Ziek van emoties? De signalen van je lichaam

Als je gezond wil leven is het van essentieel belang om gehoor te geven aan de signalen van je lichaam.

Lichaam en geest zijn geen twee ‘losse elementen’ maar een geheel. Het is dus niet alleen belangrijk om regelmatig te bewegen en gezond en verantwoord te eten, maar ook om ons bewust te zijn van onze (sterke negatieve) emoties. Vooral wanneer deze emoties regelmatig in alle heftigheid terugkeren of constant op de achtergrond aanwezig blijven.

Wist je dat het woord emotie in het medisch woordenboek als volgt wordt gedefinieerd; “Intense of pijnlijke psychische reactie die een sterke invloed heeft op vele organen.”

Onze organen zijn middels zenuwverbindingen en hormonen nauw verbonden met onze hersenen. Psychische klachten vertalen zich daardoor vaak in lichamelijke klachten. Sta er maar eens bij stil; het komt relatief vaker voor dat we ziek worden wanneer we psychisch kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld tijdens de periodes dat we boos, gestrest of moe zijn.

Eén van onze organen uitgelicht

Neem nou onze nieren. De nieren zijn samen met de lever de grote zuiveraars van ons lichaam. Wanneer de nieren er niet in slagen om bepaalde afvalproducten te verwijderen ontstaan er mogelijk nierstenen. Vaak worden deze onopgemerkt afgevoerd met de urine, maar wanneer ze te groot worden kunnen de nierstenen voor pijnlijke klachten zorgen. Ook nemen onze nieren verschillende emoties op die bewust en onbewust bij ons spelen. Het opnemen van deze emoties kan dus ook resulteren in lichamelijke klachten. Wanneer we ons bijvoorbeeld in de steek gelaten voelen kan het zo zijn dat de nieren de heftige emoties die daarbij gepaard gaan omzetten in nierstenen, een infectie of een hoge bloeddruk.

Een aantal symptomen dat de nieren niet optimaal werken kunnen zijn; kringen onder de ogen, opgezette oogleden, sterke rugpijn in de ochtend, die in de loop van de ochtend minder wordt en een troebele urine, die sterk naar ammoniak ruikt.

Stap voor stap goede gewoontes aanleren

Maak van de volgende actiepuntjes gewoontes:

  1. Word je bewust van aanhoudende negatieve emoties en gevoelens zoals woede, angst en stress. Het onderkennen van sterke negatieve emoties en gevoelens zorgt er vaak al voor dat ze in kracht afnemen en daardoor minder schadelijk worden.
  2. Geniet en ontspan. Wanneer we te gefixeerd bezig zijn met onze gezondheid kan dat juist een tegenovergesteld effect hebben omdat we ons dan moeilijker kunnen ontspannen. De spanning gaat in het lichaam zitten en vroeg of laat komt dat er uit, bijvoorbeeld in de vorm van een burn out.
  3. Waardeer en respecteer jezelf door regelmatig stil te staan bij de kracht van je lichaam en geest.

De kern van het verhaal?

Als we goed voor ons psyche zorgen, zorgen we goed voor ons lichaam en vice versa. Met deze kennis in het achterhoofd ben ik gemotiveerd om mijn goede voornemens door te zetten en er een gewoonte van te maken. Gezond leven is belangrijk om gelukkig te zijn. Mijn emoties zal ik niet langer iets om te negeren! Wie doet er met mij mee?

Emotionele gezondheid als onderdeel van holistische gezondheid

Met ons holistische gezondheidsplatform delen we gratis gezondheidsnieuws.

We delen over onze spirituele avonturen, gaan in op hoe je voeding als medicijn kunt inzetten, delen tips voor mentale gezondheid en delen insights over natuurlijk genezen.

Uit eigen ervaring, maar ook zeker van onze leden uit de holistische gezondheidsschool, weten we dat optimale gezondheid en ultiem levensgeluk een logisch gevolg zijn wanneer alle belangrijke pijlers in balans zijn.

Nog te vaak zien we dat de rol die mentale gezondheid in het totale gezondheidsplaatje onderschat wordt.

In onze missie om Nederland het gezondste land ter wereld te maken kijken we vanuit een holistische aspect waarbij fysieke gezondheid, mentale gezondheid, spirituele ontwikkeling en voeding in balans gebracht worden.

Lees meer over de holistische gezondheidsschool van Leef Bewust Nederland