Ayahuasca is een medicijn uit de Amazone en wordt in het westen gezien als een psychedelica. Zo wordt er in de Amazone niet naar gekeken. Het wordt gezien als iets levends, een spirit die een connectie heeft met een wereld waar honderdduizenden andere ‘spirits’ aanwezig zijn.

Ayahuasca is een medium om in contact te komen met andere ‘werelden’ en brengt je in staat om ook zelf te communiceren, er is dus sprake van interactie.

Op het moment dat je Ayahuasca drinkt en de visuals ingaat, is het alsof er een poort open gaat. De eerste poort is die van je mond, waarbij de Ayahuasca in je lichaam komt. De medicijnenspirits zitten nu in je lichaam. Vanaf daar wordt je meegenomen naar plaatsen die je nog nooit eerder bent tegen gekomen. Hier kun je een transformatieproces ondergaan wat tot stand komt op basis van de intentie die je voor de reis plant.

Hetgeen waar je mee communiceert, manifesteert zich in vormen, kleuren, patronen, entiteiten, werelden, energieën of combinaties hiervan.

Mijn Ayahuasca ervaring

Een Ayahuasca reis kan op oneindig veel manieren tot uiting komen. Soms op een emotionele manier, soms fysiek, soms mentaal en andere keren weer heel visionair, waarbij je echt naar diverse plekken toe kan reizen.

Mijn reis was vooral heel erg realiserend en vol met ‘aha momenten’. Maar zeker ook heel emotioneel en kleurrijk. Op fysiek gebied heeft er ook veel reiniging plaats gevonden waarbij veel ‘oude rommel’ naar buiten is gekomen. Dit noemt men ‘purging’. Dit uitte zich bij mij in overgeven, huilen, lachen en schreeuwen.

Het overgeven hoeft niet per definitie fysieke rommel te zijn. Het kan ook zo zijn dat de intensiteit te heftig is om vast te blijven houden. Je mentale, emotionele, psychische en fysieke structuren komen dan los waarna er nieuwe structuren worden aangenomen.

De reis duurt gemiddeld tussen de 3 en 5 uur, met uitschieters naar 12, 13 of 14 uur, afhankelijk van hoeveel je tot je neemt, hoe de Ayahuasca is bereid en je proces.

De Ayahuasca plant wordt gemixt met een andere plant en betekent zoiets als ‘wijn van de ziel’ of ‘wijn van de dood’. Waarbij de dood niet staat voor de dood zoals wij westerlingen dat zien, maar meer het einde van de wereld zoals je die kent en het ontstaan van de wereld waar je in gaat. Daarnaast staat ‘wijn van de dood’ voor de geesten/zielen/entiteiten die tot stand komen als het fysieke en aardse voor even wordt losgelaten.

Hoe men in het Westen denkt over Ayahuasca

Een typisch westerse kijk op een Ayahuascareis gaat uit van een dualistisch ‘normaal bewustzijn’ (voor de reis) en een ‘niet normaal bewustzijn’ (tijdens de reis).

Ik kijk hier anders tegen aan. Bewustzijn zou je eigenlijk moeten koppelen aan hetgeen wat je op dat specifieke moment ervaart. Je bent tijdens een Ayahusca reis dus niet in een veranderend bewustzijn, maar in EEN bewustzijn.

Je zit tijdens je reis namelijk in een bewustzijn met een andere expressie die je gewend bent. Tijdens de reis zul je in veel gevallen ook een transformatie doormaken. Je gaat dan niet meer terug naar datzelfde bewustzijn van voor de reis. Dit is het hele principe van de reis die je maakt.

Je maakt een transformatie door zodat je niet terug komt in ‘normaal bewustzijn’, maar in een stabiele, heldere en bewuste toestand die je nog niet eerder hebt ervaren. 

Het gaat dus vooral om bewustzijnsverruiming en het leren over wat bewustzijn is en wat dit voor jou betekent. Je gaat op ontdekking naar het onbekende voorbij hetgeen wat je denkt te begrijpen over deze wereld.

We weten namelijk nog maar vrij weinig over de werking van ons bewustzijn en het leven dat we leven. De mens denkt dat we hier op aarde de show dirigeren, maar niets is minder waar. Sterker nog, we weten niet eens wat de show is!

Ayahuasca reis: een hallucinatie of echt?

Een idee van Ayahuasca is dat het passief is en dat je soort van high bent of ‘van de kaart’. Het tegendeel is waar. Je bent ontzettend helder en actief waardoor je na een ceremonie fysiek, emotioneel en mentaal erg uitgeput kan zijn. Je bent namelijk een participant met de Ayahuasca en niet de passieve observant van hetgeen wat zich manifesteert.

