Oorlog tegen ‘desinformatie’

Deze trend werd onlangs duidelijk zichtbaar in het programma Beau, waar een video van mij werd vertoond waarin ik kritisch ben over de anticonceptiepil. De reactie van Beau en de artsen aan tafel was duidelijk: “Tegen dit soort mensen moeten jullie strijden”, aldus Beau.

De artsen aan tafel hebben zich verenigd in een missie om desinformatie aan te pakken en dringen aan op een totale verwijdering van mij van alle sociale mediakanalen. “Er gaat zoveel onzin rond, het is bijna niet bij te houden”, aldus een van de artsen aan tafel.

Het is verontrustend dat artsen zich inzetten om informatie over natuurlijke genezing te bestrijden, vooral als het gaat om chronische ziekten waar conventionele geneeskunde vaak tekortschiet en slechts symptomen onderdrukt.

Artsen verspreiden zelf nepnieuws

Opvallend genoeg blijkt uit deze uitzendingen dat de artsen zelf ook desinformatie verspreiden, met name over vitaminen en natuurlijke genezing. Een van de artsen beweert bijvoorbeeld dat het slikken van vitaminen geen effect heeft als je geen ziekte hebt of gevarieerd eet, een bewering die wetenschappelijk weerlegd kan worden. Ook ontkennen zij verbanden tussen bepaalde aandoeningen, zoals darmziekten en huidproblemen, terwijl onderzoek dit tegenspreekt.

Wat is er precies gezegd door deze artsen en wat klopt er wel en niet van?

Claim 1 : Over Vitamine C

Arts:
“Er zijn veel onderzoeken die aantonen dat het slikken van vitamine C het risico op griep niet vermindert. Je krijgt het nog steeds.”

Mijn reflectie:

Deze arts verwijst naar onderzoeken die vitamine C doseringen tot 1 gram per dag onderzoeken. Echter, er is geen onderzoek dat kijkt naar therapeutische of onderhoudsdoseringen hoger dan 1 gram per dag, zoals Linus Pauling heeft gedaan. Zijn werk adviseert doseringen van 2-3 gram per 30 minuten bij ziekte, wat effectief kan zijn.

Huidig onderzoek toont ook aan dat vitamine C de ernst van verkoudheid kan verminderen, zoals beschreven in de meta-analyse “Vitamine C vermindert de ernst van verkoudheid”. De bewering van de arts is dus gebaseerd op onvolledige informatie.

Claim 2: Over de hoeveelheid vitamine C

Arts:

“Het voorschrijven van 3 tot 5 gram vitamine C kan nierstenen veroorzaken. Dat is een te hoge dosis.”

Mijn reflectie:

Dit is een wijdverspreide mythe onder artsen, maar het ontbreekt aan grondige basis. Dokter Robert F. Cathcart II, M.D., merkt op: “Ondanks gebrek aan bewijs voor nierstenen bij vitamine C-gebruik, blijven critici waarschuwen voor deze bijwerking. In mijn eigen ervaring heb ik enorme doses voorgeschreven zonder nierstenen als gevolg. Klinische onderzoeken bevestigen dat zelfs doses tot 50 gram per dag goed worden verdragen en effectief zijn tegen infecties.”

Daarbij laten de klinische onderzoeken zien dat doseringen van soms 50 gram verdeelt over de dag prima verdragen worden en onomstotelijk vaststellen dat het heeft geholpen bij diverse virale en bacteriële infecties bij duizenden patiënten.

Claim 3: Over magnesium

Arts:

“Magnesium: nog een wondermiddel. Is ook niet waar wat hij daarover vertelt. Magnesium zorgt helemaal niet dat je beter slaapt of minder spierkrampen hebt, wat ook vaak wordt verteld. Sterker nog, een teveel aan magnesium kan problemen geven – aan je maag, aan je darmen. Dus het is niet ‘baat het niet dan schaadt het niet.”

