Berichten

antidepressiva

Antidepressiva ruïneren je natuurlijke serotonine-opname, zodat je nooit meer gelukkig kunt zijn – zonder pillen

Het gebruik van antidepressiva is de afgelopen jaren explosief toegenomen, ondanks de groeiende berichtgevingen dat deze medicijnen gevaarlijk en niet effectief zijn in het behandelen van de aandoeningen waarvoor ze zijn voorgeschreven. Gezondheidsdeskundigen in de VS en het UK maken zich zorgen over het zeer hoge percentage antidepressivumgebruik in beide landen en hebben gewaarschuwd dat de trend zou kunnen leiden tot een “volksgezondheidsramp”.

Onderzoekers hebben ontdekt dat – in tegenstelling tot wat de farmaceutische industrie beweert – veelvoorkomende antidepressiva zoals Prozac verslavend zijn en grote schade kunnen toebrengen aan het vermogen van de hersenen om serotonine aan te maken.

Van New Scientist:

“Na het stoppen van antidepressiva krijgen sommige mensen ontwenningsverschijnselen, zoals angst, slaapproblemen, maagklachten, levendige nachtmerries en geheugen- en aandachtsproblemen. Deze kunnen enkele weken of zelfs maanden duren.

Antidepressiva zoals Prozac verhogen het niveau van het geluksstofje serotonine, door het blokkeren van een stofje dat serotonine afbreekt in de hersenen. Na een aantal weken van medicijninname reageren de hersenen echter door zelf minder serotonine aan te maken.

Dit is de reden dat wanneer mensen stoppen met het innemen hiervan, ze ontwenningsverschijnselen op de lange termijn kunnen krijgen.”

Geneesmiddelenfabrikanten en artsen interpreteren deze psychologische ontwenningsverschijnselen als bewijs van de terugkeer van de oorspronkelijke depressie en daarom schrijven ze routinematig meer medicijnen voor om het probleem aan te pakken.

Aanhoudende ontwenningsverschijnselen

Overtuigend bewijs toont echter aan dat de hersenen mogelijk niet in staat zijn om maandenlang of in sommige gevallen, zelfs jaren nadat antidepressiva niet meer worden gebruikt, terug te keren naar normale niveaus van serotonine-productie.

Een team van onderzoekers van de Universiteit van Liverpool voerde een onderzoek uit bij 1800 Nieuw-Zeelanders die antidepressiva hadden voorgeschreven – meestal van het type Prozac – en ontdekten dat meer dan de helft van hen last had van psychische symptomen toen ze ermee gestopt waren.

In theorie kan het gebruik van deze medicijnen geleidelijk worden afgebouwd, maar dit kan maanden of jaren duren.

Antidepressiva kunnen niet alleen een bestaande aandoening verergeren, maar kunnen ook andere mentale stoornissen veroorzaken

Sommige onderzoeken hebben aangetoond dat mensen op de lange termijn meer kans hebben op een terugval van de depressie bij antidepressiva gebruik ten opzichte van mensen die dit niet gebruiken.

De medicijnen kunnen ook bijdragen aan de toename van bipolaire stoornissen, waarbij mensen afwisselende cycli van hoge en lage stemmingen hebben. Sommige onderzoeken suggereren dat mensen tweemaal zo waarschijnlijk hun eerste manische episode hebben als ze antidepressiva nemen.

De verdoezeling van de zelfmoordfactor van antidepressiva

De aanpak van Big Pharma voor de behandeling van depressie en andere psychische problemen is duidelijk gevaarlijk en grotendeels ineffectief, maar regelgevende instanties lijken medeplichtig aan het verbergen van de bewijzen hiervan door het publiek.

Toen de zelfmoordcijfers in de Verenigde Staten toenamen in verhouding tot het toenemende gebruik van antidepressiva, negeerden de ‘Centers for Disease Control’ (CDC) de mogelijke connectie.

De harde cijfers van zelfmoord en antidepressiva

“Volgens een recent uitgebracht rapport van de Centres for Disease Control and Prevention (CDC), nemen de zelfmoorden in de VS toe, waarbij vrouwen in de leeftijd van 10-14 tot 45-64 jaar de grootste stijgingen laten zien.

Met meer dan 41 miljoen Amerikanen (1 op 8) die minstens één antidepressivum nemen – waarvan onderzoek heeft aangetoond dat het zelfmoordneigingen veroorzaakt- kan de correlatie tussen toegenomen antidepressiva gebruik en verhoogde zelfmoorden niet langer worden genegeerd.