In het Sjamanisme wordt Ayahuasca niet gezien als een drug, maar als een medicijn. Sjamanisme wordt in het westen gezien als een soort van verbeeldingsbeoefening. Veel mensen vragen zich dan ook af of hetgeen wat je tijdens je Ayahuasca reis ziet wel echt is. Mijn antwoord: hoe kun je ooit weten of iets werkelijk ‘echt’ is?

Als je er kracht uit haalt en je bent lichamelijk, geestelijk en emotioneel genezen, is het dan echt? 

Als we even uitgaan van westerse logica, dan is het echt. Dan komt al snel de vervolg vraag: ‘hoe kan dit echt zijn’? Dan wordt het iets mystiek en onverklaarbaar.

Ik kijk er dus naar alsof het allemaal echt is. Het in hokjes plaatsen van ‘echt’ en ‘niet echt’ creëert alleen maar nog meer dualiteit in een wereld van non-dualiteit. Alles is namelijk één energie in beweging. Planeten cirkelen door het universum, de wind waait, de boom groeit en jij leest deze tekst. Het gaat allemaal vanzelf.

Probeer er dus naar te kijken voor wat het in feite is. Als de Ayahuasca ervaring plaats vindt in je geest, in je emotie, in je lichaam en je reist naar andere plekken, dan is DAT precies wat er gebeurd.

Dit hoeft dan dus niet verdedigd of bewezen te worden. JIJ bent degene met de ervaring! Dat is het mooie van Sjamanisme. Het wordt je niet intellectueel aangeleerd, maar komt tot stand door ervaring.

Welk inzicht heeft Ayahuasca mij gegeven

Doordat een mens een zelfbewustzijn heeft en zichzelf ziet als een IKje, ontstaat er een hoop gepieker en frustratie. We zijn dagelijks bezig ons zelfbeeld in stand te houden en leven met angst voor de toekomst en frustratie vanuit het verleden. Ayahuasca kan je bevrijding geven zodat de IK-illusie wordt doorzien. Deze informatie was voor mij een soort van concept, een idee van wat het kan inhouden. De reis heeft me dit laten ervaren.

Albert Einstein zei heel mooi: Als de maan, tijdens het verwezenlijken van haar eeuwige beweging rondom de aarde, voorzien was van een zelfbewustzijn, zou zij er volledig van overtuigd zijn dat zij aan het bewegen was vanuit zichzelf.

Tijdens een ervaring verlies je niet wie je bent. IN tegendeel, je gebruikt alles van wat je BENT tijdens de reis. Je leert doordat je voorbij het punt gaat waar onze verbeelding bij zijn grens aankomt. De ervaring gaat voorbij aan het fysieke, voorbij aan tijd, voorbij aan zwaartekracht en voorbij aan geboorte en dood. Deze ervaringen kun je integreren in je dagelijkse communicatie met familie, vrienden, collega’s en gemeenschap in het algemeen.

De hele definitie van wie je DENKT dat je bent, krijgt een heel andere betekenis.

Hoeveel ik ook probeer een concept te geven aan Ayahuasca, het blijft een concept. Een idee, uitgedrukt in woorden. In een ander artikel heb ik getracht de oneindigheid van het universum onder woorden te brengen. Deze informatie staat in het niets in vergelijking met de ervaring die Ayahuasca je kan geven.

Ayahuasca heeft mij in ieder geval een diepgaande les kunnen geven om nog meer te bouwen aan een sterk levensfundament en een heldere levensvisie.

Spirituele groei als onderdeel van holistische gezondheid

Met ons holistische gezondheidsplatform delen we gratis gezondheidsnieuws.

We delen over onze spirituele avonturen, gaan in op hoe je voeding als medicijn kunt inzetten, delen tips voor mentale gezondheid en delen insights over natuurlijk genezen.

Uit eigen ervaring, maar ook zeker van onze leden uit de holistische gezondheidsschool, weten we dat optimale gezondheid en ultiem levensgeluk een logisch gevolg zijn wanneer alle belangrijke pijlers in balans zijn.

Nog te vaak zien we dat de rol die mentale gezondheid in het totale gezondheidsplaatje onderschat wordt.

In onze missie om Nederland het gezondste land ter wereld te maken kijken we vanuit een holistische aspect waarbij fysieke gezondheid, mentale gezondheid, spirituele ontwikkeling en voeding in balans gebracht worden.

Lees meer over de holistische gezondheidsschool van Leef Bewust Nederland