Mazelenvirus bestaat niet: Het federale hooggerechtshof heeft dit geoordeeld

mazelen

Door preventieve vaccinatie van volwassenen en vooral kinderen tegen mazelen heeft de farmaceutische industrie de laatste 40 jaar miljarden verdiend. De rechters van het Duitse federale hooggerechtshof (BGH) bevestigden evenwel in een recente uitspraak dat een mazelenvirus niet bestaat. Voorts: Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek in de wereld dat het bestaan van dergelijke virussen dusver kon bewijzen. Dit roept de vraag op wat er werkelijk werd geïnjecteerd in miljoenen burgers de afgelopen decennia. Volgens het arrest van de Hoge Raad, hoeft dat geen vaccin tegen een mazelen (virus) te zijn geweest.

Door Dr. Stefan Lanka,

Het federale hooggerechtshof (BGH) heeft geoordeeld in de mazelenvirus rechtszaak. De eerste civiele Senaat van de BGH heeft het oordeel van het Oberlandesgericht van Stuttgart (OLG) van 16 februari 2016 bevestigd.

Het bedrag van € 100.000, die ik als een beloning voor wetenschappelijk bewijs van het bestaan van het vermeende mazelenvirus had aangeboden hoeft niet te worden betaald aan de eiser. Verzoeker werd ook tot alle proceskosten veroordeeld.

Vijf experts zijn betrokken geweest bij de zaak en presenteerden de resultaten van wetenschappelijke studies. Alle vijf deskundigen, waaronder Prof. Dr. Andreas Podbielski die door de OLG Stuttgart benoemd werd de voorafgaande rechtszitting te vertegenwoordigen, hebben consequent vastgesteld dat geen van de zes ingebrachte publicaties in het proces wetenschappelijk bewijs bevat van het bestaan van het vermeende mazelenvirus.

Genetica vervalst thesis van het bestaan

In de rechtszaak zijn de resultaten van het onderzoek naar de zogenaamde genetische vingerafdrukken van het vermeende mazelenvirus geïntroduceerd.

Twee erkende laboratoria, waaronder ’s werelds grootste en meest toonaangevende genetische Instituut, kwamen onafhankelijk uit op exact dezelfde resultaten.

Deze resultaten bewijzen dat de auteurs van de zes publicaties in het geval van het mazelenvirus verkeerd zaten, en als direct gevolg daarvan alle mazelen virologen nog steeds vandaag de dag verkeerd zitten: zij hebben normale bestanddelen van cellen geïnterpreteerd als onderdeel van het vermoedelijke mazelenvirus.

Vanwege deze fout werd gedurende decennia lang consensus rond normale celbestanddelen hypothetisch (mentaal) geassembleerd tot een model van een mazelenvirus.

Tot op de dag van vandaag is een feitelijke structuur die correspondeert met dit model noch in enig mens, noch in een dier aangetroffen.

Met de resultaten van de genetische tests zijn alle theses over het bestaan van het mazelenvirus wetenschappelijk weerlegd.

De auteurs van de zes publicaties en alle andere betrokkenen realiseerden zich de fout niet omdat ze de fundamentele wetenschappelijke plicht de noodzaak om “lege artis” te werk te gaan verzaakt hebben, dat wil zeggen, de internationaal gedefinieerde regels en goede praktijken van de wetenschap te hebben geschonden.

Zij verrichtte geen enkele controle-experimenten. Controle-experimenten zouden auteurs en de mensheid hebben beschermd tegen deze gedenkwaardige fout.

Deze fout werd de basis van het geloof in het bestaan van ziekteverwekkende virussen. De door de rechter aangestelde deskundige, Prof. Dr. Dr. Podbielski, die aan de desbetreffende vraag van de rechter beantwoording moest geven, heeft als per pagina 7 van het protocol uitdrukkelijk bevestigd dat de auteurs geen enkele controle-experimenten hebben uitgevoerd.

Het OLG Stuttgart op 16 februari 2016 vernietigde de uitspraak van de rechtbank van eerste aanleg, en het beroep en verwees onder meer naar de centrale boodschap van prof Podbielski met betrekking tot de zes publicaties.

De aanklager ging in beroep tegen de uitspraak van het OLG bij het Hooggerechtshof

Als reden verklaarde hij zijn subjectieve, maar feitelijk valse perceptie van de procesgang bij de rechtbank in Stuttgart, en de bewering dat onze benoeming van de feiten over mazelen een bedreiging voor de volksgezondheid vormden.

