spiritualiteit

Geen zweverig gelul – Waar spiritualiteit werkelijk over gaat

6 minuten

Spiritualiteit, er is veel over te zeggen. Steeds meer mensen zijn ‘spiritueel bezig’ en zoeken de weg naar ‘verlichting’. Men is op zoek naar betekenis in het leven en hoopt dit te vinden in bijvoorbeeld meditatie en/of yoga. In veel gevallen draait het om ‘jezelf beter gaan voelen’. Nou, ik kan je zeggen, echte spiritualiteit gaat om iets heel anders.

Spiritualiteit wordt door velen direct gekoppeld aan meditatie. Veel mensen zien mediteren nog steeds als een vreemd ‘new age’ fenomeen en te ‘hippy’ om aan mee te doen. Anderen denken weer dat het tegen hun religie in gaat.

Er is ooit een journalist geweest die aan Swami Muktananda (een bekende Yogi) vroeg of haar rabbijn meditatie zou toestaan. Swami zei hierop, ‘Staat je rabbijn slapen toe’?

Nu is meditatie geen slaap, maar wel een subjectieve ervaring en is dus verder niet in conflict met religieuze dogma of geloofssystemen. Dus ook religieuze mensen kunnen mediteren.

Het verschil tussen religie en spiritualiteit

Spiritualisme wordt vaak ten onrechte onder religie vergaard. Spiritualiteit gaat echter om de verbinding met je diepere zelf waarbij in religie vooral de focus ligt op de verbintenis met een externe God.

Op zich is er niets mis met religie. Ik hou van religie en weet dat het voor veel mensen iets heel moois kan zijn, maar ik ben zelf niet religieus. Mijn inziens is religie niets anders dan een menselijke poging om het ‘onbenoembare’ te benoemen of een model om het goddelijke mysterie te duiden.

Daar waar religie een model is, geloof ik dat spiritualiteit de innerlijke dimensie of toepassing ervan is. Het gaat om de ervaring van hetgeen wat er door elke religie benoemd wordt. Of je dat nu Allah, God, Boeddha, Akasha of Het Veld noemt. Het gaat om de ervaring, de beleving en niet om hetgeen wat je geleerd krijgt of wat er van je verwacht wordt.

Spiritualiteit is een combinatie van psychologie en filosofie. Het gaat om de vraag waarom je dingen ervaart zoals je ze ervaart.

In spiritualiteit gaat het ook veel meer over overeenkomsten dan over verschillen. Er is geen ‘wij en zij’ concept wat er tussen diverse religies wel aanwezig is. Wees dan ook te allen tijde waakzaam voor een religie of ideologie dat verschil aanmoedigt tussen jou en je medemens. Dit leidt alleen maar tot conflict en afscheiding en hiermee creëer je een ‘wij zijn beter dan jullie’ idee.

Wetenschap vs Spiritualiteit

Laatst zei iemand tegen mij ‘ik geloof niet zo in dat spirituele’, waarop mijn wedervraag was ‘wat is jouw definitie van spiritualiteit’? “Ja, iets zweverigs, niet tastbaars” kreeg ik als antwoord.  ‘Dit is omdat je er intellectueel betekenis aan probeert te geven’, zei ik.

Iets wat we niet kunnen zien of aantonen, bestaat niet. Zo is de huidige wetenschap ook ingesteld. Zo maken wetenschappers zich schuldig aan een bepaalde vorm van imperialisme. Zij hebben ons het historische besef van het hart als waarnemingsorgaan afgenomen en hier een mechanisch hart voor in de plaats gezet en het geloof dat het brein het enige orgaan is dat in staat is om te denken. Deze kolonisatie van de ziel heeft ernstige gevolgen met zich meegebracht.

Enkel omdat iets niet wetenschappelijk te verklaren is, betekent nog niet dat het niet bestaat. De liefde van een moeder aan haar kind is ook niet wetenschappelijk te verklaren. Dit komt vanuit haar hart. Gevoelens vanuit het hart zijn niet te bevatten of te verklaren vanuit ons intellect.

