Het volgende korte filmpje (1:55) illustreert hoe we vast blijven houden aan geloofsovertuigingen zonder hierbij kritisch na te denken waarom we dit doen:

Maatschappij gericht op angst

Als we niet oppassen worden we een zielloze consument die conformeren aan alles wat er aan ons wordt gevraagd. Dit is ons echter niet kwalijk te nemen, het is ons van jongs af aan geleerd. Je moet je conformeren aan de rest, luisteren en vooral niet kritisch zijn naar de autoriteiten (de docent, de ouders, de dokter, de overheid etc.), zij weten het immers veel beter dan jij!

Onze creativiteit wordt op deze manier volledig de kop ingedrukt en we conformeren ons aan de waarheid van de meerderheid. De waarheid is echter niet hetzelfde als de mening van de meerderheid.

Ons onderwijssysteem is teveel ingericht op het ‘weten’, de linkerhersenhelft en nauwelijks op het ‘voelen’ rechterhersenhelft. We staan dus ontzettend ver van ons innerlijk weten en intuïtie af. Dit zesde zintuig heeft een zeer krachtige werking wat men enorm onderschat.

De eerste jaren van een kinds leven leren we het praten en lopen en de rest van zijn of haar leven om stil te zijn en te zitten. De kinderen moeten ‘normaal’ doen, zitten en zich conformeren aan de rest van de kinderen. Eigen ideeën en geloofsovertuigingen worden gelijk de kop ingedrukt. Zo worden we gehoorzame brave burgers. Er ontstaat kudde gedrag in plaats van vrije mensen die gezien en gehoord worden voor hun eigen ideologie, authenticiteit en creativiteit.

Wij als mensen hebben een enorme potentie van creativiteit in ons die alleen maar kan stromen door eigen – wijs te zijn.

Dat is niet gemakkelijk in deze tijd. We worden van alle kanten bestookt met informatie, online en offline. Als we dan thuis komen na het werk, gaan we direct voor de vierkante kast of met de smartphone in de hand zitten.

Wist je dat TV en inmiddels ook SOCIAL MEDIA het meest effectieve medium is om mensen te hersenspoelen en emotioneel te beïnvloeden? Dit wordt gedaan door feitelijke informatie te verdraaien en censureren om jou een bepaalde visie op te leggen over een bepaalde gebeurtenis.

Iemand die vaak voor de TV zit heeft ook een vertekend beeld van de werkelijkheid. Oudere mensen die veel TV kijken zijn veel angstiger over de maatschappij dan ouderen die niet of nauwelijks tv kijken. Logisch ook, er wordt ontzettend veel angst gezaaid! We moeten bang zijn voor terrorisme, de opwarming van de aarde, virussen, de werkgelegenheid, oorlog etc.

Dit is nu op een veel grotere schaal gaande op het internet. Mensen worden gedwongen in huis geplaatst en zij zien het internet dan nog als enige manier om verbinden te houden. Precies de plek waar jij het makkelijkst te indoctrineren bent.

Een eigen mening bestaat niet

De mening die we hebben over de meeste onderwerpen is dus helemaal niet onze eigen mening. We beseffen niet dat het gaat om een gekopieerde mening. Velen zijn bereid te sterven of te strijden om dat soort opvattingen te verdedigen, zeker als een hemel in het vooruitzicht wordt gesteld. Wanneer je bijvoorbeeld niet de visie van een religie deelt wordt je in sommige groepen als minderwaardig beschouwt. Conformisme is in deze groep belangrijk, het individu is van weinig belang, de groep des te meer. Er is nauwelijks vrijheid maar er zijn wel veel regels en gezag. Nadenken wordt gezien als gevaarlijk, zeker als dit buiten de kaders van de desbetreffende cultuur gebeurd. Tegenwoordig noemen ze je dan een complotdenker.

Ik geloof dat 2020 miljoenen COMPLOTDENKERS rijker is geworden.

Het is belangrijk niet zomaar te conformeren aan de mening van de meerderheid. Blijf je kritisch opstellen en trek alles in twijfel. Er bestaat niet zoiets als een objectieve werkelijkheid. Een werkelijkheid die als absolute waarheid kan worden beschouwd is er niet. Alles is onderhevig aan interpretatie. Meningen worden altijd gevormd op basis van emotionele, sociale-culturele achtergronden en de invloed van de overvloedige media. Er is veel gevallen een verborgen agenda.

Om deze reden is het ook zo belangrijk om vaker je gevoel te gebruiken in plaats van af te gaan wat wel of niet ‘wetenschappelijk onderbouwd’ is. In 9 van de 10 gevallen is het allemaal niet zo wetenschappelijk als men doet voorkomen.

Albert Einstein zei in zijn tijd niet voor niets ‘We hebben onze wetenschap op een voetstuk geplaatst en daarmee onze eigen vermogens om de werkelijkheid te beoordelen ontkracht’.

Doe zeker je eigen onderzoek, verdiep je in onderwerpen en ga op zoek naar je eigen rode draad maar staar je niet blind op dubieuze wetenschappelijke onderbouwingen. De Titanic is gebouwd door professionals, de Ark is gebouwd door amateurs. We weten allemaal hoe het is geëindigd met de Titanic.

Echt leven is je hart volgen

Durf buiten de kaders te stappen die ons worden gegeven. Volg niet het pad dat je wordt gegeven, maar ga van het pad af en laat een nieuw, eigen pad achter je na. Durf je eigen dromen na te jagen. Wie durft te verdwalen, vindt nieuwe wegen.

Er wordt weleens gezegd dat de meeste mensen overlijden op zijn of haar 25e levensjaar, maar men wordt pas begraven op 75 jarige leeftijd.

We zijn te angstig om buiten de kaders te stappen, terwijl dit je het meeste levensgenot zal geven.

Als jij in je leven meer gefaald hebt dan anderen, betekent dat jij meer lessen hebt meegekregen over hoe iets wel of niet moet. Dit geeft je informatie om door te gaan en iets nieuws te proberen totdat je wel slaagt.

Ideeën en dromen ‘mislukken’ niet omdat je het niet kan of omdat het niet haalbaar is. Ze mislukken omdat je bang bent om te falen en omdat anderen niet in je geloven. Deze mensen zijn ‘gif’ in je leven en beperken jouw enorme potentie.

Er is nog nooit een standbeeld neergezet voor een criticus, alleen voor mensen met een droom die niet bang waren om daar voor uit te komen en keer op keer te falen alvorens ze hun doel hadden bereikt.

“Always listen to your heart, even though it’s on your left side, it’s always right.”

Samen leven we bewust!

Met ons holistische gezondheidsplatform delen we gratis gezondheidsnieuws.

We delen over onze spirituele avonturen, gaan in op hoe je voeding als medicijn kunt inzetten, delen tips voor mentale gezondheid en delen insights over natuurlijk genezen.

Uit eigen ervaring, maar ook zeker van onze leden uit de holistische gezondheidsschool, weten we dat optimale gezondheid en ultiem levensgeluk een logisch gevolg zijn wanneer alle belangrijke pijlers in balans zijn.

In onze missie om Nederland het gezondste land ter wereld te maken kijken we vanuit een holistische aspect waarbij fysieke gezondheid, mentale gezondheid, spirituele ontwikkeling en voeding in balans gebracht worden.

Lees meer over de holistische gezondheidsschool van Leef Bewust Nederland