DETOXCHALLENGE

DETOXCHALLENGE 2017 | Elimineer gifstoffen en reset je lichaam

Je kunt je nu aanmelden voor….. de… Detox Challenge!

Al meer dan 300 mensen hebben zich aangemeld en de aanmeldingen blijven binnen stromen.

Ik kan weer zoveel waardevols gaan delen en samen kunnen we geweldige resultaten verwachten.

In deze Detox Challenge onderga jij onder begeleiding van mij een zeer krachtige detox. Het is mijn allerbeste mooiste grootste weggever.

Vanaf 14 januari ontvang je elke dag een inzicht met korte instructie, een volledig detoxplan en meer …

Je valt af, zuivert je lever en gal en geeft je lichaam een grondige reiniging en boost. De effecten van een detox zijn direct merkbaar. Een stralendere huid, lekkerder in je vel en een heldere geest.

Je doet ontdekkingen over effectieve detoxstrategieen waar je altijd je voordeel mee zult blijven doen.

Geschikt voor iedereen die waarde hecht aan een gezond en fit lichaam.

Check it out: www.leefbewust.nu/detoxchallenge en meld je aan! (update: aanmelden niet meer mogelijk)

Je maakt ook kans op hele vette prijzen. 💖 Deze challenge wil je echt niet missen.
2017 wordt… vitaaaaal! 😉

#revitaliseren #detoxchallenge #gratis

Help ons met een zo groot mogelijke groep te starten door dit bericht te delen. Samen kunnen we weer de regie nemen over onze eigen gezondheid!

Hoe belangrijk zijn alternatieve media voor onze democratie?

Nooit eerder sinds het ontstaan van de media heeft het vertrouwen in de media op zo een laag punt gestaan. Alhoewel de media dit zelf ook terugzien in het aantal bezoekersaantallen, verkoopcijfers, en Facebook comments, wordt de koers niet veranderd. De alternatieve media in Nederland daarentegen zien hun bezoekersaantallen maandelijks stijgen. Hoe kunnen de reguliere media het vertrouwen terugwinnen? Door de alternatieve media aan te vallen? Of gewoon luisteren naar de kritiek? Hoe belangrijk zijn de alternatieve media eigenlijk voor een gezonde democratie?

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstonden er diverse alternatieve media in Nederland. De illegale pers in Nederland waren kranten, pamfletten en tijdschriften, die tijdens de Tweede Wereldoorlog door verzetsgroepen vaak onder levensgevaarlijke omstandigheden werden gedrukt, uitgegeven en verspreid.

Het doel hiervan was de bevolking te informeren over en aan te zetten tot verzet, en een meer kritische houding tegenover de Duitse bezetter. Alle kranten moesten in mei 1940 een verklaring publiceren, het zogenaamde ‘Wehrmacht-bericht’, waarin ze beloofden loyaal aan de bezetter te zijn. Het Volksdagblad deed dit echter niet, maar plaatste een verklaring met de waarschuwing dat de krant onder gewijzigde omstandigheden verscheen en dat de lezers ‘daar rekening mee moesten houden’.

De Duitsers reageerden woest en verboden het Volksdagblad en alle andere communistisch periodieken onmiddellijk. Daarmee was het Volksdagblad het eerste dagblad dat door de Duitsers verboden werd.

De nog bestaande kranten werden zodanig gecensureerd dat hun berichtgeving niet meer te vertrouwen was. Hieronder vielen het Algemeen Handelsblad, de Volkskrant, De Tijd, de Nieuwe Rotterdamsche Courant en De Gelderlander. Dagelijks werden zij ‘gebriefd’ hun berichtgeving aan te passen aan wat de bezetter wenste te horen én bepaalde onderwerpen weg te laten. Hoe is de situatie vandaag de dag?

Communicatierevolutie
De grootste mediamonopolies waren na de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste bronnen van nieuws en informatie voor de Nederlandse bevolking. Het bereik van de alternatieve media werd relatief klein en over het algemeen niet zo invloedrijk.

De laatste jaren heeft de communicatierevolutie een snelle toename van nieuwe digitale media platforms gezien. Ook de bestaande grenzen begonnen steeds meer te vervagen. Kranten bijvoorbeeld, hebben nu websites, video’s, twitter, blogs, etc. die door middel van een scala aan media worden uitgezonden – telefoons, tablets, enz.

Met elke nieuwe ontwikkeling van de mediamonopolies wort er geprobeerd om hun monopolieposities te versterken, maar dankzij het internet wordt dit steeds lastiger.

De elementen van democratisering en de toegankelijkheid van informatie die voorheen niet bestonden hebben voor nieuwe mogelijkheden gezorgd.

De kosten van de op internet gebaseerde en andere digitale media is relatief goedkoop geworden en de snelheid en het bereik van de communicatie heeft nieuwe perspectieven geopend voor de vakbonden, milieuactivisten, vredesactivisten en vele andere groepen. Het wordt zeer effectief gebruikt om niet alleen informatie te verspreiden, maar ook als een campagne-instrument. De meeste alternatieve media behartigen de belangen van de gewone burger.

De zogenaamde “mainstream”-media behartigt de belangen van een kleine minderheid: het dient eigenlijk de belangen van een bepaalde klasse, de kapitalistische klasse. Steeds meer burgers komen hier achter.

image

Ideologie en propaganda machine
De mainstream media zijn zeer krachtig en verfijnd in de manier waarop het haar ideologische agenda probeert te verspreiden.

De inhoud ervan is zo sterk gestroomlijnd en gecentraliseerd dat wanneer de VS een land binnenvalt of een illegale moord uitvoert die inbreuk maakt op de soevereiniteit van een andere nationale staat, binnen enkele minuten de vele internationale media op dezelfde lijn lopen, met hetzelfde materiaal, en gebruik maken van dezelfde politieke draaien.

Het bereiken van de overkant van de gemeenschap is zeer overtuigend wanneer zo veel verkooppunten exact dezelfde boodschap verspreiden. Op deze manier wordt het bijzonder lastig gemaakt om (zonder toegang tot alternatieve bronnen van informatie) te doorgronden wat de werkelijke situatie is.

Een duidelijk voorbeeld van de manipulatieve kracht van de corporate media: We horen veel over het kwaad van de Taliban, maar hoeveel mensen weten wie deze ‘mujahideen’ opgeleid hebben of voor welk doel zij bewapend werden en door wie?

Ook toen de Amerikaanse en NAVO-troepen Libië bombardeerden, kregen we veel grafische beelden te zien. Naast het demoniseren van Gaddafi, werden er enorm veel leugens verspreid. Nooit is de rol van het Westen in het destabiliseren van Libië of een algemeen beeld van de doelstellingen van het Westen duidelijk uitgelegd. De lijst van leugens en desinformatie en (wat nog belangrijker is) het gebrek aan informatie is eindeloos.

Macht uitoefenen
De constante, consistente spervuur van propaganda is effectief. In het bijzonder wordt het gebruikt om ideeën die het kapitalistische systeem tegenwerken te onderdrukken.

De parameters van het debat zijn smal en “veilig”. De lezer of luisteraar wordt gepresenteerd met een nep-wedstrijd van ideeën, terwijl de echte alternatieven die nodig zijn om bijvoorbeeld de klimaatverandering aan te pakken door de macht, en de belangen van het bedrijfsleven uit te dagen krijgen zelden een vermelding.

De keuze van de taal is een ander krachtig wapen in het manipuleren van de waarheid. Neem de termen: rebel, oppositie, dictator, guerrilla, terrorist. Elk heeft een andere betekenis, en het gebruik van een term in een strijd wordt gebruikt om steun te winnen, of juist het demoniseren van een bepaalde groep.

Het AD is vaker betrapt op het verspreiden van onjuiste informatie. Is een excuus genoeg?

image

Behoefte aan alternatieve media
De wereld waarin we leven en onze planeet is een grote puinhoop. Een wereldwijde voedselcrisis, miljoenen die geen toegang tot goede sanitaire voorzieningen en veilig drinkwater hebben, miljoenen die sterven door vermijdbare ziekten en oorlogen, de dreiging van een nucleaire oorlog, ontkenning van de mensenrechten en de democratische rechten, miljoenen vluchtende mensen, de economische crisis, werkloosheid, en de klimaatverandering.

Er moeten dringend maatregelen nodig zijn om te gaan met deze problemen, maar westerse regeringen tonen geen teken van het veranderen van hun wegen en het nemen van de noodzakelijke maatregelen.

Ze beschermen hun investeringen door de kracht van de media, door manipulatie van de waarheid en de publieke opinie. Tegelijkertijd nemen miljoenen mensen over de hele wereld actie rond een alternatief beleid; ze geloven in een betere wereld.

