Het is een van de vele gevallen die wijzen op het feit dat kinkhoest niet ontstaat als gevolg van een falend vaccin. Volgens Fox News: “Ambtenaren bij het aartsbisdom Galveston-Houston zeiden dat 100 procent van de studenten die naar de St. Theresa Katholieke school gaan, tegen de ziekte zijn ingeënt.”

Dit werd later bevestigd door de volgende verklaring die aan de ouders is verzonden door de school:

kinkhoest

Hoe kunnen gevaccineerde kinderen de ziekte krijgen?

Mensen zouden hier niet verrast over moeten zijn! Waarom niet? In de loop der jaren is er heel veel wetenschappelijk onderzoek over gepubliceerd. Hieruit blijkt dat meerdere vaccins mogelijk niet zo goed werken als dat overheid en RIVM ons willen doen geloven.

Een zeer recente onderzoek gepubliceerd in ‘Journal of The Pediatric Infectious Diseases Society’ laat zien dat alle kinderen die de DKTP-vaccinatie hebben gekregen hun hele leven vatbaarder zijn voor kinkhoest en dat er geen manier is om deze verhoogde gevoeligheid  te verminderen. (volledig onderzoek)

Het onderzoek hierboven laat zien waarom het geen verrassing zou moeten zijn dat deze huidige uitbraak op een school in Texas plaatsvindt, ondanks het feit dat een 100 procent vaccinatiegraad is bereikt.

Is vaccineren met deze kennis dan nog wel zo verstandig?

Is het vaccin echt de moeite waard? Zijn er risico’s aan verbonden? Dit zijn belangrijke vragen om te stellen en in deze tijd wordt informatie -hoe geloofwaardig ook- zwaar gecensureerd.

Het lijkt gewoon alsof de meeste artsen en zogenaamd ‘deskundigen’ zich niet bewust zijn van het soort informatie dat in dit artikel wordt gepresenteerd. Hoe kun je zoiets nu negeren?

Miljarden euro’s uitbetaald voor vaccinatieschade

Ook is het goed om te weten dat er een ‘National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) bestaat, met daarin een rapportagesysteem voor bijwerkingen van vaccinaties (VAERS).

Sinds het begin heeft de NCVIA farmaceutische bedrijven beschermd, omdat vaccinaties een product zonder aansprakelijkheid zijn. Inderdaad je leest het goed! Dit is dus speciaal in het leven geroepen zodat fabrikanten niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Er is nu al bijna $ 4 miljard uitbetaald aan families van kinderen die door vaccinatie schade zijn getroffen.

Ongeveer één op de negen (11,2%) van de gerapporteerde bijwerkingen was als ernstig gecodeerd en 15% van alle ernstige bijwerkingen waren sterfgevallen. Als men deze sterfgevallen gemiddeld over de 26 jaar van 1991 tot 2016 zou nemen, zou dit jaarlijks meer dan 32 sterfgevallen vertegenwoordigen! (bron).

Extra groot risico voor Afrikaanse kinderen

Nog niet zo lang geleden heeft een team van Scandinavische wetenschappers een onderzoek uitgevoerd met alarmerende resultaten. Het onderzoek, gedeeltelijk gefinancierd door de Deense regering en geleid door Dr. Soren Wengel Mogensen, werd in januari gepubliceerd in EBioMedicine.

Mogensen en zijn team van wetenschappers ontdekten dat Afrikaanse kinderen die waren ingeënt met het DKTP-vaccin (difterie, tetanus, polio en kinkhoest) in de vroege jaren tachtig een 5-10 maal hogere mortaliteit hadden dan hun niet-gevaccineerde leeftijdsgenoten.

De auteurs sluiten af ​​met een berisping naar de toezichthouders op de volksgezondheid: ‘Het is zeer zorgelijk dat het effect van vaccinaties op sterfte niet is getest in gerandomiseerde onderzoeken. Al het momenteel beschikbare bewijs suggereert dat het DKTP-vaccin meer kinderen kan doden door andere oorzaken dan dat het redt van difterie, tetanus of kinkhoest. Hoewel een vaccin kinderen beschermt tegen de doelziekte, kan het tegelijkertijd de gevoeligheid voor niet-gerelateerde infecties vergroten.”

Wil je meer lezen over de vele mythes over vaccinaties? Lees dan deze ‘open brief aan alles ouders‘ waarin al deze mythes worden ontkracht met voorbeelden en wetenschappelijk bewijs.