In Nederland krijgen 1,1 MILJOEN mensen antidepressiva voorgeschreven. Deze cijfers zijn geverifieerd door Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Ook het aantal zelfdodingen neemt jaarlijks toe. Dit allemaal samen is natuurlijk een zeer verontrustende ontwikkeling.

Natuurlijke behandelingen zijn VEEL effectiever

Natuurlijke behandelingen voor depressie en andere psychische problemen zijn veel effectiever dan medicijnen. De farmaceutische industrie veroorzaakt meer geestelijke gezondheidsproblemen dan het oplost.

Antidepressiva zijn niet het antwoord!

Natuurlijke methoden voor de behandeling van depressie, zoals sint-janskruid, CBD, THC olie en sommige plantmedicijnen met het stofje psilocybine zijn soms net zo effectief als antidepressiva en hebben geen schadelijke bijwerkingen of verslavende eigenschappen.

Lees in dit artikel meer over de psychiater van de toekomst: de sjamaan!

Met het juiste voedsel, natuurlijke voedingssupplementen en voldoende lichaamsbeweging, kan depressie met succes worden behandeld zonder het gebruik van gevaarlijke medicijnen.

Stop de overdiagnose, depressies hebben zijn nut!

Als laatste geloof ik persoonlijk dat we te maken hebben met enorm veel overdiagnoses die worden gemaakt.

De meeste psycho-medicijnen worden door huisartsen voorgeschreven. Die vragen niet altijd door en hebben hier ook de tijd niet voor. Als een patiënt in 10 minuten tijd over zijn/haar problemen verteld, dan lijken deze sombere gevoelens vaak heel wat en wordt er te snel actie ondernomen.

Eenderde van de depressies gaat namelijk na een paar maanden vanzelf over, maar vaak geven we dit niet eens de tijd.

We hebben downtime, depressie en samentrekking nodig net zoals we vreugde, plezier en expansie in het leven nodig hebben. Dit is een natuurwet. Dit is het natuurlijke ritme van dingen.

Dag wordt gevolgd door nacht, de zomer wordt gevolgd door herfst (aflopend). Uitzetting wordt gevolgd door inkrimping.

En … wat omhoog gaat, moet naar beneden komen, altijd. Vaak komt er dan weerstand omhoog. Ik mag niet depressief zijn, JAWEL! Het geeft je de mogelijkheid tot groei. Je bent niet ziek, je bent toe aan verandering.

Tijd om stil te staan, je leven te evalueren. Wat dient je niet meer, wat mag je loslaten en welke keuzen ga je vanaf nu anders maken?

Bronnen:

NewScientist.com
CCHRINT.org
Fresh.news
Science.NaturalNews.com

Depressie is GEEN chemische disbalans van de hersenen

In Amerika slikt 1 op de 10 mensen antidepressiva. Ook in Nederland gaan deze pillen als zoete broodjes over de farmaceutische toonbank. Hoe hebben deze medicijnen, zonder echt ziektedoel en aangetoonde geneeskrachtige werking, het kunnen brengen tot de alledaagse behandeling van alle soorten psychologisch ongemak? Depressie is namelijk helemaal geen chemische disbalans in je hersenen!

Er is een grote belangenverstrengeling tussen de grootverdienende farmaceutische firma’s en de psychiatrie

Helaas is er een verpletterende stapel bewijs tegen psychiatrische medicijnen. Het wordt steeds duidelijker dat de meeste van de hedendaagse diagnoses en hun bijbehorende medicinale behandelingen een aanfluiting zijn, terwijl ze succesvol worden aanbevolen om je te laten geloven dat ze een wetenschappelijke basis hebben. Dit is absoluut niet zo. Zie onderstaande documentaire.

‘Marketing of madness’ legt uit hoe de psychiatrische medicijnenindustrie tot stand is gekomen, en gaat in op haar winstgevende verbintenis met de farmaceutische industrie.

Psychiatrische medicatie is de aderlating van de 21ste eeuw geworden

Het ruime voorschrijven van medicijnen voor elk mogelijke psychologische hapering is de aderlating van de 21ste eeuw geworden.

Logisch ook: in psychiatrische medicijnen kunnen gigantische winsten worden behaald door het handhaven van de status quo, zonder toe te geven dat ze op de verkeerde weg zijn.