Maar hun stemmen worden niet gehoord bereiken van een breder publiek via de corporate monopolies; hun oproepen tot actie worden buitenspel gezet, genegeerd of zelfs belachelijk gemaakt.

De alternatieve media heeft een belangrijke rol te spelen bij de opbouw van de strijd van het volk, in het informeren van mensen, het bieden van oplossingen, waaruit blijkt dat een betere wereld wel degelijk mogelijk is.

Zodra echte veranderingen worden bereikt, als vrede en gerechtigheid realiteit worden, en de reguliere media niet hebben geluisterd naar de kritiek, dan zullen de alternatieve media het overnemen van de reguliere media.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op De Stille Waarheid.

Ouders, u wordt voorgelogen over vaccinaties (open brief aan alle ouders)

Er zijn farmaceutische bedrijven die beweren te handelen in het beste belang van uw kinderen, maar ze brengen de gezondheid van u en uw kinderen in gevaar omwille van winst. Er zijn sommige artsen die u niet willen informeren over de echte risico’s, bijwerkingen en additieven van vaccinaties omdat ze het OF niet weten OF niet willen weten. U wordt voorgelogen, u bent ‘slechts een ouder’ die hier niets van afweet en niets over te zeggen hebt. De overheidsinstanties weten het immers beter, ze hebben hier voor geleerd toch?

Maar vindt u niet dat wanneer een vaccinatie bij 71.000 jonge gezonde mensen ernstige bijwerkingen geeft, dat ALLE alarmbellen moeten gaan rinkelen? Hoort u dit niet te weten voordat u uw dochter laat injecteren met het HPV vaccin?

De Albert Heijn haalde laatste een partij kroketten terug omdat deze kunnen openbarsten waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Als het leven van 71.000 jonge meisjes wordt verwoest, gebeurt er…….NIETS!

Terwijl het RIVM ruim twee miljoen euro uittrekt voor extra lange gesprekken om ouders over te halen hun kinderen te vaccineren, openbaart AVROTROS wat voor verschrikkelijke schade het HPV vaccin kan aanrichten en wat u als ouder niet wordt vertelt. 

De leugens en halve waarheden gaan echter verder dan enkel het HPV vaccin. In deze brief wil ik u de andere kant van het verhaal laten horen. Er wordt veel gezegd over vaccinaties, maar hoeveel is daar nu echt van waar?

In deze brief wil ik u de informatie geven die het RIVM of uw huisarts niet kan of mag geven

Geloof niets van wat ik u vertel, onderzoek alles wat ik u vertel. U hebt recht op volledige eerlijkheid en transparantie. De informatie hieronder komt uit Amerikaanse onderzoeken en heeft ook betrekking op de vaccins die in het rijksvaccinatieprogramma zitten.

Wat zeggen ‘ze’ nu eigenlijk allemaal?

Ze zeggen dat mazelen een dodelijke ziekte is. Maar het is niet (meer).

Tenzij u naar een spreadsheet kijkt van de WHO (World Health Organisation) die GLOBAAL naar het aantal doden kijkt, dus ook in derde wereld landen. Weet je wat ook dodelijk is in derde wereld landen? Een verkoudheid.

Het Amerikaanse CDC (center for disease control) geeft aan dat er in de afgelopen 12 jaar NIEMAND is overleden aan de mazelen.

Dit terwijl de Amerikaanse overheid heeft vrij gegeven dat er sinds 2003, 98 door mazelen vaccinatiegerelateerde doden zijn geconstateerd en 694 gevallen van zeer sterke bijwerkingen met invaliditeit als gevolg.

Zoals u ziet, het vaccin tegen mazelen doodt meer mensen dan de ziekte zelf. Neemt u het risico van het vaccin? Weet u hoe mazelen zich meestal manifesteert? Als uitslag.


Ze zeggen dat de waterpokken een groot probleem is, maar dat is het niet.

Voordat het vaccin werd gegeven waren er slechts 4 miljoen gevallen van waterpokken waarvan het sterftecijfer slechts 0,4 procent is, per 1 miljoen mensen!

In de 25 jaar voorafgaand aan het waterpokkenvaccin, zijn er 2.262 mensen hieraan overleden (90 personen per jaar).

Om dit te relativeren…meer dan 1.000 mensen sterker jaarlijks door van de trap te vallen en 200 mensen sterven jaarlijks door verdrinking. Ik denk dus dat de werkelijke epidemie in de buurt van onze trappen heerst.


Ze zeggen dat de griep gevaarlijk is. Maar dat is het niet.

De gegevens over griepstatistieken zijn een puinhoop. Griep/longontsteking is momenteel doodsoorzaak nummer 9. Volgens de CDC’s National Center for Health Statistics koste “influenza en longontsteking” 62.034 duizend levens in 2001.

De meeste mensen zou bij het horen van deze cijfers direct een shot gaan halen. Maar…men gooit bewust twee ziekten op een hoop.

Wat ze zouden moeten zeggen is: er zijn 61.777 mensen gestorven aan longontsteking en 257 mensen aan de griep waarvan er in slechts 18 gevallen de griep positief werd geïdentificeerd als doodsoorzaak.

Aangezien de griepprik ineffectief is en je alsnog vaak aan de griep blootstelt, zou ik het wel weten!

Ook in Nederland is de griepprik zeer omstreden. Zie ook in onderstaand programma van Radar dat het niets meer is dan gebakken lucht.


Ze zeggen dat het vaccin kinkhoest voorkomt. Maar dat is niet waar.

Volgens de kinkhoest preventie data, was het aantal gevallen van kinkhoest al sterk dalende voor de licentie van het vaccin in 1949.

Na afgifte van de licentie nam het aantal gevallen van kinkhoest infecties snel toe en stabiliseerde het vervolgens op een hoog niveau.

En nu pas geeft het CDC toe dat ze een vaccin resistente versie van kinkhoest hebben ontdekt en dat kinderen die het vaccin hebben ontvangen asymptomatische dragers (de ziekte hebben zonder symptomen) kunnen worden en de bacterie kunnen verspreiden.

Wat? Dus het vaccin is de schuld voor de uitbraken die zich voordoen in bijna elke exclusief gevaccineerde populatie? Ik ben gechoqueerd (ok, eigenlijk niet echt…)

Dit is namelijk wat u doet als u uw kind vaccineert voor kinkhoest:

U verhoogt het risico dat uw kind kinkhoest krijgt (en verder verspreid) door een schadelijk en ineffectief vaccin geassocieerd met hersenschade (DTP), eentje die mogelijk autisme veroorzaakt en de groei van de kinkhoest bacterie bevordert en uw kind een asymptomatische drager kan maken.

Nou, als u het mij vraagt: Nee dank u. Ik wil niet dat mijn kind kinkhoest krijgt (of het aan iemand anders geeft) dus ik blijf ver uit de buurt van het vaccin.


Er wordt veel krediet gegeven aan vaccins voor het uitroeien van ziektes. Maar dat is niet terecht.

Polio (licentie gekregen in 1955), Hepatitis A (1995) en B (1991), de Bof (1967) en Kinkhoest (1949), zaten allemaal in een neerwaartse spiraal voordat het vaccin werd geïntroduceerd.

De pokken en kinkhoest zagen uiteindelijk zelfs een stijging in ziektegevallen na het vaccin (zie uitleg hierboven) en Rode Hond en Tetanus kwam praktisch niet voor, voorafgaand aan het vaccin.

Dodelijke afloop bij al van deze ziektes vertoonde al een significante dalende trend voordat het vaccin op de markt kwam.

In plaats van te kijken naar misleidende grafieken van het CDC, die onterecht veel krediet krijgen, probeer eens naar het jaar van licentie te kijken in een grafiek en vergelijk dit met ziektegevallen en sterftecijfers en trek hieruit uw eigen conclusies.

Zie hier een duidelijk overzicht van de dalende trent in ziekten en wanneer het vaccin is geïntroduceerd. Hebben vaccins de ziekten uitgeroeid? U mag het zeggen.

vaccinatie grafiek

Wat heeft deze ziektes echt uitgeroeid? Ervan uitgaande dat de bacteriën alleen leven in omgevingen die bevorderlijk zijn voor hun groei, denk ik dat het relevanter is om te kijken naar onze leefomstandigheden, zoals strengere hygiëne, schoner water en betere en snellere toegang tot zorg.


Ze zeggen dat een vaccinatie beter is dan een “natuurlijke infectie”. Maar ze hebben het mis.

Natuurlijk is het volledig onlogisch om te denken dat we allemaal zijn geboren met een immuunsysteem dat absoluut geen idee heeft hoe het moet functioneren.

