Nederland telt bijna 10 miljoen mensen met minstens één chronische aandoening. Dit blijkt uit cijfers vrijgegeven vanuit het ministerie van Volksgezondheid (1). Dit is een schrikbarend aantal wat door heel Nederland eigenlijk alle alarmbellen moet laten afgaan. Helaas hoor je over deze pandemie helemaal niks vanuit de media of politiek. Waarom zou dat zijn?

Corona ‘pandemie’ werkt als vergrootglas

Uit bovengenoemde cijfers blijkt wel dat we op dit moment te maken hebben met een echte gezondheidscrisis. Corona is niet de oorzaak van deze gezondheidscrisis, maar legt simpelweg de crisis bloot. De werkelijke crisis van deze tijd is die van voedingstekorten, burn-out, stress, eenzaamheid en depressies.

Al deze aspecten samen zijn verantwoordelijk voor het feit dat het meerendeel van Nederland chronisch ziek is. Hier zou veel meer aandacht voor moeten zijn! Waarom zetten we zo vol in op de niet bewezen coronamaatregelen en is er geen enkele aandacht voor de gezondheidsmaatregelen die Nederland ECHT weer gezond kunnen maken?

De pandemie van voedingstekorten

Veel ziekten ontstaan door een tekort aan voedingsstoffen en een teveel aan gifstoffen. De meeste Nederlanders krijgen veel te weinig vitamines en mineralen binnen. Zo is het bekend dat veel mensen een chronisch tekort hebben aan vitamine D en magnesium. Ook blijkt dat coronapatiënten die op de IC terechtkomen of overlijden een heel laag vitamine K-gehalte hebben (2). Waarom wordt dit niet vertelt tijdens een persconferentie? Kunnen we niet spreken over een pandemie van voedingstekorten?

En laten we ook niet vergeten dat de aanbevolen dagelijkse hoeveelheden (ADH’s) voor de verschillende voedingsstoffen uitsluitend gelden voor ‘gezonde’ mensen.

Een citaat uit het factsheet ‘aanbevelingen voor vitamines, mineralen en spoorelementen uit 2014’ van het Voedingscentrum: ‘Er zijn voedingsnormen vastgesteld voor de hoeveelheden microvoedingsstoffen die gezonde mensen nodig hebben’. Ook de Gezondheidsraad stelt dat de aanbevolen hoeveelheden alleen gelden voor ‘gezonde’ mensen.

Met bijna 60% chronisch zieke mensen in Nederland kunnen we wel stellen dat de ADH voor de meeste mensen VEEL TE LAAG is. Het gevolg hiervan is voor iedereen duidelijk.

Als de balans over een bepaalt kantelpunt is gekomen, zullen klachten en ziekten aan de deur komen kloppen. We noemen dit dan ‘ziekten’ en koppelen hier een medische term aan. Ik zie ziekten eerder als boodschappers en ‘kansen’. Het lichaam geeft jou een signaal dat er ergens aandacht voor nodig is, of dat iets aangekeken mag worden.

Je kunt vanuit evolutionair oogpunt geen tekort hebben aan medicatie of vaccinaties, maar wel een tekort aan voedingsstoffen.

Zonder deze klachten (signalen) zou je al snel dood neer vallen. We mogen dus de taal van het lichaam beter gaan begrijpen. Deze gaan omarmen als vriend, niet als vijand die bestreden moet worden met schadelijke medicatie.

De bouwstenen van je immuunsysteem zijn virussen en bacteriën

Waar vriend en vijand het overeen zijn is dat een sterk immuunsysteem het eerste verdedigingsmechanisme zou moeten zijn tegen iedere virus of bacterie. Maar waarom leren we het Nederlandse volk dan niet hoe ze hun eigen immuunsysteem kunnen versterken?

Het heeft allemaal te maken met de grondlegger van de hedendaagse geneeskunde: Louis Pasteur. Zijn redenering was als volgt: je hebt een virus/bacterie; die veroorzaakt een ziekte; we moeten iets tegen dit virus/bacterie doen. Dat is – in een notendop – de visie van de moderne geneeskunde.

Gelukkig zag een tijdgenoot van Pasteur al snel dat een ziekte pas een ziekte wordt afhankelijk van de ‘omstandigheden’. De wijsheid van Claude Bernard. Bernard is de grondlegger van wat je de “terreingeneeskunde” zou kunnen noemen. Hij geloofde wel dat virussen en bacteriën ziekten veroorzaken, maar alleen als het “terrein” daarvoor gunstig is.

Ook mijn grote held dokter Hans Moolenburgh wist dit altijd mooi te verwoorden. Hij zei “Wat we in feite doen, is een ziekte wegdrukken, waardoor er weer een nieuwe tevoorschijn komt, die we vervolgens ook weer wegdrukken. Artsen worden opgeleid in ‘medische verschuifkunde”. Hij wist dat het wegdrukken van ziekten niet de oplossing was.

Vanuit deze visie bestrijd je dus geen virus, maar geef je aandacht aan ‘het terrein’ waar het wel of niet op kan gedijen. Ofwel: Preventieve geneeskunde in plaats van Reactieve geneeskunde. Maar wie is daar in geïnteresseerd? De verkoop van een vaccinatie aan miljarden mensen is natuurlijk veel interessanter dan mensen adviseren meer vitamine C te nemen.

Aandacht op ziekten en doden in plaats van gezondheid en natuurlijk genezen

Wist jij dat de COVID-19-sterfgevallen die wereldwijd worden geregistreerd, niet klinisch of virologisch worden bevestigd? Dat het enkel gaat om ‘een vermoeden’ De WHO heeft namelijk aangekondigd dat voor de registratie van ‘Corona doden’ GEEN bewijs nodig is dat het virus de doodsoorzaak is.

