Volgens een onderzoek (1) van de nationale gezondheidsautoriteit van Italië waren meer dan 99% van de dodelijke slachtoffers van het coronavirus mensen die leden aan diverse medische aandoeningen.

Nadat het aantal sterfgevallen als gevolg van het virus meer dan 2500 bedroeg, met een toename van 150% in de afgelopen week, hebben gezondheidsautoriteiten gegevens doorzocht naar aanwijzingen om het corona virus beter te kunnen bestrijden.

50% dodelijke slachtoffers had minstens 3 ziekten als onderliggend lijden

De wetenschappers van het onderzoek hebben medische dossiers onderzocht van ongeveer 18% van de dodelijke slachtoffers van het corona virus in het land. Ze ontdekte dat slechts drie slachtoffers (0,8% van het totaal), geen eerder ziektebeeld hadden.

Bijna de helft van de slachtoffers leed aan ten minste drie verschillende ziekten en ongeveer 1/4e had één of twee eerdere aandoeningen.

Meer dan 75% had een hoge bloeddruk, ongeveer 35% had diabetes en 1/3e van het totaal leed ook aan hartaandoeningen.

Grootste bedreiging van corona virus is voor ouderen die ziek zijn

De gemiddelde leeftijd van de mensen die in Italië geïnfecteerd zijn is 63 jaar. De gemiddelde leeftijd van de mensen die zijn overleden is 79,5 jaar.

De gemiddelde leeftijd van sterfte is 79,5 jaar en het sterftecijfer is mogelijk aanzienlijk overdreven: in plaats van 8% kan het sterftecijfer in feite dichter bij het wereldwijde gemiddelde van ongeveer 2% liggen.

Op 17 maart waren er in totaal 17 mensen onder de 50 overleden aan de ziekte. Alle slachtoffers onder de 40 van Italië waren mannen met ernstige medische aandoeningen.

Volgens de ‘GIMBE Foundation’ hebben ongeveer 100.000 Italianen het virus opgelopen. Dat zou het sterftecijfer van het land weer dichter bij het mondiale gemiddelde van ongeveer 2% brengen.

Eenzijdig beeld die wereldwijde Corona cijfers laten zien

Dit nieuwe rapport laat dus zien dat de eenzijdige informatie van media-angst-propoganda niet kloppend is. De media laten ons geloven dat het simpelweg blootgesteld worden aan het virus levensbedreigend is, ongeacht iemands gezondheidstoestand.

Ook wordt er ons niets vertelt over het bouwen aan een sterk immuunsysteem, terwijl dat het meest belangrijke is van het hele verhaal!

Oudere mensen die al meerdere medicijnen gebruiken voor meerdere levensbedreigende chronische ziekten zijn zeer vatbaar voor virussen gezien hun verzwakte immuunsysteem. Zie ook onderstaand schema wat duidelijk laat zien wat de sterftecijfers zijn van mensen met onderliggend lijden.

doden corona

Je ziet dat voornamelijk mensen met een onderliggend lijden komen te overlijden aan de gevolgen van het virus. Des te belangrijker om te bouwen aan een sterk immuunsysteem.

Ook in Nederland zijn de cijfers vergelijkbaar. Het RIVM meldt (2) ook dat de meeste overleden mensen tussen de 80 en 84 jaar oud. De jongst overleden persoon is 63 jaar. Vrijwel allemaal met een onderliggend lijden.

Deze cijfers laten dus duidelijke zien dat de gemiddelde leeftijd om het virus te krijgen 63 jaar is en dat de gemiddelde leeftijd van sterfte 82 jaar is

Ouderen die een ziekte onder de leden hebben vormden dus het grootste risico voor infectie en dood als gevolg hiervan.

Cijfers aantal virus gevallen blijken onjuist

Ook het RIVM geeft toe dat het aantal geregistreerde Corona patiënten niet overheen komt met het daadwerkelijk aantal besmette mensen. In hun eigen woorden:

“Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus ligt hoger dan het aantal dat hier genoemd wordt. Dit komt omdat niet iedereen met mogelijke besmetting getest wordt, maar vooral patiënten die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis opgenomen worden en zorgverleners.” (3)

Zelfs de ‘asymptomatische geïnfecteerde patiënten’ (geïnfecteerd zonder symptomen) blijken in veel gevallen onjuist getest. Zie ook onderstaand bewijs:

Wat betekent dit onderzoek in niet-wetenschappelijke taal? Dat men geen flauw idee heeft wat men aan het doen is! Men weet dus niet waarvoor ze testen bij ziekteklachten.