Mijn reflectie:

Dit is verifieerbaar een leugen. Meerdere wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat het heel goed helpt bij slaapproblemen én bij krampen. Zie ook dit onderzoek: “Het effect van magnesiumsuppletie op primaire slapeloosheid bij ouderen: een dubbelblinde, placebo-gecontroleerde klinische studie”

De conclusie:

“Suppletie van magnesium lijkt de subjectieve metingen van slapeloosheid te verbeteren”

Ander onderzoek die dit verhaal ondersteunt: “Magnesiumsuppletie verbetert de indicatoren van een lage magnesiumstatus en ontstekingsstress bij volwassenen ouder dan 51 jaar met een slechte slaapkwaliteit”

Wat betreft spierkrampen, is dit ook zeer goed gedocumenteerd. Zoals het onderzoek“Een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, multicentrische studie waarin de werkzaamheid van magnesiumoxide-monohydraat bij de behandeling van nachtelijke beenkrampen werd beoordeeld”

Deze onderzoeken laten dus heel duidelijk zien dat vitamine C en magnesium wel degelijk de therapeutische voordelen heeft die ik benoem op onze social media kanalen.

Op nationale televisie is echter geen sprake van hoor en wederhoor en de ‘witte jassen’ hebben natuurlijk bij voorbaat gelijk. Er heerst een soort van blind vertrouwen in autoriteitsfiguren. Bovenstaande informatie zou dat toch moeten veranderen, vind je niet?

Bruggen bouwen of afbranden?

Het gebrek aan kennis en kunde bij de artsen die op televisie verschijnen is zorgwekkend, maar nog zorgwekkender is de oorlogstaal die zij hanteren. In plaats van een constructieve dialoog aan te gaan, kiest men voor een confrontatieve benadering, waarbij zij ‘desinformatie’ proberen uit te roeien zonder open te staan voor andere perspectieven. Dit staat haaks op het principe van patiëntgerichte zorg en ondermijnt het vertrouwen in de medische autoriteit.

Het is tijd voor een open en eerlijk gesprek, waarbij alle stemmen gehoord worden en waarbij de focus ligt op het welzijn van de patiënt. Het nieuwe paradigma van geneeskunde is er, en het is aan ons om bruggen te bouwen in plaats van ze af te breken. Alleen zo kunnen we echt vooruitgang boeken in de gezondheidszorg.

Het belang van kritisch denken

In een tijd waarin informatie overal om ons heen aanwezig is en meningen vaak als feiten worden gepresenteerd, is het essentieel om een kritische blik te behouden. Dit geldt niet alleen voor de informatie die we van artsen op televisie krijgen, maar voor alle informatie die we tot ons nemen.

Het is belangrijk om te erkennen dat zowel artsen als influencers fouten kunnen maken en dat niemand de absolute waarheid in pacht heeft. Door open te staan voor verschillende perspectieven en zelf actief op zoek te gaan naar betrouwbare informatie, kunnen we een meer gebalanceerd beeld vormen van complexe kwesties zoals gezondheid en geneeskunde.

De rol van wetenschap en ervaring

Wetenschap speelt een cruciale rol in het begrijpen van gezondheidskwesties, maar het is ook belangrijk om de waarde van persoonlijke ervaringen te erkennen. Wat voor de ene persoon werkt, werkt mogelijk niet voor een ander, en vice versa. Daarom is het belangrijk om zowel wetenschappelijke kennis als persoonlijke ervaringen mee te nemen in onze besluitvorming omtrent gezondheid.

In plaats van te polariseren en elkaar te beschuldigen van het verspreiden van nepnieuws, zouden artsen, influencers en het publiek dus eerder moeten streven naar een open en constructieve dialoog. Door naar elkaar te luisteren, elkaars standpunten te respecteren en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken, kunnen we een betere gezondheidszorg en een gezondere samenleving creëren.

Ontdek meer gezonde inzichten!

Als je jouw fysieke en mentale welzijn op de eerste plaats wilt zetten, dan is onze Leef Bewust Nederland Gezondheidsschool wellicht interessant voor jou.

De online-gezondheidsschool biedt een gemeenschap van gelijkgestemde individuen en mensen die streven naar evenwicht op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. Op ons platform vind je diverse leefstijlcursussen, detox programma’s, ademhalingsoefeningen en leer je hoe je je leven kunt leiden vanuit je hart en intuïtie.

Vind je deze informatie waardevol? Deel dit artikel dan via de onderstaande knoppen op social media, zodat ook jouw vrienden en familie toegang krijgen tot deze kostbare inzichten. Samen kunnen we een gezonder Nederland opbouwen, want vergeet niet: ‘Jij bent je eigen beste dokter’!