Het is een feit dat de psychiatrie nog steeds niet begrijpt waar psychologisch onbehagen door wordt veroorzaakt, en wat daaraan vooraf ging; de veronderstelling dat ongewenst gedrag en depressie het gevolg zijn van onevenwichtigheid tussen serotonine en dopamine in jouw hersenen is nooit bewezen.

Integendeel, onderzoek heeft aangetoond dat deze theorie onjuist is, en toch is dit bewijs onder het tapijt geveegd.

Hoe kun je iets met medicijnen genezen wat niet fysiek aanwezig is?

Ondanks wat slimme advertenties beweren, kunnen psychotrope medicijnen geen biologisch gunstige effecten tot stand brengen.

Dit in tegenstelling tot andere medicijnen die meetbaar bloedspiegels gunstig kunnen beïnvloeden zoals bloedsuiker, cholesterol, etc.

Een belangrijk gevaar van psychotrope medicijnen is dat ze het subtiele proces in je hersenen, dat noodzakelijk is voor het in stand houden van jouw biologische functies, kunnen verstoren.

Dit risico kan niet overschat worden. Bovenstaande documentaire geeft enkele onthutsende statistieken die worden toegeschreven aan psychiatrische medicijnen in Amerika:

  • 700.000 ongunstige reacties per jaar
  • 42.000 sterfgevallen per jaar

Laten ik daar even bij stil staan. Hoe kunnen we met zijn allen 42.000 sterfgevallen per jaar als gevolg van medicijngebruik door de vingers zien? Dit zijn medicijnen die net zo makkelijk worden uitgedeeld als snoepjes.

Zelfs als je een ernstig psychiatrisch probleem hebt, zoals bijvoorbeeld PTSS (posttraumatische stressstoornis), is onderdrukking ervan met medicijnen riskant, vooral als je meerdere medicijnen tegelijk gebruikt.

Tijdschrift ‘Examiner’ geeft aan dat er al meerdere mensen zijn overleden als gevolg van het combineren van psychiatrische medicijnen met andere medicatie.

Zo hebben meerdere studies de bijwerkingen aangetoond voor dodelijk hartfalen. Bijvoorbeeld:

– Een overzicht van literatuurstudies van 2000-2007, gepubliceerd in Expert Opinion on Drug Safety In 2008, waarin werd vastgesteld dat “Antipsychotica zelfs in lage doses hartproblemen kunnen veroorzaken, terwijl dat bij antidepressiva pas bij hogere doses het geval is, of bij combinaties van medicijnen”.

– Een studie, gepubliceerd in januari 2009 in de New England Journal of Medicine toonde aan dat anti-psychotische medicijnen het risico van fataal hartfalen verdubbelde. Het sterftecijfer was afhankelijk van de gebruikte dosis. Degenen die hogere doses gebruikten, liepen een groter risico om aan het gebruik ervan te overlijden.

De waarheid over de ”chemische onbalans theorie”

Velen zullen vermoedelijk de fabel hebben gehoord dat depressie te wijten zou zijn aan “chemische onbalans in je hersenen”, die door medicijnen zou moeten worden gecorrigeerd. Helaas is er voor dit verkooptrucje geen wetenschappelijke waarheid.

In 1983 kwam het National Institute of Mental Health (NIMH) tot de volgende conclusie: “Er is geen bewijs dat er iets mis is met de serotonine huishouding van depressieve patiënten.”

De serotoninetheorie heeft geen wetenschappelijke basis. Het is pure flauwekul, een hypothese waarvan de juistheid nooit is aangetoond.

Door deze leugen wordt de gezondheid van miljoenen mensen geschaad. Wanneer je een antidepressiva slikt wordt de normale heropname van serotonine geblokkeerd. Zo wordt je geconfronteerd met datgene wat het medicijn zou moeten verbeteren: depressieve gevoelens.

Niet voor niets is er vrijwel altijd sprake van een historie en gebruik van antidepressiva in de meeste familiedrama’s en publieke schietpartijen.

Wat gebeurd er dan wel wanneer je antidepressiva slikt?

In 1996 publiceerde neurowetenschapper Steven Hyman, die nu hoofd is van de Harvard University, het wetenschappelijk artikel Initation and Adaptation: A Paradigm for Understanding Psychotropic Drugs.

Volgens dokter Hyman gaan onze hersenen, nadat ze een aantal compenserende aanpassingen hebben ondergaan als gevolg van medicijngebruik, op een manier reageren die “zowel kwalitatief als kwantitatief anders is dan normaal”.