Toch worden deze “dodelijke slachtoffers” in de media over ter wereld als waar aangenomen. Dit is wat mediakanalen zoals CNN (en duizenden anderen media die eigendom zijn van in totaal 6 bedrijven) gebruiken om de angst en hysterie aan te wakkeren. Waarom doet men dit?

Pandemie van propaganda
Pandemie van propaganda

Dit terwijl RIVM baas Van Dissel in zijn technische briefing aan de Tweede Kamer vertelde dat 98 procent van de mensen die geïnfecteerd raakt, geen tot nauwelijks ziekteverschijnselen heeft. Ook zei hij, dat van de duizend mensen die het virus krijgen, er maar 3,5 mensen op de intensive care belanden.

Vrijwel alle overledenen onder de 70 jaar hadden een of meer ernstige onderliggende aandoeningen. Het merendeel had ernstige hartaandoeningen. Met deze cijfers kan het RIVM toch niet langer volhouden dat COVID-19 gevaarlijker is dan een gemiddelde griepgolf?

De constante angst berichtgevingen van de media leiden op mentaal/emotioneel vlak voor alleen maar nog meer gezondheidsproblemen. Er heerst steeds meer angst waardoor andere mensen als een potentieel gevaar worden gezien en fysiek contact zoveel mogelijk wordt vermeden. Terwijl verbinding, vertrouwen en aanraking de lijm vormt van een hechte samenleving.

De pandemie van de eenzaamheid

Het wordt steeds duidelijker dat het dus niet zozeer gaat om een corona pandemie, maar om een gezondheidspandemie. Virussen zijn van alle tijden en de enige manier om ons hier goed te te wapenen is door het versterken van ons eigen immuunsysteem. Deze wordt ondermijnt door een andere verborgen pandemie in Nederland; eenzaamheid.

De meest hardnekkige overtuiging is dat sociale afstand de meest effectieve en veiligste manier is om ‘de corona piek af te vlakken’. Deze overtuiging is de oorzaak voor de rechtvaardiging van alle sociale en economische maatregelen die je nu ziet. Maar hoe wijs is dit nu eigenlijk?

Er is namelijk een bulk aan wetenschappelijke onderzoeken die laten zien dat een sociaal isolement (het gevolg van sociaal afstand houden) even ongezond is als roken en gevaarlijker is dan een hoge bloeddruk.

Sociale isolatie van individuen in quarantaine kan hun risico op infectie door virussen vergroten, volgens 13 verschillende onderzoeken (1).

Een van de onderzoeken zegt:

“Eenzaamheid en sociaal isolement hebben dezelfde cardiovasculaire effecten als het roken van 15 sigaretten per dag (2), maar deze factoren verhogen ook het risico op “overlijden door alle oorzaken “.

“Eenzaamheid verhoogt het risico op het ontwikkelen van dementie met 50% en beroerte met 32% terwijl het risico op overlijden van kanker met 25% wordt verhoogd.”

Sociale isolatie beschermt toch wel tegen het Corona virus?

Ook dat blijkt helaas niet waar. Sociale isolatie kan bijdragen aan een verhoogde vatbaarheid voor infectie, blijkt uit een onderzoek gepubliceerd in JAMA (3). In dit onderzoek is er gekeken naar het effect van een zesdaagse quarantaine op de gevoeligheid van gezonde individuen die worden blootgesteld aan twee verschillende virussen.

Als reactie op beide virussen waren degenen met meer soorten sociale banden minder vatbaar voor verkoudheid, produceerden minder slijm en waren minder vatbaar voor virussen. Hieruit blijkt dat mensen met meer sociale diversiteit in hun leven een hogere weerstand hebben tegen aandoeningen aan de luchtwegen.

Het is duidelijk dat sociaal isolement vergaande nadelige fysieke, emotionele en mentale gevolgen heeft. Helaas houden de gezondheidsautoriteiten hier op geen enkele manier rekening mee. Ze vertellen ons dat enkel COVID-19 op dit moment een gevaar is voor onze gezondheid, wat absurd is.

Neem verantwoordelijkheid over je eigen gezondheid

Via overheid en media krijgen we helaas niet geleerd hoe we het beste voor onszelf en onze kinderen moeten zorgen. Wij vertrouwen de overheid/virologen/artsen en zij vertrouwen op hun beurt weer op de farmaceutische bedrijven.

Als we vanuit een holistische visie naar ons leven blijven kijken, zullen we er al snel achter komen dat gezondheid gaat over een totaal gevoel van welzijn op alle vlakken in ons leven. Holisme (heelheid) gaat uit van het feit dat gezondheid bepaald wordt door de totaliteit van mens-zijn. Met andere woorden: de mens op fysiek, emotioneel, spiritueel en mentaal niveau.

Alle aspecten hebben een wisselwerking en invloed op elkaar. Je kan bijvoorbeeld nog zo gezond eten (fysiek niveau), maar als je veel stress in je leven ervaart (mentaal niveau) en veel trauma in je lichaam hebt (emotioneel niveau), dan is gezondheid ver te zoeken.

Voor de integrale aanpak van deze vier ‘hoekstenen’ van mens-zijn, dien je allereerst bewustzijn te schijnen op het geweldige zelfhelende vermogen van je lichaam. Om hier meer inzicht in te krijgen kun je ons Gratis Leefstijl Boek downloaden om direct van start te gaan.

Het is onze missie om Nederland het gezondste land ter wereld te maken en dat kunnen we alleen maar doen met jouw hulp! Doe je mee met de pandemie van gezondheid?