In plaats van onszelf bloot te stellen aan virussen die in de natuur voorkomen en die ons immuunsysteem opbouwen (net als bij elk ander dier) wat hier een leven lang profijt van heeft, stellen we onszelf bloot aan gemuteerde en verzwakte virussen.

Tegelijkertijd stellen we ons ook bloot aan schadelijke additieven in de medicijnen, waarvan nog maar de vraag is of ze werken en die wellicht alleen een zorgen voor een tijdelijke immuniteit. Klinkt dit logisch?


Ze zeggen dat vaccins zorgvuldig zijn getest op veiligheid, zelfs nog meer dan bij normale medicijnen. Maar dit is een leugen.

Vaccin goedkeuring valt in het niets in vergelijking met het testen van reguliere medicijnen. Hoewel ook het testen van reguliere medicijnen een stuk beter kan, zijn er meerdere testfasen en beoordelingen.

Hoe gaat dit bij vaccins? Meestal zijn er 2 kleine studies (waarbij testen worden gedaan over een periode van 5 tot 15 dagen) het enige dat een farmaceutisch bedrijf nodig heeft om een goedkeuring te krijgen (behalve bij het meningitis vaccin, dat wordt gedistribueerd zonder licentie en is niet toegestaan in de USA).

De meeste studies worden trouwens niet eens gedaan in de USA. Ze worden gedaan in andere landen en op arme kinderen in Afrika. Oh en het CDC laat vaak het gedeelte met voorgaande gefaalde testen achterwege in deze onderzoeken.

Inderdaad, de FDA (Food and Drug Administration) heeft nog nooit naar buiten gebracht welke criteria ze hanteren voor het beoordelen of een vaccin veilig en effectief is.


Ze zeggen dat dokters toegeven dat de vaccinaties bijwerkingen hebben, dat deze welbekend zijn onder artsen en dat ze, met enkele uitzonderingen, vrij mild zijn. Dit is echter NIET waar.

Veel dokters hebben de ingrediëntenlijst nog nooit gelezen, en informeren de patiënt niet volledig over de bijwerkingen, die verder gaan dan roodheid, pijn, zwellingen op de plek van inenting, duizeligheid of zelfs het risico op flauwvallen.

Sterker nog, ze hoeven dit ook niet te doen om dat het U.S. Surpreme Court wetenschappers en farmaceutische bedrijven heeft vrijgesteld van vaccin aansprakelijkheid. Logisch he?

De bijwerkingen van een vaccin zijn dus vrij mild maar de uitslag van waterpokken is dat niet?

Vertel dat aan de ouders die zich hebben aangesloten bij de ‘Vaccine Compensation Injury Act’ dat geld uitbetaald omdat er direct ernstige schade is ondervonden als gevolg van vaccinaties.


Ze zeggen dat vaccins veilig zijn. Maar dat zijn ze niet!

Het DTP vaccin veroorzaakt hersenschade en kan zelfs lijden tot de dood bij jonge kinderen. Het orale polio vaccin heeft kinderen en jongvolwassenen verlamd en bijgedragen aan de ontwikkeling van kanker binnen deze groep.

Het kinkhoest vaccin veroorzaakt kinkhoest, het MMR vaccin veroorzaakt het prikkelbare darm syndroom en neurologische aandoeningen, het griep vaccin veroorzaakt verlamming, en ze worden allemaal in verband gebracht met honderden bijwerkingen die niet te vinden zijn op de verpakking of in de beschrijving.

Totdat vaccins beter worden onderzocht, zijn ze gewoon niet veilig.


Ze zeggen dat het BMR vaccin niet de oorzaak is van Autisme. Maar dat is misschien toch anders…

Zelfs de beoordelingscommissie is er van op de hoogte dat er een causale relatie is gevonden tussen autisme en BMR en van de causale relatie tussen BMR en ernstige permanente hersenschade die zelfs mogelijk de dood tot gevolg kan hebben.

Klokkeluider ‘Dr. William Thompson’, werkzaam voor de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC, heeft via zijn advocaat laten weten dat hij data heeft gemanipuleerd om een causaal verband tussen de BMR-prik en autisme te verbergen.

Uit het onderzoek bleek dat Afro-Amerikaanse jongetjes 3,4 keer meer kans hadden op autisme als ze in de eerste 36 maanden na geboorte een BMR-vaccin hadden gekregen. Dit houd dus in dat ieder kind voor de leeftijd van 36 maanden een risico heeft op autisme bij vaccinatie.

Zie hieronder ook de trailer van de documentaire Vaxxed waarin Klokkeluider ‘Dr. William Thompson’, oud medewerker van het CDC (de RIVM van Amerika) vertelt dat data over autisme bewust is achter gehouden voor het publiek

Studie na studie en rechtszaak na rechtszaak is dit weer duidelijk geworden. Ik weet niet hoe u er over denkt, maar ik ben niet zo’n fan van de “injecteer nu, zorgen komen later wel” mentaliteit.


Ze zeggen dat een kind meer blootgesteld wordt aan aluminium in borstvoeding en dat aluminium veilig is. Weer zo’n misconceptie.

Een minimale hoeveelheid aluminium (0.04mg/L) kan aanwezig zijn in de moedermelk (wat per vrouw verschilt). Zet dit af tegen de 0,1 – 0,5 mg/L die aanwezig is in elke vaccinatie dosis wat door de bloedbaan wordt vervoerd naar de nieren.

Nu lijkt de hoeveelheid aluminium in moedermelk niet significant lager dan wat er via het vaccin wordt toegediend. Er is echter een grote MAAR…

Ons immuunsysteem is er niet voor niets, het is er om ons te beschermen tegen allerlei ziekten, bekend en onbekend. Komen we in contact met een bacterie, virus OF gifstof, dan moet deze zich eerst een weg banen langs diverse verdediging mechanisme.

Onze huid is zo’n eerste barrière, inhaleren we ziekten of gistoffen, dan dienen onze longen als barrière. Ziekten en gifstoffen die we via ons drinken of eten binnenkrijgen zullen ook hier via maag of darmstelsel een weg moeten banen naar onze bloedbaan.

Een vaccinatie met diverse gifstoffen omzeilt al deze natuurlijke beschermingslagen, het levende virus (plus al dat andere gif) komt vrijwel direct in onze bloedbaan terecht. Dit maakt een zeer GROOT verschil.

Ons lichaam heeft nog maar weinig barrières over voor bescherming.

Hou daarbij rekening met het gegeven dat de nieren van een baby nog niet goed functioneren totdat ze 1 a 2 jaar oud zijn en aluminium dus slecht kunnen verwerken.

Dit is zeer alarmerend. Vooral omdat een kind in Amerika al 49 verschillende vaccins (vaak gebundeld) naar binnen krijgt voor de leeftijd van 6 jaar oud. In Nederland wordt er helaas ook gebundeld gevaccineerd wat een aanslag is voor het immuunsysteem.

Hoe dan ook, er is geen logische verklaring of redenering mogelijk voor de blootstelling van een baby aan nog meer schadelijke dingen.

Aluminium is geclassificeerd als een gevaarlijke stof die het immuunsysteem triggert op een zelfde manier als allergieën dat doen zoals: eczeem, lupus en andere aandoeningen binnen het zenuwstelsel.


Ze zeggen dat claims gemaakt tegen het Vaccin Adverse Events Reporting System (VAERS) en het National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP) niet bewijzen dat vaccins schadelijk zijn. Maar dat is niet waar.

VAERS is een database waar mensen bijwerkingen op een vaccin kunnen melden. Er is geschat dat slechts 1% van de populatie deze bijwerkingen meldt.

Verder wordt heel vaak hierbij de relatie tussen oorzaak en gevolg ook niet gevonden, binnen de miljoenen gerapporteerde bijwerkingen. Toevallig?

Ook heel toevallig dat deze causale relatie bij klinische testen ook niet gevonden wordt… Zeker niet bij studies die betaald worden door de overheid of de farmaceutische industrie. Trouwens, het is ook veel makkelijker om je kinds kwaaltjes op het weer af te schuiven.

Dan is er nog het NVICP. Dit programma is opgericht omdat er te veel onrechtmatige procesvoering is gedaan naar aanleiding van gezondheidsklachten na het gebruik van vaccins.

Er wordt een belasting geheven op elk vaccin dat in een fonds gaat om deze claims te betalen, dat echter slechts uitbetaald indien jij kan bewijzen dat je ziek bent geworden door het vaccin.

Vanaf december 2011 heeft het programma al 2,35 miljard moeten uitbetalen in 2810 aparte claims, inclusief compensatie van 390 doden. En dan hebben we het nog niet eens over de autisme gevallen, waarvoor het Austism Omnibus Proceeding is opgericht. 

