Het is zeer bijzonder te noemen dat er zoveel artsen nu publiekelijk opstaan tegen de huidige coronamaatregelen met een officiële brandbrief (bron). Toen het virus piekte, waren de anderhalvemetermaatregel, zelfisolatie en verplichte beschermingsmiddelen misschien verdedigbaar, menen de artsen. Maar de huidige regels missen wetenschappelijke onderbouwing. Ook is er een groot probleem dat de niet-coronazorg nauwelijks op gang komt.

Inhalen van niet geleverde zorg onhaalbaar

“Van het inhalen van niet-geleverde zorg zal geen sprake zijn”, zolang de huidige coronamaatregelen van kracht zijn, schrijven de artsen. Patiënten worden door de coronaregels maar mondjesmaat toegelaten op poliklinieken, aldus de medici. Ook blijft het aantal niet-covidpatiënten op de ic’s gering.

Volgens de artsen is er veel te weinig bewijs voor de instandhouding van de anderhalvemeter-maatregel. Ze vragen politici “onafhankelijk en kritisch” te kijken naar de coronawet waar het kabinet nu aan werkt. Hierin krijgen de coronamaatregelen een wettelijk kader.

WHO rapport in strijd met coronamaatregelen

De artsen verwijzen naar een WHO-rapport waarin wordt beschreven dat gezondheid het vermogen is zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

“Deze omschrijving gaat niet uit van de afwezigheid van ziekte, maar van veerkracht, functioneren en eigen regie”. Aldus de artsen die melden dat het ministerie van VWS deze visie heeft ondersteund.

Dit zet de genomen coronamaatregelen nog meer in contrast met hun eigen definitie van gezondheid. De artsen zeggen dan ook terecht dat “de huidige wereldwijde maatregelen in hoge mate deze visie schenden op gebied van gezondheid en de rechten van de mens. VWS gaat regelrecht in tegen de, in haar eigen nota vastgelegde visie op het gezondheidsbeleid.” De maatregelen betreffen onder meer verplichte sociale distantie, (semi-) verplichte isolatie, hygiënemaatregelen en verplichte persoonlijke beschermingsmaatregelen.

Schade aan gezondheidszorg door coronamaatregelen

De briefschrijvers zeggen: “De schade aan de non-covid gezondheidszorg en totale zorgkosten is ongeëvenaard en vele malen groter dan de winst van de gewonnen levensjaren van coronapatienten.

Als arts legden wij allemaal onze eed dan wel belofte af welke in 2003 werd aangepast naar de huidige tijd en onder meer stelt ‘..Ik zal gezondheid bevorderen.’ En: ‘Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.’

Een ongezonde leefstijl is de ware pandemie

Ik blijf het bijzonder vinden dat er weinig tot geen aandacht wordt besteed aan preventie. Allerlei coronamaatregelen die worden opgelegd zonder ook maar één keer te bekijken hoe we de mensen in het algemeen gezonder kunnen krijgen. Waarom zou dit zijn?

De zorgkosten zullen volgens het RIVM (1) stijgen naar 174 miljard euro in 2040, een verdubbeling ten opzichte van 2015. Misschien nog belangrijker: een enorme afname van de kwaliteit van ons leven. Is dit wat we willen?

De simpele inzet van Vitamine C, vitamine D, vitamine K2 en Zink blijken stuk voor stuk een krachtig wapen om je te beschermen tegen de meest krachtige virussen op deze aarde. Moet je nagaan als je ze allemaal in (meer dan) voldoende hoeveelheden binnen zou krijgen! Ik vergelijk het altijd met het bouwen van een huis. Hoe kun je van een huis verwachten dat het 100 jaar blijft staan als je gebruik maakt van slechte bouwmaterialen? Hetzelfde geldt voor je lichaam!

Een holistische aanpak voor totale gezondheid

Voeding en voedingssupplementen zijn natuurlijk erg belangrijk, dat staat buiten kijf. Maar ziekte en ongemakken hoeven niet alleen maar te ontstaan als gevolg van voedingstekorten of een teveel aan toxines.

Vandaar dat wij met Leef Bewust Nederland een holistische (totale) visie uitdragen voor een balans op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Klachten en ziektebeelden kunnen zich namelijk manifesteren als er een onbalans is binnen één of meerdere van deze hoekstenen. Ik zal wat voorbeelden geven van ziekten die kunnen ontstaan bij:

Fysieke disbalans:

Je krijgt veel giftige stoffen binnen uit je voeding en hierdoor ontwikkel je een chronische ziekte als gevolg.

Emotionele disbalans:

je onderdrukt de emotionele lading van een rouwproces waardoor je angstaanvallen en uitslag op je lijf ontwikkelt.

Mentale disbalans:

Je ervaart in vrijwel iedere activiteit een vorm van stress waardoor je lichaam altijd in overlevingsstand (vecht/vlucht) staat, waardoor je geen voedingsstoffen meer opneemt (slechte vertering) en ziek, zwak en misselijk wordt.

Spirituele disbalans:

Je ervaart totale afgescheidenheid met als gevolg een staat van nihilisme. Deze staat kan leiden tot eenzaamheid, onverschilligheid en onverbondenheid met de wereld en jezelf. Wat is het nut van alles? Deze staat kan letterlijk ziekte manifesteren.

Als al deze hoekstenen met elkaar in balans zijn spreek je van homeostase, totale gezondheid. Pijnig jezelf echter niet als er op dit moment geen balans is.

Je kan alles volgens ‘het boekje’ doen maar toch bepaalde vage klachten hebben omdat ‘gezondheid’ van ontelbaar veel factoren afhankelijk is. Een klacht of ziekte is simpelweg een signaal van het lijf wat zegt: ‘wil je hier even naar kijken’? Zie je klacht dus als een kans, als een boodschapper. Ageer je niet tegen je klacht of ziekte, maar accepteer hem. Omarm het met begrip en mededogen. Dat is de snelste manier naar heling!

Met veel zorg hebben wij een GRATIS Holistisch Leefstijlboek samen gesteld zodat je op elk vlak regie kunt nemen in je gezondheid. Klik hier om deze direct te downloaden.