Het standpunt van de aanklager werd in duidelijke woorden verworpen door het Hof van Cassatie. Zo heeft de Hoge Raad het vonnis van het OLG Stuttgart van 16 februari 2016 bevestigd.

Conclusies

De zes publicaties in het proces ingediend zijn de voornaamste relevante publicaties over het onderwerp “mazelenvirus” to date.

Omdat behalve deze zes publicaties er geen andere publicaties zijn die door wetenschappelijke methoden het bestaan van het mazelenvirus pogen aan te tonen, zullen het oordeel van het Hof van Cassatie in het mazelenvirus proces en de bijbehorende resultaten van de genetische tests consequenties hebben:

Alle nationale en internationale verklaringen over het vermeende mazelenvirus, de besmettelijkheid van mazelen, en over het nut en de veiligheid van de vaccinatie tegen mazelen dragen sindsdien geen wetenschappelijk karakter meer en zijn dus beroofd van hun wettelijke basis.

Op de vraagstelling die in gang gezet werd door het mazelenvirus dispuut gaf het hoofd van het National Reference Instituut voor Mazelen bij het Robert Koch Instituut (RKI), Prof. Dr. Annette Mankertz een belangrijk feit toe. Deze confessie kan het verhoogde aantal door vaccinatie veroorzaakte gebreken verklaren, de vaccinatie tegen mazelen, en waarom en hoe speciaal dit soort vaccinatie steeds autisme lijkt te triggeren.

Prof. Mankertz heeft toegegeven dat het “mazelenvirus” typisch natuurlijke cel componenten (ribosomen, de eiwit producenten van de cel) bevat.

Omdat de vaccinatie tegen mazelen “hele mazelenvirus” bevat, bevat het vaccin de eigen celstructuren. Dit verklaart waarom de vaccinatie tegen mazelen frequente en ernstiger allergieën en auto-immuunreacties veroorzaakt dan andere soorten vaccinaties.

De rechtbank expert prof Podbielski heeft per herhaling verklaard dat door de bewering van het RKI met betrekking tot ribosomen in het mazelenvirus, de stelling van het bestaan van het mazelenvirus is vervalst.

In het gerechtelijk onderzoek werd ook opgenomen dat de hoogste Duitse wetenschappelijke autoriteit op het gebied van infectieziekten, het RKI, in tegenstelling tot haar wettelijke opdracht zoals per § 4 Infection Protection Act (IfSG), daarmee niet heeft voldaan aan de eisen voor het creëren van tests die het vermeende mazelenvirus moet bewijzen en deze te publiceren.

De RKI beweert dat het intern onderzoek deed naar (het bestaan van) mazelenvirus, maar weigert evenwel deze te overhandigen of de resultaten te publiceren.

Bron: Zaplog

6 antwoorden
 1. Ponk
  Ponk zegt:

  Ik heb dit artikel even laten uitzoeken….. maar wat jullie schrijven klopt niet! Mazelen virus bestaat wel en het betreft een contest van iemand die gelooft dat het niet bestaat en hier bewijs voor wilt hebben en een flink geldbedrag voor de prijswinnaar wilt neerleggen. Het moment waarop een student (inmiddels arts) het geldbedrag claimt door bepaalde publicaties te overhandigen, weigerd de contest uit te betalen. Deze casus wordt gebruikt om aan te tonen hoe je makkelijk gegevens kunt manipuleren. De student is uiteindelijk door de rechtbank in gelijk gesteld op basis van de geldprijs… niet op basis van de onderzoeken dat het mazelenvirus niet bestaat. Een rechtbank kan daar ook geen uitspraken over doen…. wel over rechtmatigheid van de uitgeschreven contest en de regels….

  Beantwoorden
 2. JayJay
  JayJay zegt:

  Dit is een mooi, maar evenzeer kwalijk voorbeeld van bewuste desinformatie en cherrypicking.

  Wie het arrest zorgvuldig leest komt tot de conclusie dat het OLG niet heeft vastgesteld dat het mazelenvirus niet bestaat. Vervolgens heeft het Hooggerchtshof geen juridische gronden gezien om de zaak voor het OLG te herzien.

  Even de zaak in het kort. Dr. Lanka ontkent het bestaan van het mazelenvirus. Hij heeft vervolgens een wedstrijd uitgeschreven waarin hij een beloning van € 100.000,- uitlooft voor degene die het bestaan van het mazelenvirus aantoont.