Zelfs in het hogere hof in Amerika (U.S. Supreme Court) wordt het risico (inclusief de dood) erkend.

Laten we stoppen met een bord voor onze kop te houden en blind te zijn voor de miljoenen mensen die beschadigd zijn door vaccins.


Ze zeggen dat ongevaccineerde kinderen andere kinderen in gevaar brengen. Maar dat is zeker niet zo.

Dit is zeer onlogisch. Als je zo geloofd in de werking van vaccins, waarom ben je dan bang voor niet gevaccineerde kinderen? Het vaccin beschermt je kind dan toch?

In feite roept men dat ongevaccineerde kinderen zorgen voor uitbraken van door-vaccin-voorkombare-ziektes.

Maar dat is onmogelijk te bewijzen omdat het omgekeerde ook waar kan zijn. Kan iemand me uitleggen hoe je wetenschappelijk kan bewijzen dat een uitbraak is veroorzaakt door een ongevaccineerd kind in een bijna exclusief gevaccineerde populatie?

In sommige gevallen zaten vaccinatie percentages op 100% en dan nog de schuld zoeken bij niet-gevaccineerde kinderen? 

We weten nu dus dat vaccins ziektes kunnen veroorzaken terwijl ze zijn ontworpen om ziektes te voorkomen. We weten van studies naar BMR dat sommige kinderen ook na vaccinatie nog post-vaccinatie symptomen van mazelen kunnen vertonen.

We weten dat waterpokken bij kinderen deze ook bij volwassenen kunnen veroorzaken. Tdap kan zorgen voor kinkhoest en het polio vaccin kan een variant op polio veroorzaken.

Verder weten we dat meningitis een bijwerking is van verschillende vacciningrediënten en dat het Hib vaccin van de markt is gehaald omdat het meningitis kan veroorzaken.

En we weten dat er uitbraken zijn geweest van de bof binnen volledig gevaccineerde populaties.

Logischerwijze en wetenschappelijk gezien, heb ik er erg veel moeite mee om de kippen de schuld te geven van de koeienpoep in de weide. 


Ze zeggen dat je met een vaccin beschermt bent voor varianten van de bacteriegroep (of kudde). Maar dat is niet waar.

Kudde immuniteit is de overtuiging dat een bepaald gedeelte van de populatie immuun wordt voor een ziekte en de rest van de populatie beschermd wordt voor de infectie.

Klinkt geweldig, behalve dat kudde immuniteit alleen geldt bij bacteriestammen die zijn afgeleid van hun natuurlijke voorouders. Alleen dan zal je een leven lang immuun zijn.

Een vaccin wordt effectief geacht als er een anti-gen wordt gecreëerd. Maar dat anti-gen mag niet zorgen voor een antilichaam. Als dat wel gebeurd, zal het waarschijnlijk slechts tijdelijke immuniteit veroorzaken en geen permanente.


Men gelooft niet dat het lichaamseigen immuunsysteem voldoende functioneert. Maar dat doet het wel.

Ze zeggen dat vaccins een van de grootste successen zijn in de geschiedenis van de gezondheidswetenschap, maar ik vind van niet.

Ze zeggen dat het veilig is om voor de leeftijd van 6 jaar, 49 vaccins gekregen te hebben, maar ik vind van niet.

Ze zeggen dat vaccins de enige manier zijn om een ziekte te voorkomen, maar ik vind van niet.

Ze zeggen dat “Anti Vaccin Activisten” niet geschoold zijn en hun onderzoeken onvoldoende onderbouwd hebben. Maar alleen omdat iemand tot een andere conclusie komt, betekent niet gelijk dat hij/zij slecht onderzoek heeft gedaan…

Ze zeggen dat vaccins zijn gebaseerd op wetenschap, terwijl talloze conflicterende onderzoeken worden genegeerd.


Ok, maar waarom liegen instanties dan tegen jou?

Farmaceutische bedrijven doen dit vanwege hun streven naar winst en zijn bang voor de aansprakelijkheid die ze aangerekend kan worden zodra toegegeven wordt dat ze verantwoordelijk zijn voor talloze ziektegevallen.

De overheid stelt deze kwestie niet aan de kaak vanwege hun belangenverstrengelingen en belastinginkomsten over de vaccins.

Sommige dokters willen niet toegeven dat ze fout zaten. Sommige mensen zoeken naar iemand anders om de schuld te geven. Er zijn mensen die overtuigd zijn van het feit dat vaccins veilig zijn en kiezen er bewust voor maar dit geeft ze nog niet het recht om voor jou te beslissen.


Zoals ik in het begin al aangaf, nodig ik je vooral uit om zelf je onderzoek te doen. Er zijn echter bepaalde parameters

Om te beginnen, stel je zelf eens voor dat er geen splitsing bestaat in de wetenschappelijke kringen over dit probleem. Stel je vervolgens eens voor dat de honderden briljante doktoren en onderzoekers die zich hebben uitgesproken tegen vaccins allemaal kwakzalvers zijn. Stel je vervolgens voor dat vaccins de enige drugs in de wereld zijn zonder bijwerkingen. Klinkt dat logisch?

En tot slot, als je niet weet waar je moet beginnen, volg dan vooral niet de media… Dat zijn mensen die meegaan in de waan van de dag en die zo snel mogelijk zo veel mogelijk artikelen willen schrijven, zonder daarbij gefundeerd onderzoek te doen.

En vergeet programma’s als ‘Zondag met Lubach’ die niks dan haat verspreiden richting ouders en hun ongevaccineerde kinderen. Het lijkt wel of Arjen Lubach een flinke subsidie heeft gekregen van het RIVM. De uitzending is maar met één woord te beschrijven: propaganda

Het is de meest waardeloze, inhoudloze uitzending ooit. Waarom? Hierom:

– Niets over de vele slachtoffers van vaccinaties zoals de verschrikkelijke gevolgen bij meerdere vrouwen van het HPV vaccin.
– geen woord over vaccins die van de markt zijn gehaald
– Niets over de CDC whistleblower, die laat zien dat het CDC geknoeid heeft met bewijs dat laat zien dat vaccins autisme kunnen veroorzaken.
– geen woord over het verschil tussen iets via voeding binnenkrijgen of het in je bloed gespoten krijgen
– het totale ontkennen van het thimerosal probleem.
– Niets over de kinderen die narcolepsie kregen dankzij het “veilige” Mexicaanse griepvaccin.
– Niet over de bewijzen dat de griepprik NIET werkt etc. etc.

Antikwakkers, Skepsis, de farmaceutische industrie en de media hebben de handen ineen geslagen. Laat je niet gek maken, informeer jezelf.

Er was ooit eens een astrofysicus die zei: “het enige positieve aan wetenschap is dat het waar is, of je het nou gelooft of niet”.

Mooie quote, waarbij ik graag wil meegeven dat sommige mensen weigeren om de werkelijke wetenschap achter hun opvattingen te accepteren.

Vond je deze post waardevol en interessant? Like ‘m dan en deel het vooral op Social Media!

Bronnen:

Waterpokken:
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr5604a1.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10915066

Griepprik:
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/leading-causes-of-death.htm

Kinkhoest:
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5104a1.htm#fig1
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2013/02/researchers-find-first-us-evidence-vaccine-resistant-pertussis
http://www.pnas.org/content/111/2/787.abstract
http://www.huck.psu.edu/content/research/center-for-infectious-disease-dynamics

Onterechte krediet aan vaccinaties:
http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/wk/mm5453.PDF

Veiligheid en effectiviteit van vaccins:
https://www.supremecourt.gov/opinions/10pdf/09-152.pdf
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/03/22/betrayal-of-consumers-by-us-supreme-court-gives-total-liability-shield-to-big-pharma.aspx
http://www.immunize.org/packageinserts/

Vaccinatie en Autisme:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0074774205710138
http://www.dailymail.co.uk/news/article-388051/Scientists-fear-MMR-link-autism.html

Aluminium in borstvoeding:
http://www.nvic.org/doctors-corner/Aluminum-and-Vaccine-Ingredients.aspx
https://www.atsdr.cdc.gov/ToxProfiles/tp22.pdf

Vaccinatie schadeprogramma:
http://www.historyofvaccines.org/content/articles/vaccine-injury-compensation-programs

Misconceptie van kudde immuniteit:
http://www.cdc.gov/mmwr/PDF/rr/rr4607.pdf
http://www.vaccinationcouncil.org/2012/07/05/herd-immunity-the-flawed-science-and-failures-of-mass-vaccination-suzanne-humphries-md-3/

Artikel is vertaald en aangevuld van (ook voor extra bronnen):

website:http://www.livingwhole.org/dear-parents-are-you-being-lied-to/

,

Erasmus oncoloog mag geen kurkuma testen van farmaceutische industrie

Oncoloog Casper van Eijck, die onder meer Steve Jobs en Sonia Gandhi behandelde, is in Nederland de enige hoogleraar chirurgie met het aandachtsgebied pancreaskanker en ziet mogelijkheden met de inzet van kurkuma, maar hij wordt tegengewerkt. De praktijken van de farmaceutische industrie noemt hij ronduit ongezond. Knarsetandend moet hij vaststellen dat hij vanwege de macht van Big Pharma geen kurkuma bij alvleesklierpatiënten mag inzetten maar wel chemo terwijl het geelwortelpoeder effectiever is.