Het is dus belangrijk om te begrijpen dat deze medicijnen géén stoffen zijn die je hersenen zouden normaliseren.

Het zijn ab-normaliserende stoffen, en als je dat eenmaal begrijpt, begrijp je ook hoe ze een manische periode kunnen veroorzaken, of waarom ze in verband zouden kunnen worden gebracht met seksueel disfunctioneren of bijvoorbeeld met geweld en zelfmoord.

Hoe heeft het zo ver kunnen komen?

Een deel van de puzzel die verklaart waarom we een pil hebben voor elke emotie, en voor elke psychologische aandoening, is dat psychiaters oorspronkelijk niet werden gezien als “echte” artsen.

Ze waren zich ervan bewust dat ze, om hun status te verhogen, hun werkterrein wetenschappelijker moesten maken.

Het was dit besluit dat leidde tot de medicalisering, en het met medicijnen behandelen, van alle denkbare vormen van gedrag.

Tegenwoordig kun je als “ziek” worden gediagnosticeerd als je problemen hebt om je winkelgewoontes in de hand te houden. En een kind dat vaak ruzie maakt met zijn ouders kan volgens het diagnosecriterium worden vastgepind alsof het een “oppositioneel opstandige gedragsstoornis” zou hebben.

Het is zo gek niet te bedenken of er bestaat een medicijn voor.

Wat kunnen we zelf doen om depressies de baas te worden?

Laat ik beginnen met te benoemen dat er zeker “echte” geestelijke ziektes zijn die iemand flink in de war kunnen brengen. Maar ben je geestelijk ziek, als je langer dan een paar weken treurig bent? Is het verlies van levenslust een teken van geestelijk ziek-zijn?

Veel mensen verdedigen te snel hun keus om daar pilletjes voor te slikken. Niemand vindt het leuk om “zich onprettig te voelen”. Maar vernietigen deze medicijnen niet meer levens dan dat ze die levens redden? Ik geloof dat het antwoord in dit opzicht een luidkeels JA is.

De psychiatrie kiest liever voor een chemische aanpak om “het probleem te verwijderen”, in plaats van mensen te helpen om aan de slag te gaan met de oorzaak van hun lijden.

Gelukkig bestaan er andere, veiligere en meer effectieve methodes waarbij je niet door de knieën hoeft te gaan voor de farmaceutische industrie.

Bewegen

Als je depressief bent, of als je je zo nu en dan wat somber voelt, is bewegen noodzakelijk. Op dit gebied zijn de uitkomsten van een onderzoek geweldig positief, met studies die bevestigen dat lichamelijke activiteit bij gedeprimeerde mensen minstens zo goed werkt als antidepressiva.

Een van de redenen waarom dit zo is, volgt uit de toename van het niveau van endorfines, de “feel good” hormonen in je hersenen.

Stress onder controle brengen

Kijk naar je stress. Depressie is een vervelende toestand, het is echter geen “ziekte”. Het is veel meer een teken dat jouw lichaam en jouw leven uit balans zijn.

Dit is belangrijk om bij stil te staan, want vanaf het moment dat je depressie als een “ziekte” beschouwt, ga je denken dat je een medicijn nodig hebt om ervan af te komen.

In werkelijkheid is alles wat je nodig hebt het herstellen van het evenwicht in je leven, en één van de cruciale methodes is naar stress te kijken.

Eet gezond

Denk niet te licht over de gevolgen van wat je eet. Voedsel heeft een enorme invloed op: je stemming, je vermogen om met alledaagse dingen om te gaan en op hoe gelukkig jij je voelt.

Het vermijden van suiker en graanproducten zal je insuline en leptine niveaus helpen normaliseren. En ook dit is een krachtige maatregel om depressies aan te pakken.

Ondersteun het optimaal functioneren van je hersenen met essentiële vetten.

Ik adviseer dan ook met klem om je dieet aan te vullen met dierlijke omega-3 vetzuren van hoge kwaliteit, zoals uit krill olie.

Dit zou wel eens één van de belangrijkste voedingsstoffen kunnen zijn om depressie te bestrijden.

Zorg voor volop zonlicht

Zorg ervoor dat je genoeg zonlicht krijgt om gezonde vitamine D aan te maken.

Vitamine D is ook een essentiële factor om depressie te behandelen of binnen de perken te houden. Een recent onderzoek heeft aangetoond dat mensen met de laagste niveaus van vitamine D in hun bloed elf maal vaker geneigd waren tot depressieve gemoedstoestanden dan degenen met een normaal vitamine D-niveau.