Materialistische wetenschap  kan dus nooit tot ons hart komen en verklaren wat het betekent om mens te zijn. Zo heb ik wel vaker interessante discussies met atheïsten. Vaak zijn ze volledig ontkerkelijkt en zetten zich af tegen elke vorm van religie. Spiritualiteit is dan in veel gevallen ook een vies en vaag begrip. Men denkt hierbij zeer mechanisch waarbij ‘de wetenschap’ hun religie is geworden en de wetenschappers de hoogste priesters.

Volledig gedespiritualiseerd  weerhouden ze zichzelf EN anderen mensen onbewust van de verwezenlijking van zijn of haar ware potentieel. We zijn namelijk zoveel meer dan ons brein.

Spiritualiteit staat niet gelijk aan positief zijn of denken

Om spiritueel te zijn, moet je positief denken, geloven velen. Dit is niet waar. Spiritueel zijn betekent niets meer dan bewust en aanwezig zijn. Bewust worden is iets heel anders dan enkel positief zijn. Om bewust en aanwezig te zijn, moeten we authenticiteit na streven. En authenticiteit uit zich in zowel positiviteit als negativiteit.

Niemand is perfect en we krijgen allemaal te maken met tegenslagen in ons leven. Dierbaren die overlijden, ziekten, ongemakken, relatieproblemen, we ontkomen er niet aan. Het is onze perceptie op deze gebeurtenissen die bepalen hoe we hier mee om gaan. Natuurlijk is er een tijd van rouw en je verdriet mag er dan zijn. Mijn ervaring is echter hier niet krampachtig aan vast te houden, het maakt je namelijk zeer ongelukkig.

Om deze reden probeer ik ook niets te forceren in het leven. Daadkracht en doorzetting is goed, maar als het krampachtig wordt, zal het tegen me gaan werken. Soms werken dingen beter door ze te laten zijn. ‘Go with the flow’, het gaat niet om het vasthouden aan mensen of dingen, het gaat om ‘los’ laten en vertrouwen hebben in het proces.

Zoals met het drijven op water: het gaat niet om de moeite die je doet om te blijven drijven, maar om hoeveel je in staat bent om ‘los’ te laten. Nu blijf je drijven….

Spiritualiteit met beide benen op de grond

Ik ben absoluut niet van dat pseudo-diepzinnige gedoe, waarbij alles mooi en prachtig is en waarbij ‘het donkere’ zoveel mogelijk vermeden moet worden. Dit zie je veel in spirituele kringen: alles is liefde, pracht en praal en je ‘slechte eigenschappen’ moet je zoveel mogelijk wegstoppen, die mogen er niet meer zijn. Je bent nu immers spiritueel bezig…

Hiermee ontken je een deel van het leven. Het ‘mooie’ en het ‘goede’ kan er namelijk niet zijn zonder ‘het kwade’ en ‘het slechte’. ‘Goed’ bestaat alleen maar omdat er in contrast ook ‘slecht’ is.

Uiteindelijk is alles hetzelfde, alleen een andere kant van de medaille. De dingen zijn zoals ze zijn, kijkend naar de sterrenhemel maken we toch ook geen onderscheid tussen goede en slechte sterren?

Wat betekent spiritualiteit voor mij

Spiritualiteit is voor mij de essentie van het leven doorgronden en de vergankelijkheid die we er in vinden te ervaren. Ik geloof dat leven gaat over het proces van leven EN dood, creatie EN vernietiging, licht EN donker – constante cyclische verandering. Op elk moment vindt er namelijk verandering plaats. Cellen vermenigvuldigen zich, planten groeien, sterren komen en gaan.

ALLES wat in leven is, zal onderhevig zijn aan constante verandering, MAAR dat is de schoonheid van het leven. Het brengt altijd iets nieuws en we kunnen niet anders dan dit te accepteren voor wat het is, dit is onze werkelijke natuur. Ook de dood maakt hier onderdeel van uit.

In de westerse werkelijkheid vinden we dat de dood overwonnen, verslagen en zo lang mogelijk ontkend moet worden. Een arts heeft de strijd verloren als er iemand doodgaat. We moeten zolang mogelijk blijven ademhalen. We besteden helaas meer geld aan het in leven houden van enkelen dan aan het gezond houden van het hele volk.