De werking van de farmaceutische industrie bij kankerbehandelingen

Van Eijck legt uit dat medische ontwikkelingen voor het grootste gedeelte worden geleid door de farmaceutische industrie. Dat vindt hij een groot minpunt, ‘want je wordt gedwongen door de industrie dingen te doen waar je niet achter staat’. Zoals bijvoorbeeld chemotherapie geven, terwijl dat nauwelijks effect heeft.

“Het laboratorium van een ziekenhuis heeft per jaar één tot twee miljoen euro aan inkomsten nodig vanuit de farmaceutische industrie,” gaat Van Eijck verder. “Dat betekent dat je dingen voor ze moet testen waar je als dokter niets aan hebt, en je patiënten ook niet. We doen dat toch, om de boel draaiende te houden. Maar in mijn optiek is dat ongezond.”

Bij alvleesklierkanker werkt kurkuma effectiever dan chemotherapie. Maar waarom geven wij niet die kurkuma, maar wel chemo?’

‘Vanwege de industrie natuurlijk! Zegt Dr. Eijck. “Ik heb met een inmiddels overleden patiënt literatuurstudie gedaan naar al gedocumenteerde alternatieven. En er is gewoon medische literatuur over de aangetoonde werking van kurkuma. Die informatie stuur ik nu ook aan mijn patiënten.”

Volgens de oncoloog werkt elke dag kurkuma door de bami doen net zo goed tegen kankercellen als chemotherapie. “En spruitjes zijn een goede groente voor patiënten met alvleesklierkanker,” zegt hij. “Je mag best weten dat ik heel terughoudend ben in het adviseren van chemotherapie.”

Hoe kun je Kurkuma zo effectief mogelijk inzetten?

In India bestaat er al eeuwenlang een zeer helend recept met kurkuma, genaamd ‘gouden melk’. Gouden melk is een eeuwenoud Ayurvedisch drankje om in de avond te drinken en bevat buitengewoon helende eigenschappen voor het lichaam.

Wil jij gebruik maken van het recept? Lees dan de volledige omschrijving in dit artikel.

Bron: Volkskrant, zaterdag 19 maart 2016

Big Pharma

(VIDEO) Prof. Gøtzsche: ‘Big Pharma, dodelijke, georganiseerde misdaad’

“Het is beangstigend hoeveel deze bedrijfstak en de maffia op elkaar lijken. Net als de maffia verdient de farmaceutische industrie obscene hoeveelheden geld. Net als bij de georganiseerde misdaad, leidt de werkwijze van de farmaceutische industrie tot moorden en doden. Net als de maffia, koopt de farmaceutische industrie politici en andere mensen om.”

De Deense professor, wetenschapper en arts Peter Gøtzsche is scherp en snoeihard in zijn oordeel over de farmaceutische industrie. Volgens hem maakt de industrie meer slachtoffers dan de maffia in haar hoogtijdagen.

De vergelijking van de farmaceutische industrie met de mafia is niet zo vreemd

“Toen de maffia groot was in Amerika, kochten ze invloedrijke mensen om: politiecommissarissen, de burgemeester, iedereen. Dat doet de farmaceutische industrie ook. Het is een smerige bedrijfstak”, aldus wetenschapper Peter Gøtzsche.

Hij is wereldwijd bekend om zijn strijd tegen de farmaceutische industrie. Twintig jaar geleden richtte hij een netwerk op dat onderzoek doet naar de effecten van medicijnen. Hun belangrijkste conclusie? De farmaceutische industrie is corrupt.

Ik probeer dingen te veranderen door het publiek te informeren. Ik wil mensen de ogen openen over de corruptie van de gezondheidszorg. Onderzoek en marketing is onbetrouwbaar omdat de farmaceutische industrie alle touwtjes in handen heeft. Zij verdienen miljarden door met data te knoeien en over hun marketing te liegen.

Het boek van Peter Gøtzsche: ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’

Dit boek is verplichte lectuur voor studenten geneeskunde en aankomende artsen. De veiligheid van de patiënten behoort belangrijker te zijn dan winst.

Het in het Nederlands vertaalde boek van Peter Gøtzsche, ‘Dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad’ werd deze week in Leiden, in het LUMC/Leids Universitair Medisch Centrum, gepresenteerd door Uitgeverij Lemniscaat, met een lezing van de auteur zelf. Dit oorspronkelijk Engelstalige boek is inmiddels bekroond door de BMA/British Medical Association, met hun ‘Medical Book Award’.

De industrie ziet het liefst iedereen aan de pillen

Gøtzsche beschrijft in zijn boek hoe de marketing van Big Pharma te werk gaat. Eerst wordt er een ziekte bedacht. Vooral de psychiatrie leent zich hier goed voor. Vervolgens wordt er een doelgroep gecreëerd.

Volgens Gøtzsche zou een grote meerderheid van de mensen minstens één psychische stoornis krijgen, als ze aan de hand van diverse checklists getest zouden worden.

Ik heb een aantal checklists voor ADHD, manie en depressie doorgenomen bij mijzelf en zeven andere succesvolle mensen, zes wetenschappers en een wetenschapsjournalist en raad eens? Wij alle acht hadden minstens één diagnose en sommige twee. Dus volgens de industrie zouden we allemaal aan de pillen moeten, maar we zijn allemaal normale succesvolle mensen!

Hoe maken we hier een eind aan?

“Wij als artsen kunnen nee zeggen tegen al het geld of gunsten van de industrie zoals diners, congresreizen, lezingen op bijeenkomsten van de industrie, enzovoort. En we moeten ook niet meer met vertegenwoordigers praten.

Marketing van de industrie is zeer schadelijk voor de volksgezondheid. De politiek moet alle advertenties en marketing van medicijnen verbieden, net zoals ze met tabak hebben gedaan.

Medicijnen maken niet net zo veel slachtoffers, maar ook niet veel minder dan tabak. Marketing van medicijnen moet verboden worden. De goede medicijnen worden toch wel voorgeschreven, ook zonder marketing.”

Een andere oplossing volgens Gøtzsche is het organiseren van onafhankelijk onderzoek

“Wetenschap gaat er ook om dat andere onderzoekers kunnen nagaan of de onderzoeksresultaten kloppen. Dat doen we voor medicijnen niet. De industrie doet alles. We worden geacht ze te vertrouwen, al wetend dat we dat niet kunnen.

”Dokters weten te weinig van wat achter de schermen gebeurt. Ze zijn naïef, maar ook geldlustig en hongerig naar status. Maar ze vertrouwen ook te veel op de industrie en denken dat ze minder bijwerkingen hebben dan medicijnen eigenlijk hebben.

Wat kun jij als patient doen?

Peter Gøtzsche noemde de volgende punten van aandacht voor ieder mens die medicijnen gebruikt of voorgeschreven krijgt:

 • probeer medicijnen zo weinig mogelijk te gebruiken en z.s.m. te stoppen als je ze gebruikt.
 • lees de bijwerkingen, want die staan weliswaar achter op de bijsluiter, maar zijn vaak niet mis en kunnen vaak minstens zo hard werken als de bedoelde hoofdwerking..! (Besef o.a. dat VIAGRA een bijwerking tot hoofdzaak maakte; oorspronkelijk werd het getest als haargroeimiddel..!)
 • mensen die sterven, terwijl ze een cocktail van allerlei medicijnen gebruiken, zoals veel ouderen, kunnen gestorven zijn van deze cocktail…
 • als je gelooft dat je plotseling oud aan het worden bent, besef dat dit gewoon keihard door medicijngebruik kan komen. Je lichamelijke aftakeling kan regelrecht te wijten zijn aan medicijngebruik..!
 • besef dat je als patiënt van de arts ook gevangen zit in een cognitieve dissonantie. Mensen blijken weinig tot géén respect te hebben voor de farmaceutische industrie, terwijl ze wel hun (huis)arts vertrouwen. Het betekent dat ze hun onbewuste weerstand voor medicijnen en de pillenindustrie dus opzij zetten, vanuit een ‘het zal toch wel goed zitten’-gevoel en/of een ‘de-dokter-zal-toch-wel-weten-wat-ie-doet’-gevoel. Wees gewoon kritisch en op je hoede.