Vitamine D-tekort is tegenwoordig meer de norm dan een uitzondering, en wordt aanvulling ervan vandaag de dag toegepast bij zowel psychiatrische als neurologische kwalen.

Conclusie

Zoals je hebt kunnen lezen is depressiviteit niet het het gevolg van een chemische disbalans en zijn er veel natuurlijke manieren om een depressie aan te pakken. Ik wil er eigenlijk nog een aan toevoegen: expressie!

Mijn inziens zijn veel depressies het gevolg van een gebrek aan expressie. Je onderdrukt (depress) je gevoelens waardoor deze worden opgeslagen in het lichaam in plaats van dat ze er uit gaan. Dit kun je tegen gaan door te bewegen, zoals ook in het artikel staat.

Wat misschien nog waardevoller voor iemand is met een depressie, is het toepassen van bio-energetica. Wat deze krachtige ‘tool’ inhoudt, kan ik je beter laten zien met onderstaand indrukwekkende filmpje over het uitdrukken van je gevoelens.

Nog een fantastische dag en geniet!

Bron: Mercola

koude douche

Hoe je elke dag als een GOD(IN) wakker kunt worden!

Je staat onder een lekkere warme douche jezelf te wassen. Plotseling wordt je opgeschrikt door een ijzige kou als gevolg van een plotselinge verandering in temperatuur. Iemand zet beneden de warme kraan aan en je schreeuwt uit volle borst ‘KRAAN UIT!!’ De volgende keer dat dit gebeurd, wees dan stil en omarm de kou. Deze ijskoude douche is namelijk precies wat je nodig hebt.

Koud douchen heeft bewezen een geweldig effect te hebben op je gezondheid en welzijn. Zoiets simpels als het roteren van de temperatuurknop kan een zeer grote verbetering in je leven brengen.

In dit artikel zal ik dieper ingaan op de vele voordelen van koud douchen, maar ook hoe JIJ het lef krijgt om dit te gaan doen. Want het is niet gemakkelijk.

1. Koud douchen geeft je een sterke wilskracht

Van alle artikelen die er op het internet staan over koud douchen, noemt er geen één dit waardevolle voordeel. Persoonlijk denk ik dat deze het meest belangrijk is. Door koud te douchen, ontwikkel je namelijk een ijzersterke wilskracht.

Voor iemand die nog nooit een koude douche heeft genomen, is dit een ENORME stap. Iets doen waar je zoveel weerstand tegen voelt, elke dag opnieuw, ontwikkelt een grote mate van mentale kracht. Na een tijdje wordt deze mentale kracht en discipline, een geautomatiseerde gewoonte die zich doorsijpelt op elk gebied in je leven. Doen dus!

2. Het verbetert je emotionele veerkracht

Ben jij snel bang, boos of gefrustreerd? Neem vaker koude douches! Het koude water traint je zenuwstelsel om veerkrachtiger om te gaan met stress.

Koude douches creëren lichte oxidatieve stress op je zenuwstelsel, waardoor na verloop van tijd je lichaam hier aan went. Het maakt je kalm, koel en geaard.

De eerste keer dat je onder het koude water gaat staan, zul je niet helder kunnen nadenken, laat staan ademen. Eventuele piekergedachten zullen dan ook direct weg zijn. Maar wees gerust, na een maandje zul je in ZEN-staat onder het ijskoude water staan.

Stressvolle activiteiten of momenten, die normaal je humeur verpesten,  zullen in je dagelijkse doen en laten eenvoudig op te vangen zijn. De verklaring hiervoor is dat je lichaam gewend begint te raken aan herhaalde oxidatieve stress. Hiermee verhard je je lichaam waardoor het dus ook minder vatbaar is voor ziekten. Dit brengt mij naar punt 3.

3. Het versterkt je immuniteit

Een van de grote voordelen van koud douchen, is dat het je immuunsysteem versterkt. Een studie uit Engeland laat zien dat het nemen van regelmatige koude douches het aantal witte bloedcellen in je lichaam doet verhogen.

De hypothese hiervoor is dat het koude water je lichaam dwingt om je metabolisme en immuunsysteem te activeren. Hierdoor worden er meer witte bloedcellen aangemaakt.

Regelmatig koud water zorgt er dus voor dat je lichaam tegen een stootje kan!