  Een cruciaal onderdeel van deze wedstrijd is dat Lanka de criteria waaraan ingediend bewijs moet voldoen zelf heeft bepaald. De vraag die Lanka de facto heeft gesteld is: kun je het mazelenvirus bewijzen op grond van mijn criteria? De vraag die Lanka volgens het OLG expliciet niet heeft gesteld is: kun je het bestaan van het mazelenvirus an sich bewijzen.

  Gevolg van de wedstrijd is dat zeer valide en relevante criteria aan de hand waarvan bestaan van het het mazelenvirus kan worden bewezen, buiten beschouwing worden gelaten.

  De vraag die o.a. aan het OLG is voorgelegd is of de als bewijs ingediende publicaties bewijs in zich dragen dat voldoet aan de door Lanka gestelde criteria. Daarop heeft o.a. Professor Podbielski inderdaad ontkennend geantwoord.

  Tegelijkertijd heeft Podbielski meerdere malen ter zitting verklaard dat hij het bestaan van het mazelenvirus op grond van de door Lanka buiten beschouwing gelaten criteria als onomstotelijk bewezen acht. Hij heeft zelfs aangeboden om betere publicaties aan te dragen.

  Het OLG heeft in zijn uitspraak dus alleen geoordeeld dat de ingediende publicaties niet voldoen aan de door Lanka gestelde beperkte bewijscriteria. Dat volgens een veelvoud van andere criteria het bestaan van het mazelenvirus kan worden aangetoond, is dus buiten beschouwing gelaten.

  Stellen dat het mazelenvirus dus niet zou bestaan en dat het Duitse Hooggerechtshof dit zou hebben bevestigd is een aantoonbaar onjuiste en kwalijke verdraaiing van de feiten.

  Beantwoorden
  • Mike Verest
   Mike Verest zegt:

   Het is helemaal geen verdraaiing van de feiten. In de rechtszaak zijn de resultaten van het onderzoek naar de zogenaamde genetische vingerafdrukken van het vermeende mazelenvirus geïntroduceerd. Twee erkende laboratoria, waaronder ’s werelds grootste en meest toonaangevende genetische Instituut, kwamen onafhankelijk uit op exact dezelfde resultaten. Deze resultaten bewijzen dat de auteurs van de zes publicaties in het geval van het mazelenvirus verkeerd zaten, en als direct gevolg daarvan alle mazelen virologen nog steeds vandaag de dag verkeerd zitten: zij hebben normale bestanddelen van cellen geïnterpreteerd als onderdeel van het vermoedelijke mazelenvirus.

   Vanwege deze fout werd gedurende decennia lang consensus rond normale celbestanddelen hypothetisch (mentaal) geassembleerd tot een model van een mazelenvirus. Tot op de dag van vandaag is een feitelijke structuur die correspondeert met dit model noch in enig mens, noch in een dier aangetroffen. Met de resultaten van de genetische tests zijn alle theses over het bestaan van het mazelenvirus wetenschappelijk weerlegd.

   Beantwoorden
   • Ponk
    Ponk zegt:

    Mike, het gerechtshof heeft niet over “het niet bestaan van het mazelvirus” geoordeeld, dat alleen al maakt het en absoluut fout en een misplaatste kopstuk. Daarbij zijn er een aantal zaken behoorlijk uit zijn verband gerukt.

    Beantwoorden
   • JayJay
    JayJay zegt:

    Mike, je volhardt erin dat je de zaak te eng/nauw bekijkt. Zoals je zelf zegt heeft deze zaak geleid tot de introductie van een specifiek criterium. Uitsluitend aan de hand van dit criterium kunnen jouw conclusies worden getrokken. Echter, buiten beschouwing wordt de validiteit van andere criteria gelaten. Dat is ook precies datgene waartegen Podbielski ageert en heeft geageerd.

    Sterker nog, momenteel spitst de discussie zich erop toe of dit criterium überhaupt als zodanig mag worden gehanteerd.

    Wat stelselmatig buiten beschouwing wordt gelaten is dat er een veelheid aan criteria bestaat aan de hand waarvan het bestaan mazelenvirus wel degelijk aannemelijk gemaakt wordt.

    Overigens ga je in je antwoord uit van de onjuiste veronderstelling dat consensus een wetenschappelijk criterium is.

    Het enige dat uit de rechtszaak volgt is dat in rechte is vastgesteld dat de wetenschap altijd voortschrijdend van aard is. De conclusie dat het mazelenvirus niet bestaat is derhalve absurd.

    Beantwoorden
 3. Ponk
  Ponk zegt:

  Dank JayJay voor je uitgebreide toelichting! Dat verhelderd het eea enorm. Duits is niet bepaald mijn sterkste kant 😉

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.