Bron:
KRO-NCRV Brandpunt
Wanttoknow 

,

Het Voedingscentrum: hoe (on)eerlijk over eten zijn ze?

Het Voedingscentrum staat erom bekend dat het wetenschappelijk onderbouwde en objectieve informatie verstrekt. Het Voedingscentrum is immers verantwoordelijk voor allerlei vormen van onderzoek, voorlichting & onderwijs op het gebied van voeding. Hiertoe werkt het voedingscentrum samen met uiteenlopende experts binnen de voedingsindustrie en gezondheidszorg. Producenten van extreem ongezonde producten sponsoren Voedingscentrum.

Het Voedingscentrum profileert zich bovendien als dé voedingsautoriteit van Nederland. Op zich niet zo vreemd, want het wordt grotendeels gefinancierd door de Nederlandse overheid. Het is dan ook niet gek dat veel consumenten blindelings op de informatie van het voedingscentrum vertrouwen.

Belangenverstrengeling
Dit betekent echter niet dat zij per definitie eerlijk zijn over eten. Sterker nog: er zijn talloze “partijdige” en belanghebbende bedrijven betrokken bij studies van het Voedingscentrum. Dus hoe onafhankelijk en objectief is men dan eigenlijk?

Hieronder lees je alles over het “onafhankelijke” voedingscentrum…

Sponsors van het Voedingscentrum
Het voedingscentrum wordt niet alleen gezien als autoriteit op het gebied van gezonde voeding… Maar ook wat betreft diëten, voedselveiligheid, voedselkwaliteit, duurzaamheid, gezondheidsklachten, overgewicht, kooktechnieken, recepten en specifieke, voedingsmiddelen en merken.

Naar veel van deze vakgebieden wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan door ze. Het initiatief hiervoor ligt hierbij bij het Voedingscentrum.

Bij de meeste van de onderzoeken zijn zogenaamde ‘leerstoelen’ betrokken.

Hoe ‘objectief’ zijn deze leerstoelen?
Leerstoelen zijn onderzoeksprojecten waarbij een hoogleraar wordt aangesteld als onderzoeksleider. Deze onderzoeksleider moet hoogleraar aan een universiteit zijn… Maar mag daarnaast ook werkzaam zijn binnen andere functies – bijvoorbeeld in de voedingsmiddelenindustrie.

Mag je dan nog aannemen dat studies en onderzoeksresultaten objectief zijn?

Daarnaast mogen belanghebbende productschappen en voedingsmiddelenbedrijven leerstoelen sponsoren:

“Sponsoren van leerstoelen worden geworven op basis van een toezegging voor een periode van 5 jaar en een bijdrage van € 2.500,- of € 5.000,- per jaar. Er bestaat de mogelijkheid dat één of meer subsidiënten een extra bijdrage verlenen. De naam van de subsidiënt wordt verder niet verbonden aan de leerstoel.”

Sponsors van het ‘Leerstoelenfonds’ van het Voedingscentrum zijn onder meer:

– Ahold (Albert Heijn)
– H.J. Heinz B.V.
– Kellogs Benelux
– LU General Biscuits
– Sara Lee / Douwe Egberts Research
– Smiths Food Group BV
– Unilever Health Institute (Unox e.a.)

Voedingscentrum adviseert over ‘gezonde’ voeding
Men stelt zichzelf als doel consumenten gezonder te laten eten en zet bedrijven ertoe aan gezonder voedsel aan te bieden.

De huidige missie van het Voedingscentrum luidt: “Inzicht in de kwaliteit van voedsel vergroten en stimuleren dat de consument gezond en veilig eet met als doel een bewust kiezende consument en gezondheidswinst.”

Producenten van extreem ongezonde producten sponsoren Voedingscentrum
Opmerkelijk dat producenten van suikerrijke ontbijtproducten, voedingsstofloze knakworstjes, transvetrijke koekjes en extreem ongezonde chips wetenschappelijk onderzoek van het Voedingscentrum mogen sponsoren…

Vooral ook omdat het Voedingscentrum grotendeels bestaat dankzij de Nederlandse overheid en zodoende dankzij de Nederlandse belastingbetaler.

De boodschap van dit artikel is dat je als consument zelf moet blijven nadenken en niet blindelings op “autoriteiten” moet vertrouwen. Immers: zou jij geld betalen voor onderzoek dat negatief voor je zou kunnen uitpakken?

Waardevolle aanvulling: De Raad van Toezicht heeft mevrouw dr. ir. Gerda Feunekes (1965) benoemd tot directeur van het Voedingscentrum met ingang van 1 juli 2014. Feunekes werkte vanaf 1996 bij Unilever Research & Development, het bedrijfsonderdeel dat zich inzet voor voedingsonderzoek en productverbetering.

Bron: salusi.nl

,

Bewezen: Biologisch voedsel bevat tot 60 procent meer antioxidanten

Uit een nieuwe grote studie blijkt dat biologisch geteelde groenten en fruit veel gezonder zijn. Een internationaal team van wetenschappers van Newcastle University in Engeland heeft 343 studies bekeken en vergeleken. Conventioneel verbouwde voedingsmiddelen werden tegenover biologische geteelde producten gesteld. De getrokken conclusie is duidelijk: biologisch verbouwde producten hebben meer antioxidanten, minder giftige metalen en minder pesticide- en onkruidverdelgersresten. 

Antioxidanten worden gezien als onmisbare beschermers van de gezonde cellen in het lichaam

De baanbrekende studie heeft de voedingswaarde van de conventionele en biologische producten geëvalueerd door een systematische review en meta-analyse en werd in het British Journal of Nutrition gepubliceerd.

Er werd specifiek gekeken naar de inhoud van polyfenolen in het product – dat wil zeggen, de organische micronutriënten verbindingen met erkende antioxiderende eigenschappen.

Biologische producten bevatten blijkbaar een tussen de 18 en 69 hoger percentage aan polyfenolen.

Polyfenolen zijn krachtige antioxidanten die het lichaam beschermen tegen aanvallen van vrije radicalen. Polyfenolen worden in het lichaam in verband gebracht met een verminderd risico op chronische ziekten, cardiovasculaire en neurodegeneratieve ziekten en kanker.

Het eten van één organisch biologisch geteelde appel per dag is zo superieur dat het te vergkijken is met het eten van twee extra porties fruit per dag.

“Onze bevindingen zijn zeer relevant en significant en zowel wetenschappers als consumenten zijn hierbij gebaat. Er is zoveel tegenstrijdige informatie beschikbaar over het gehalte aan nutriënten in biologisch en gangbaar plantaardig voedsel”, aldus professor Charles Benbrook, een van de auteurs van de studie en een hoofd wetenschapper aan de Washington State University.

Biologische producten hebben minder giftige zware metalen en 50 procent minder cadmium. Enkele jaren geleden werd een studie uitgebracht door het Britse Food Standards Agency waarin werd beweerd dat er geen wezenlijk verschil is tussen het conventionele en biologische voedsel.

De mainstream media verkondigde direct dat consumenten hun geld verspilden met het kopen van biologische voeding, want niet-biologisch geteelde voeding was precies hetzelfde.

Nu zijn de grote verschillen tussen biologische en gangbare producten aangetoond. Niet alleen is organisch voedsel voedzamer, het is ook minder vervuild met zowel giftige zware metalen (waaronder cadmium) en resten van pestiden.

Het Amerikaanse ‘Centers for Disease Control and Prevention’ (CDC) heeft cadmium op de lijst van 275 meest giftige stoffen staan.

Chronische blootstelling eraan beschadigt de nieren, de longen en kan autisme veroorzaken.

Biologisch eten: meer voedingsstoffen en minder toxines

Biologisch geproduceerde voeding heeft vier keer minder resten van pesticide en herbicide in zich.
De studie van de universiteit van Newcastle laat zien dat kiezen voor biologische voeding zorgt voor een grotere inname van de zeer wenselijke antioxidanten en een verminderde inname van zware metalen, verklaart Prof Carlo Leifert, hoofdauteur van de studie.

Dit vormt een belangrijke aanvulling op de informatie die momenteel beschikbaar is voor de consument. Tot nu toe was deze vooral verwarrend en tegenstrijdig.