4. Je alertheid neemt toe

Als jij zo dapper bent geweest om al eens onder een koude douche te staan, weet je dat het in het begin lastig is om te blijven ademen.
Schrik hier niet van.

Deze extreem diepe manier van ademhaling zal de zuurstof in je lichaam drastisch omhoog gooien. Dit in combinatie met een versnelde hartslag, resulteert in een natuurlijk dosis energie gedurende de dag.

5. Het verbetert je huid en haren

Als je niet gemotiveerd wordt om je beter te voelen, wees dan gemotiveerd om er beter uit te zien. Een van de beste manieren om je huid en haren te verbeteren zijn koude douches.

IJskoud water helpt je huid om niet teveel natuurlijke oliën te verliezen. Voor je haren geldt hetzelfde voordeel. Verder zorgt het koude water dat je haarzakjes plat blijven en verstevigt het de grip van het haar aan de schedel. Hierdoor ziet je haar er glanzend en gezond uit.

6. Koude douches verminderen je depressie

Een van de meest gehoorde effecten van koude douches is dat het de symptomen van depressies sterk verminderd.

Het stimuleert namelijk het fenomeen wat bekend staat als ‘the blue spot’. Op deze plek in je hersenen is het meeste ‘noradrenaline’ aanwezig. Dit is een neurotransmitter die een grote rol speelt in het terugdringen van een depressie.

Daarnaast zal de milde elektroshock die je krijgt van het koude water (je weet wat ik bedoel) een gigantische hoeveelheid elektrische impulsen naar je hersenen sturen, wat kan resulteren in een antidepressief effect. Er zijn namelijk veel meer ‘koude receptoren’ dan ‘warme receptoren’ in onze huid aanwezig.

Zoals in deze studie is aangetoond, is het dus niet alleen maar van horen zeggen. Aan het einde van elke douche die ik neem, laat ik het koude water zo op mijn hoofd stromen voor zolang ik dat kan volhouden.

Een heerlijke ‘brainfreeze’! Dit brengt mij naar punt 7.

7. Je wordt er wakker van

Logischerwijs, zal een ijskoude douche er voor zorgen dat je WAKKER wordt. Ik heb het al gehad over de toename van alertheid, maar als je moeite hebt met opstaan, zullen koude douches dit zeker veranderen.

Ironisch genoeg, zorgt het ook voor een goede nachtrust, zie punt 8.

8. Koude douches laten je lekker slapen

Een koude douche zal je zeker wakker maken in de ochtend, maar het is ook één van de beste manieren voor een geweldige nachtrust.

Tim Ferris schrijft hierover in zijn boek ‘the four hour body’. Zijn reactie op een koude douche: “Het is alsof je geraakt wordt door een verdoofmiddel van een olifant”.

13088097003_cebc804714_z

Ik heb pas sinds kort koude douches in mijn leven geïntegreerd, maar het voelt nu al geweldig! Als jij hier ook mee wil beginnen, heb ik wel wat tips voor je:

Je hoeft niet perse koud te beginnen

Voor veel mensen is dit een enorme opluchting, inclusief voor mijzelf. Ik begin lekker warm en nadat ik lekker gedoucht hebt, draai ik de kraan eerst een stuk kouder om alvast een beetje te wennen. Vervolgens ga ik er onder uit en draai alleen nog maar de koude kraan helemaal open.

Eerst even mijn hoofd, benen en armen. Vervolgens 3 minuten er volledig onder blijven staan. Begin altijd met 1 minuut.

Maak er een experiment van

Zeg tegen jezelf, ik ga dit 30 dagen doen om te kijken wat het met me doet. De eerste keer zal het moeilijkst zijn, maar geloof me, het wordt steeds gemakkelijker. Het hoeft geen permanente levensverandering te zijn, je kan na 30 dagen nog altijd stoppen, maar geef het de kans om te kijken wat het met je doet.

Wat je ook doet, neem het niet te serieus en zie er de humor en lol van in. Als je er veel stress door ervaart, moet je het niet doen. Het is de bedoeling dat het je leven verbetert, niet verslechtert.

Als jij de beste versie van jezelf wil worden, is het af en toe nodig om uit je comfortzone te stappen.

Heb jij ooit al een keer een koude douche genomen? Zo ja, laat ons weten hoe dit voor jou is en welke voordelen jij ervaart.