De tests zijn waarschijnlijk eerder fout dan goed, ongeacht of het eerste resultaat ‘positief’ of ‘negatief’ was. De artsen (ook in NL) hebben absoluut geen symptomatisch verantwoorde manier om onderscheid te maken tussen verkoudheid, griep of coronavirus.

De CDC, FDA en ook het RIVM testen opzettelijk nog maar weinig mensen omdat
1) de testresultaten onbetrouwbaar zijn en
2) voor zover ze betrouwbaar zijn, laten ze zien dat misschien slechts 4-5% van de vermoedelijke gevallen ook echt COVID-19 zijn en niet een andere soort luchtwegaandoening.

Mocht je alle informatie wille lezen omtrent het onjuist testen, testmethoden en valse positief uitslagen omtrent corona willen lezen, bekijk dan dit artikel, wat tot in detail hierop ingaat.

Als dit resultaat bekend zou worden gemaakt op mainstream media zou het volk om hele andere besluitvormingen vragen. Maar goed, de angstpropaganda moet overuren draaien.

Ook het geregistreerde aantal Corona doden is onjuist

Een enkel virus de schuld geven voor het veroorzaken van een overlijden is feitelijk onjuist. Het voldoet ook niet aan de basis principen die door de 19e-eeuwse Duitse arts Robert Koch zijn vastgesteld om na te gaan of een enkelvoudig virus een enkelvoudige ziekte kan veroorzaken.

Er is een breed scala aan virussen die de symptomen kunnen veroorzaken die lijken op COVID-19-, waaronder de honderden verschillende griepvirussen waarvan bekend is dat ze een rol spelen bij de seizoensgriep.

Het is ook bekend dat de Coronavirus-virusfamilie meer dan honderd verschillende stammen bevat, waarvan er zeven de gewone verkoudheid veroorzaken. Sommige van deze virussen komen van nature voor in het menselijke lichaam en drukken zichzelf nooit als ziekteverwekker uit. Toch kunnen ze voor veel vals-positieve uitslagen zorgen door de vele verschillende COVID-19-testmethoden die tegenwoordig worden gebruikt.

Ervan uitgaande dat het oorspronkelijke virus afkomstig is uit Wuhan, lijkt het er niet op dat het geclaimde enkelvoudige virus – COVID-19 – nooit correct is geïdentificeerd bij de meerdere mensen die lijden aan de ziekte (noch werd de afwezigheid ervan bepaald bij gezonde mensen).

Veel van wat we horen over “bevestigde gevallen” en “dodelijke slachtoffers onder COVID-19” zijn verre van nauwkeurig en wakkeren de angst, paniek en wereldwijde instabiliteit nog verder aan.

Luister naar de aanbevelingen van het RIVM en overheid

Nu je al deze informatie tot je hebt genomen is het alsnog aan te raden om de algemene aanbevelingen vanuit de overheid op te volgen. Het virus heeft een enorme sociaal-economische impact en ook de gezondheidszorg lijdt er enorm onder. Door vergaande quarantaine maatregelen liggen de ziekenhuizen helemaal vol. Door een combinatie van de normale griep, de normale IC patiënten én het Corona virus, kunnen ziekenhuizen het bijna niet meer aan.

Om het virus te laten verdwijnen zal de verspreiding dus zeer geremd moeten worden. Als iedereen door zou gaan met de normale gang van zaken, zal vrijwel iedereen geïnfecteerd raken. Dit zal vooral voor ouderen met een ziekte een groot probleem worden, maar vergeet niet dat we het dan over meer dan een miljoen mensen hebben! Dit kan de gezondheidszorg niet dragen.

Wees dus niet bang voor het virus, blijf kalm, bouw aan een goed immuunsysteem (zie dit artikel van Dr. Brownstein voor adviezen) en volg de adviezen van de overheid op zodat we zo snel mogelijk van de Corona virus maatregelen zijn verlost.

We hebben wellicht 0% controle over het virus, we hebben wel 100% invloed!