Het gevaar van de griepvaccinatie op krijgen van virus

Een peer-reviewed medisch tijdschrift met als titel “Influenza vaccinatie en respiratoire virusinterferentie” (bron) onthult dat de griepvaccinatie het risico op infectie door andere respiratoire virussen vergroot. Dit is een fenomeen dat bekend staat als virusinterferentie.

Het doel van de studie was het evalueren van zogenoemde ‘test-negatief onderzoek ontwerpen’. Die worden gebruikt om de effectiviteit van het griepvaccin te berekenen. Maar het houd helaas geen rekening met de neveneffecten die het griepvaccin kunnen hebben.

Een voorbeeld van zo’n neveneffect is een verhoogd risico op infectie van andere virussen die ernstige luchtwegaandoeningen kunnen veroorzaken. Volgens de auteurs resulteert dit in een onterecht positieve kijk op de effectiviteit van het griepvaccin.

Ze geven hierbij aan:

“Het fenomeen van de virusinterferentie druist in tegen de aanname dat vaccinaties het risico op infectie met andere aandoeningen niet vergroot, waardoor de vaccinatie effectiviteit onterecht een overdreven positieve uitkomst laat zien.”

De onderzoeksresultaten druisen rechtstreeks in tegen de recente gezondheidsaanbevelingen dat je een griepvaccin moet krijgen om jezelf te beschermen tegen het Corona virus.

Volgens het onderzoek:

“Specifiek voor niet-influenza virussen, was de kans op zowel het Coronavirus als het metapneumovirus bij gevaccineerde individuen significant hoger in vergelijking met niet-gevaccineerde individuen (respectievelijk 1,36 en 1,51)

Dit betekent concreet een verhoogd risico van respectievelijk 36% en 51% op het coronavirus en metapneumovirus bij individuen die een griepvaccin hebben gekregen.

Een ander onderzoek die bovenstaande informatie ondersteund

Een andere gerandomiseerde, placebo gecontroleerde studie bij kinderen toonde aan dat het griepvaccin het risico op acute luchtweginfecties, veroorzaakt door een groep niet-influenza-virussen vervijfvoudigden. Hier vallen ook de Corona virussen onder!

Het bedrog van de griepprik

Alsof deze informatie nog niet schokkend genoeg is, mag je ook serieus je vraagtekens zetten bij de effectiviteit van het griepvaccin in het algemeen.

leveranciers geven openlijk toe dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de werking van de griepprik! (zie screenshots). Het is echter een fraude die zo diep in de cultuur van de medische pro-vaccinatie industrie zit dat zelfs goedwillende artsen en apothekers zich niet realiseren dat de griepprik niet werkt.

Een ieder doet er dus goed aan om nog eens heel goed te overwegen of het jaarlijkse griepvaccin wel zo’n goed idee is!