DE reden waarom wij geen innerlijke rust kunnen ervaren

Iedereen streeft naar innerlijke rust. Alles wat we doen is er op ingesteld om genot te creëren, om iets te kunnen krijgen of om iets vervelends van ons af te duwen. Dit is niets vreemd, dit zit in onze aard. Zelfs de meest eenvoudige eencellige organismen doen dit, dit is puur een respons op een stimulus.

De mens is echter geen eencellig organisme, waardoor wij de vrijheid hebben om keuzen te maken. We zijn namelijk in staat om te denken en te beredeneren. Paradoxaal is deze luxe ook direct de kern van het probleem.

In het boeddhisme noemt men dit ‘Samsara’, de eindeloze cyclus van pijn die in stand gehouden wordt door enkel het streven naar genot en de absolute afkeer van pijn. Vroeg of laat komt de pijn toch tot je, dit is inherent aan het leven. Hoe kunnen we deze pijn zo goed mogelijk opvangen? Zo simpel dat het antwoord is, zo moeilijk is het voor de meeste mensen om hier grip op te krijgen.

Innerlijke rust kun je namelijk alleen ervaren met een vermogen tot aanpassing. Dit vermogen kun je ontwikkelen door bepaalde inzichten te laten indalen. Graag help ik je hier mee verder.

Iedereen denkt er over na om de wereld te veranderen maar niemand denkt er over na om zichzelf te veranderen. Ons vermogen als mens om te overleven, ligt niet in onze intelligentie of kracht, maar in onze vermogens tot aanpassing.

We kunnen pas gelukkig zijn als we dit als individu kunnen toepassen. We moeten gewend raken aan dit aanpassen, want alles wat we kennen is namelijk vergankelijk. Alles wat een begin heeft, heeft een einde. Alles wat je aanraakt zal ooit ophouden met bestaan. Althans, in fysieke termen.

Je bent namelijk energie en zoals Einstein al aantoonde: energie kan niet gecreëerd of vernietigd worden, het kan alleen veranderen van de ene vorm naar de andere. Probeer je hier bewust van te zijn. Zoals een mooi gezegde luidt:

Vind de rust om te accepteren wat niet te veranderen is, de kracht om te veranderen wat je kunt veranderen en de wijsheid om het verschil hierin te ontdekken. Maar waar vinden we deze wijsheid?

In ieder geval niet door er constant over na te denken. We zitten te veel in ons hoofd en proberen de problemen op te lossen die we in ons hoofd hebben gecreëerd. Dit doen we door te denken, te piekeren, het vanuit verschillende perspectieven te bekijken, te beredeneren en door onze logica in te zetten.

Dit komt omdat we geleerd hebben om denkers te zijn, om goed ons best te doen op school, om goede punten te halen, het slimst te zijn. Maar waarom? Omdat we IQ-geobsedeerd zijn. Eén puntje te weinig bij de Cito-toets en zeg maar dag tegen het VWO.

Over wat voor slimheid hebben we het dan? In ieder geval niet over een emotionele of spirituele slimheid. Dit noemt ment namelijk een wijsheid of intelligentie en geen slimheid. Er zijn genoeg slimme mensen die totaal geen connectie hebben met hun innerlijke Zelf. Ze kunnen goed redeneren maar hebben de grootste moeite om innerlijke rust te kunnen ervaren.

Dit is ook niet gek, we worden als mensheid overspoeld door een oceaan aan informatie maar hebben slechts een druppel aan wijsheid.

We proberen de wereld namelijk niet te snappen door innerlijk bewustzijn, maar door alles te kwalificeren en te kwantificeren wat wij zien als de buitenwereld. Met wetenschappelijke gedachten en methodes proberen we hier op een materialistische en mechanische manier betekenis aan te geven. Het was de bekende psychiater en psycholoog Carl Jung die zei: “wie naar buiten kijkt, die slaapt. Wie naar binnen kijkt, die is wakker.’’

Veel mensen zijn zich niet eens bewust van piekerende gedachten, ze horen er gewoon bij. Als je je hier wel bewust van bent heb je al een eerste stap gemaakt. Je bent in staat om je gedachten te observeren.

Dit kan het nog moeilijker maken omdat je dan bewust bent van je zorgen en piekeren. Waarom doe ik dit steeds? Je innerlijke criticus straft je om zo te denken. Je weet toch wel beter, hoor je het zeggen. Nu creëer je nog meer ruis in je hoofd.

De enige manier om uit deze negatieve spiraal te komen is door er letterlijk uit te stappen. Probeer je gemoedstoestand niet te veranderen door er over te denken, maar ga iets doen.