Conclusie

Als het je te doen is om de voedingsstoffen, kies je zoveel mogelijk voor biologisch. Ik wil hier nog wel een kanttekening bij plaatsen. Regelmatig hoor ik van mijn cliënten dat ze groenten en fruit biologisch kopen, maar vlees gewoon standaard. Doe dit niet! Het is beter om je groenten en fruit niet-biologisch te kopen en je vlees wel, dan andersom. Vlees uit de bio-industrie bevat namelijk grote hoeveelheden pesticiden, hormomen en antibiotica. Eet vlees dus OF biologisch OF niet.

Bronnen:

http://www.ncl.ac.uk
http://www.huffingtonpost.com
http://www.naturalnews.com
http://science.naturalnews.com

,

Verkeerde en verzonnen diagnoses kanker houdt miljarden farmaceutische industrie draaiende

Geschreven door Joyce Rooijackers

Dit is nogal een stelling om te beweren, daar ben ik mij terdege van bewust.

Behalve dat ik zelf stellig in deze waarheid geloof, mag ik meteen vermelden dat deze waarheid door mij heen gegeven wordt door hoge intelligenties vanuit de geestelijke wereld.

Voor degene die nu gelijk sceptisch worden, weet dat de waarheid vanuit de geestelijk wereld niet bezoedeld is.
Die van een mens in drang naar macht en onder invloed van duistere krachten wel degelijk.
Iets wat een geest van Liefde nooit zou doen.

Het IS hoog tijd dat lang verborgen waarheden aan het licht gebracht worden.
Zo is het waarheid dat vele mensen verdwaald zijn geraakt in een wereld van macht waar de zucht naar geld de drijfveer voor deze mensen is geworden. Zo ook de grote bazen die achter het roer staan bij de farmaceutische industrie.

Het IS hoog tijd dat mensen zelf weer achter het roer van hun eigen stuur gaan staan, zowel fysiek, rationeel, emotioneel en spiritueel. Zodat waarheid in het eigen Hart weer gevoeld kan worden. Want doordat mensen de sturing van hun leven en gezondheid uit handen hebben gegeven kon deze besmette handeling in het expres stellen van verkeerde en verzonnen diagnoses ontstaan.

Dat vele mensen dit niet voor waarheid aan zullen nemen, daar zijn wij ons van bewust. Dat maakt het niet minder de waarheid.

In de drang naar macht kan een mens zeer ver over de grens van zuiver handelen gaan. En dat IS gebeurt binnen deze sector en industrie.

Kanker is business geworden en dat IS een feit!

Wanneer een mens hoort dat hij kanker heeft, is de eerste energie die de mens meester maakt ANGST!
Dat kanker dodelijk zou zijn wordt dan ook via vele wegen in het (collectief) bewustzijn van de mens gebracht.
Aangezien veel mensen de dood nog zien als het einde van alle leven, nemen deze mensen alles aan voor waarheid wat hen verteld wordt vanuit angst.

Er gaan miljarden om in de handel van chemotherapie en bestralingen, alsmede alle andere medicatie die ingezet wordt wanneer een mens kanker BLIJKT te hebben.

BLIJKT, want IS dit eigenlijk wel altijd het geval????
Ja, daar moge vraagtekens achter gezet worden!

Vanuit de lichtende ogen waarmee vanuit de geestelijke wereld gekeken wordt, die zien hoe deze besmette handelingen door de bezoedelde mens uitgevoerd worden wordt in waarheid verteld dat dit niet altijd het geval is.

Wanneer een mens een diagnose krijgt van kanker, is er dan nog een mens in staat die vraagt om de foto’s van de tumor? Om de resultaten van bloedtesten?

Mensen hebben de verantwoordelijkheid uit handen gegeven en zijn daardoor in hypnose gekomen, waar zij ook in gehouden worden op vele manieren.

En helaas naar de roem van macht en de zucht naar geld is de motor achter de farmaceutische industrie zeer besmet geraakt, onder invloed van de duistere krachten. En worden met zeer grote regelmaat verkeerde en zelfs verzonnen diagnoses gesteld wat kanker en wat andere ziektes betreft.

Een mens die de waarheid niet meer voelt in eigen Hart kan makkelijk gemanipuleerd en voor de gek gehouden worden.

Mensen pak je eigen verantwoordelijkheid weer.

Je bestaansrecht en je recht op vrijheid.

Vrijheid wil ook zeggen dat JIJ ZELF degene bent die beslist wat in jou lichaam gebracht wordt en wat NIET!
Toets deze waarheid in je eigen hart, dat is het enige kanaal via waar de waarheid gevoeld kan worden.

Word wakker lieve mensen.

Met alle liefde <3

Geschreven door Joyce Rooijackers 

Soja GMO van Monsanto vanaf NU toegestaan in Europa

De genetisch gemodificeerde soja (GMO) van zowel Monsanto als Bayer zijn vanaf nu toegestaan voor import en verwerking in Europa. Hoe is dit mogelijk en wat betekent dit voor onze gezondheid?

Soja GMO, nu goedgekeurd voor menselijke en dierlijke consumptie in Europa. De goedkeuring hiervan is natuurlijk gebeurd na een betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek door het bedrijf EFSA. Zo betrouwbaar dat meer dan de helft van de medewerkers van deze organisatie banden heeft met de industrie. 

Wederom dus sprake van belangenverstrengeling, zoals dat tegenwoordig gaat met onderzoek uitgevoerd door het bedrijfsleven wat samenwerkt met de politiek. Het is eigenlijk te gek voor woorden, maar de betrouwbaarheid van experts zegt tegenwoordig vrij weinig meer. Verstandig dus om zelf logisch na te blijven denken.

Waarom zijn GMO’s slecht voor ons en het milieu?

GMO’s bevatten aangepaste genen waardoor de gewassen geen schade ondervinden van bestrijdingsmiddelen. Hierdoor kunnen er HEEL veel pesticiden en herbiciden gespoten worden, zonder dat de plant er aan doodgaat. En dit blijft natuurlijk allemaal achter in en op de plant wat WIJ dienen te eten. Milieuactivisten zijn dan ook fel tegen het gebruik van deze middelen, vanwege de hoge giftigheid.

Daarnaast klooi je natuurlijk met de natuur en verander je iets wat door ons lichaam herkent wordt als voeding in Frankenstein-voedsel. 

De Franse wetenschapper ‘Séralini’ heeft een langdurig onderzoek gedaan naar de veiligheid van GMO en zijn conclusie was dat ratten op de langere termijn tumoren ontwikkelen. Deze studie is naderhand weer teruggetrokken onder druk van de industrie en de politiek.

 Een korte opsomming van de problemen van genetisch gemodificeerd voedsel:

 • Ze bevatten per definitie bestrijdingsmiddelen. Het is onbekend wat het effect is op onze gezondheid op de langere termijn.
 • Wereldwijde monoculturen zijn zeer kwetsbaar voor ziekten. 
 • GMO-genen kunnen in wilde soorten terecht komen, met een mogelijk gevaar voor het milieu. 
 • We geven ons zaad weg aan multinationals. Zaden zijn de bron van het leven en waren altijd voor iedereen beschikbaar. Willen wij de bron van ons eten weggeven aan op-geld-beluste megacorporaties?
 • Bij GMO-gewassen zijn allergische reacties niet meer te voorspellen. Wanneer er een pinda-gen wordt ingebracht in een meloen, kan iemand met een allergie voor pinda’s overlijden na het eten van een GMO-meloen.
 • GMO-zaden zijn erg duur in aanschaf en de boer zal deze kosten moeten doorberekenen aan de consument. De kans is dus groot dat ons eten duurder wordt op de lange termijn. In het begin is het goedkoper als lokkertje voor de boeren, maar naderhand zal de prijs steeds verder worden opgedreven.
 • Als een plant sterker wordt, worden bacteriën en virussen dat naar verloop van tijd ook, met alle mogelijke gevaren voor de gezondheid. Ook resistentie tegen bijvoorbeeld antibiotica kan hierdoor ontstaan. 

Wat kunnen we zelf doen om onze gezondheid te bewaken?

In Nederland wordt het verplicht gesteld om op de verpakking aan te geven wanneer er GMO in zit. De hoeveelheid hiervan dient dan wel boven de 0,9% te liggen.

In Amerika is ‘labeling’ niet verplicht en kun je dus zonder het te weten GMO’s binnen krijgen. Kijkend naar het TTIP-verdrag met Amerika, kan het dus zomaar zo zijn dat deze GMO vermelding ook in Nederland straks niet meer op de verpakking staat. Wees dus behoed! 