We blijven zolang mogelijk onze adem in houden, terwijl we weten dat als we uitademen (los laten) er een nieuw ademhaling voor terug komt. Dit is de essentie van spiritualiteit.

Ik geloof dat ons doel de hemel op aarde is. Wij staan het dichtst bij “God” en zijn daarmee medescheppers. Wij dragen verantwoordelijkheid niet alleen voor onze eigen gezondheid en ons eigen welzijn, maar ook voor onze medeschepsels en de aarde die ons heeft voortgebracht. Zo geloof ik dat oorlog niet in de mens zit, dit is een leugen. Het zijn regeringen die oorlogen starten, niet mensen. ‘Govern-ment’ betekent beheersing (govern) van de geest (ment), mind control dus. De mens heeft een sterk verdedigingsinstinct, geen aanvallend instinct.

We worden in deze tijd voortdurend tegen elkaar opgezet, maar de een doet het en de ander laat het gebeuren. Het is dus onze taak om door de leugens heen te prikken en ons uitsluitend met waarheid bezig te houden. Wat is de enige echte waarheid? Het klinkt afgezaagd en cliché, maar het is ‘liefde’, in de breedste zin van het woord.

Liefde is de scheppende kracht, haat is de vernietiger. Zolang we geen eenheid en verbinding (liefde dus) met onszelf, elkaar, de aarde en met de kosmos ervaren, blijven we onderhevig aan leugens en misleiding en creëren wij de hel op aarde.

Leven na de dood niet belangrijk – Het gaat erom dat je leeft voordat je dood bent!

Voor mij is het doel van dit leven om het VOLLEDIG TE LEVEN. Ik verzamel dan ook liever ervaringen dan spullen. Ook probeer ik pijn en lijden in een breder perspectief te zien.

Pijn is fysiek en lijden is mentaal. Voorbij de geest is er geen lijden mogelijk. Pijn is simpelweg een signaal van je lichaam dat aandacht behoeft. Lijden echter, is volledig toe te schrijven aan vasthouden of weerstand. Het is een signaal van onze onbereidheid om los te laten en verder te gaan met de stroom van het leven.

Spiritualiteit heeft mijn vraag ‘is er leven na de dood’ dan ook vervangen voor ‘ben ik in staat om te leven voordat ik dood ben?’

Ik denk dat om volledig vrij en zonder restricties te kunnen leven, we moeten inzien dat elke ervaring die we meemaken slechts een ervaring en een leerproces is. Als we ons constant vasthouden aan één kant van de medaille, zullen we het leven nooit ervaren voor wat het in werkelijkheid is: een kleurrijk pallet, met veel verschillende kleuren en schaduwen.

Spirituele groei als onderdeel van holistische gezondheid

Met ons holistische gezondheidsplatform delen we gratis gezondheidsnieuws.

We delen over onze spirituele avonturen, gaan in op hoe je voeding als medicijn kunt inzetten, delen tips voor mentale gezondheid en delen insights over natuurlijk genezen.

Uit eigen ervaring, maar ook zeker van onze leden uit de holistische gezondheidsschool, weten we dat optimale gezondheid en ultiem levensgeluk een logisch gevolg zijn wanneer alle belangrijke pijlers in balans zijn.

Nog te vaak zien we dat de rol die mentale gezondheid in het totale gezondheidsplaatje onderschat wordt.

In onze missie om Nederland het gezondste land ter wereld te maken kijken we vanuit een holistische aspect waarbij fysieke gezondheid, mentale gezondheid, spirituele ontwikkeling en voeding in balans gebracht worden.

Lees meer over de holistische gezondheidsschool van Leef Bewust Nederland.

Gretha Adriana
Gretha Adriana Martina

Founder & Visionair | Holistisch Gezondheidsdeskundige | Tantric-Tao Lichaams- en Energiewerker | Mentor voor Bewustzijnsondernemers

Membership
De #1 School voor Holistische Gezondheid & Transformatie!

Leef Bewust Lifestyle®

BEKIJK CURSUSSEN