Wist je dat tien minuten wandelen al je hersenactiviteit verandert in een meer vreugdevolle staat? Wandel dus, sprint, dans, beweeg en gebruik je lichaam, niet je hoofd. Schreeuw als je dat wil, of huil en lach. Laat de emoties stromen en laat het zijn.

Een DEPRESSIE wordt namelijk in stand gehouden door een gebrek aan EXPRESSIE. Gebruik dus niet je hoofd maar je lichaam om hier uit te komen.

Dan pas zal je hoofd rust ervaren en kun je tot een diepe stilte komen door naar binnen te keren en je hart aan te spreken. DAN pas kun je effectief mediteren en de wereld in jezelf ontdekken, los van alle materiële zaken en door ons gedachten gecreëerde problemen.

In onze ZIJN, bestaan geen problemen. Het zijn dan ook niet de gebeurtenissen die ons raken, maar onze gedachten hierover. De grootste rijkdom is tevreden leven met weinig, want er is nooit armoede waar de geest tevreden is. Door dagelijks voordat je gaat slapen uit te spreken waar je dankbaar voor bent, zul je een enorme innerlijke rust en dankbaarheid ervaren.

Actief aan de slag

Er bestaat niet voor niets het gezegde: ‘maak van je hart geen moordkuil’. Spreek je gevoelens en ideeën uit en zorg dat je niet alleen maar aan het ‘opladen’ bent maar zorg ook voor ‘ontlading’. Wil je hier actief mee aan de slag gaan schrijf je dan in voor de cursus Volg Je Hart.

Kijk ook even dit zeer inspirerende filmpje over hoe we ons gevangen houden in ons hoofd en hoe we hier uit komen:

Leefbewust.nu

Heerlijk, een dip!

Met enige verwondering kijk ik naar de dip. De dip is een buitengewoon interessant fenomeen, we beschouwen het als negatief omdat het suggereert dat we van een hoger niveau terug vallen naar een lager niveau. En dat vinden we natuurlijk niet wenselijk. We willen natuurlijk van een hoger niveau naar een nóg hoger niveau. Altijd!

Door: Bjorn de Vries

En daar zit een vreemde tik in ons denken. Als je goed kijkt naar ontwikkelingen in de geschiedenis en als ik goed kijk naar mijn persoonlijke ontwikkeling begint de vorming en de progressie altijd in een dip. En leidt iedere progressie (de ene keer wat sterker dan de andere) naar een nieuwe dip.

Als je boeken leest over persoonlijke ontwikkeling gaan ze altijd over de het ombuigen van je dip in iets positiefs. En dat is natuurlijk heerlijk en verrijkend. Het geeft nieuwe handvatten zodat we weer grip krijgen op het leven en de zaken weer onder controle kunnen brengen. En toch…er mist iets. Want feitelijk is het boek een manuscript voor de route naar je volgende dip. Dat bewijst althans de praktijk.

Je kunt ook stellen dat we eigenlijk een dip heel erg nodig hebben. Zodat we anders leren kijken naar onze verworvenheden. Een dip ontstaat immers als we de grenzen van onze mogelijkheden hebben bereikt en niet verder kunnen. Dan lopen we vast. En we willen juist vast houden aan onze verworvenheden, we hebben er hard voor moeten knokken. Hoe harder we er aan vast houden, hoe harder en dieper de dip.

Blijkbaar is een dip het moment dat we moeten leren. Onze werkelijke ontwikkeling zit hem in de kwaliteit van onze dip. Signaleren wij onze dip snel genoeg? Hebben wij een omgeving waarin de dip goed kan landen en kan worden begrepen? Nemen we eigenlijk wel de rust voor onze dip om er eens goed naar te kijken? Meestal niet, meestal overkomt ons de dip. En daar ligt mijn verwondering. We weten dat de dip altijd zal komen en toch overkomt hij ons. Kijk maar eens hoe verontwaardigt wij zijn over onze economische dip? Gezien de structuur van onze laatste hoogconjectuur kon je toch aan je klompen aanvoelen dat deze dip zou komen? En toch willen we vasthouden aan het hoogst ooit gehaalde.

Ik pleit dan ook voor een geheel nieuwe tak van persoonlijke ontwikkeling, organisatie ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling. Dip-management. Daar ontstaan immers de zaadjes van onze nieuwe wereld en nergens anders. Tot de volgende dip uiteraard!