standaard-hero

Disclaimer

DISCLAIMER

De redactie van de website LeefBewust.NU garanderen niet dat de website altijd foutloos of ononderbroken functioneert, dan wel dat de inhoud altijd juist, volledig en actueel is, zoals deze wordt weergegeven op je computerbeeldscherm. In deze wijzen wij iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand. De inhoud en functionele werking van de website kunnen zonder nadere aankondiging door ons worden gewijzigd.

Aan de informatie op LeefBewust.NU kunnen geen rechten worden ontleend en/of indien zonder nadere verificatie of advies van de informatie gebruik wordt gemaakt, geschiedt dit geheel voor eigen rekening en op eigen risico. De makers van deze site hebben grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Zij maken daarbij gebruik van bronnen en technieken die zij betrouwbaar achten. Leef Bewust is niet verantwoordelijk voor eventuele schade als gevolg van mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheden. Leef Bewust raad je altijd aan een (natuurgeneeskundig) arts te raadplegen als je gezondheidsklachten hebt. Stop nooit plotseling met je medicatie of met het advies van je arts/specialist zonder het raadplegen van je arts/specialist.

Op de website wordt, via zogenaamde ‘hyperlinks’, doorverwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. Het is voor de redactie, noch voor de uitgever van LeefBewust.NU onmogelijk om de inhoud van deze informatie nader te beoordelen op redelijkheid, juistheid, volledigheid en/of actualiteit. Dientengevolge wijzen wij, redactie van LeefBewust.NU iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, waaronder ook e-mailberichten worden verstaan, van de redactie van LeefBewust.NU is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

E-mail
Informatie die je rechtstreeks per e-mail of via deze website naar ons stuurt is beveiligd, maar wij kunnen de inhoud van een bericht niet als vertrouwelijk aanmerken en daarom geschiedt verzending ervan, aan ons adres, op eigen risico. Redactie zullen e-mails van personen en/of organisaties die met hen in contact treden, vertrouwelijk bewaren en niet aan derden beschikbaar stellen, mits wettelijk daartoe niet verplicht of opgedragen.
De redactie houdt zich echter het recht voor om de inhoud van e-mails geheel en/of gedeeltelijk te openbaren, indien daartoe aanleiding is, middels een gerelateerd redactioneel onderwerp op de site.

Reactietijd

Heb je vragen of opmerkingen (over bestellingen)? Deze kun je mailen naar info@leefbewust.nu. Het team van LeefBewust.NU doet er alles aan om zo snel mogelijk te reageren. We hanteren een verwerkingstijd van 3 werkdagen. Dit geldt zowel voor algemene vragen als voor vragen over bestellingen.

Membership
De #1 School voor Holistische Gezondheid & Transformatie!

Leef Bewust Lifestyle®

BEKIJK PROGRAMMA'S