Hopelijk leidt dit ertoe dat nog meer mensen biologisch voedsel gaan kopen omdat hier absoluut geen GMO’s in mogen zitten. Dit is dan ook direct mijn advies;

Neem geen risico’s en koop zoveel mogelijk biologische producten om onbedoelde inname van genetisch gemodificeerd voedsel zo veel mogelijk te beperken.  

,

11 uitspraken over kanker die jouw oncoloog nooit zou moeten doen

We kunnen het er allemaal over eens zijn dat goede communicatievaardigheden essentieel zijn voor de beste zorg van kanker. Veel oncologen zijn oprecht betrokken, wat een echte empathie voor hun patiënten weerspiegelt. Anderen kunnen worden beschouwd als pestkoppen in witte jassen. Maar het komt allemaal neer op dit: wat een oncoloog zegt of niet zegt, kan het verschil maken in je resultaat. In dit artikel 11 uitspraken over kanker die een oncoloog nooit zou moeten doen.  

Artsen nemen vaak een overdreven dominante rol in. Proactieve patiënten worden vaak behandeld met sarcasme of arrogantie. De patiënt die gewapend met onderzoek komt wordt verteld: ”Ik zie dat u enige tijd hebt doorgebracht op Google. Ik denk dat het beter is als u mij laat diagnosticeren en de meest geschikte therapie voor u uit laat kiezen.”

Behandeling van kanker vereist een partnerschap tussen arts en patiënt. Een patiënt moet comfortabel en vol vertrouwen zijn dat de gekozen behandeling de beste optie voor hem of haar is.

Ik hoor allerlei verschrikkelijke opmerkingen van oncologen naar hun patiënten. Zelfs die patiënten die van plan zijn om te voldoen aan de aanbevelingen van hun oncoloog, krijgen dingen te horen die nooit gezegd hadden moeten worden. Ik ben ervan overtuigd dat deze opmerkingen geen uiting van ongevoeligheid zijn, maar eerder een onwetendheid van de arts.

Hier zijn 11 uitspraken die je nooit van je oncoloog te horen zou moeten krijgen. Wees op de uitkijk voor artsen die deze uitspraken doen. Deze artsen hebben een radicaal andere houding nodig, en jij een andere dokter.

1. “Ik ben bang dat ik slecht nieuws voor u heb.”
Als je dit niet al had vermoed, zou je niet in de spreekkamer zitten. Deze uitspraak haalt een enorme angst in mensen naar boven. Maar al te vaak doen artsen dit zodat je aan hun orders zal voldoen.

2. “Je hebt nog drie maanden te leven.”
Het is zelden nuttig wanneer een arts doet alsof hij een glazen bol heeft. Hoewel ze uit ervaring wellicht een idee hebben hoelang de gemiddelde patiënt nog zou leven bij de desbetreffende diagnose, zijn we individuele mensen en niet een gemiddelde. Wat de arts ook zegt, er is altijd hoop. Er is altijd een manier om je leven te verlengen en soms zelfs om volledig te genezen.

Net als “slecht nieuws”, brengt een prognose die intense angst oproept, een gedrag van volgzaamheid met zich mee. Studies tonen aan dat wanneer mensen worden verteld dat zij nog drie maanden te leven hebben, men plichtsgetrouw deze ‘richtlijn’ van hun arts opvolgen.

Wat nog erger is: een slechte prognose neemt de wil om te leven en het vermogen om ‘outside the box’ te denken volledig weg waardoor genezing of verlenging van leven nog lastiger wordt.

Er zijn ontelbare remissies van geavanceerde en late stadia van kankers. Er zijn talloze verhalen van patiënten die weinig kans op overleving of genezing hadden, maar die jaren later hun verhaal nog kunnen vertellen.

Een snelle inzage door de artikelen op www.thetruthaboutcancer.com geeft je eerlijke en waardevolle informatie om je kansen op overleving en genezing te vergroten.

Hoop geeft ons de mogelijkheid om te doen wat we moeten doen om te genezen van kanker. Zelfs voor de meest geavanceerde vormen van kanker is er vaak ruimte voor enkele woorden van aanmoediging en steun.

Een dokter die je een doodvonnis geeft, rukt al je hoop uit je leven. Hoop kan het verschil maken in de houding van de patiënt naar de ziekte en de behandeling ervan. Wanneer er hoop is, is er leven.

3. “Als je ‘X’ niet doet, zul je sterven.”
Om een of andere reden, denken kanker artsen dat ze alles weten. En ja, ik weet dat ze naar een medische school zijn gegaan, maar er waren al effectieve medicijnen lang voordat Big Pharma deze artsen geschoold had.

Weet dat er vele, vele opties zijn wanneer het gaat om het behandelen van kanker − laat je arts je niet gek maken. Je kan je arts erop wijzen dat je naar alle waarschijnlijkheid langer zal leven zonder zijn standaard protocol en in plaats daarvan kunt kiezen voor een minder toxisch behandelplan.

4. “Je hebt geen keuze.”
Sorry, arts, maar die is er wel degelijk! Ze kunnen ook zeggen ‘u heeft geen andere opties meer’. Hoewel het altijd een goed idee is om een diagnose te krijgen van een tweede, derde of zelfs vierde arts, zorg ervoor dat ten minste één van deze artsen een alternatief of holistische arts is.

Anders beperk je je nog steeds heel erg in je opties en zie je belangrijke overlevingsstrategieën over het hoofd.

5. “Kalmeer jezelf.”
Gezien de situatie, is het begrijpelijk dat een patiënt overstuur is. Om een patiënt op een dominante toon te vertellen dat hij of zij moet kalmeren, toont een gebrek aan empathie en biedt verder geen perspectief meer op een partnerschap voor de behandelingen van de ziekte.

6. “Deze behandeling is niet schadelijk voor je.”
Zorg ervoor dat je dokter duidelijk aangeeft wat hij of zij onder ‘niet schadelijk’ verstaat. Chemotherapie, straling, hormoon therapieën en zelfs chirurgie zijn schadelijk voor het lichaam en verhogen je kans op meer kanker.

Wees je bewust van de levensbedreigende neveneffecten die de kwaliteit van leven drastisch naar beneden halen en geloof niet dat de behandeling altijd “de moeite waard is”.

7. “Hier zijn de statistieken.”
Je bent een persoon, geen statistiek. Je hebt je eigen unieke situatie van omstandigheden; je eigen geschiedenis. Statistieken zijn nuttig voor artsen die gebruik maken van een checklist om aanbevelingen te doen over een behandeling.

Als zelfbewust persoon die zich wil inzetten en bereid is om zijn of haar leefstijl aan te passen om gezonder en bewuster te worden, zijn statistieken niet van toepassing.

Daarbij, statistieken zijn doorgaans op een kromme manier in het voordeel van de aanbevelingen van de behandeling.

Een patiënt zou bijvoorbeeld te horen kunnen krijgen dat zijn of haar risico op terugkeer van de kanker met bijna 50% kan verminderen met de inzet van hormoontherapie. Dat klinkt geweldig, toch?

Maar, in werkelijkheid kan dit betekenen dat het risico op terugkeer van kanker 2% is zonder behandeling en MET de inzet van hormoontherapie 1%. Dan betekent deze 50% opeens niet veel meer ofwel!?

Of in het geval van chemotherapie, een patiënt zou te horen kunnen krijgen dat de therapie het risico op overlijden door kanker met 30% zal laten afnemen. Maar als je risico om te sterven slechts 10% was, betekent dit dat het beoogde voordel van chemo slechts 3% is (30% van 10%).

Gezien de verwoestende nadelen van deze therapieën, zou je de cijfers en statistieken die je onder je neus krijgt geduwd dus altijd moeten extrapoleren zoals in bovenstaande voorbeelden.

Daarna kun je deze werkelijke cijfers gaan vergelijken met de mogelijke schade die chemotherapie op je lichaam kan aanbrengen.

8. “Deze behandeling zal je genezen.”
Dit is een hele gewaagde uitspraak. Als jouw arts de oorzaak van de kanker niet aanpakt, maar enkel de symptomen bestrijdt (de tumor), dan kan er geen genezing plaats vinden.

Kanker is een complexe ziekte, maar in de meeste gevallen kan de werkelijke oorzaak worden vastgesteld en opgelost. Alleen dan kan een behandeling worden beschouwd als “curatief.”

Ik heb nog nooit iemand ontmoet die chemo-tekorten had, dus er is geen reden om aan te nemen dat chemo de werkelijke oorzaak van je kanker oplost.

9. “Je verspilt je tijd en geld met voedingssupplementen.”
Er is ontzettend veel bewijs over hoe voedingsstoffen invloed kunnen hebben op onze genetische expressie en dus een verschil kunnen maken in wel of niet ziek worden. Voeding (en voedingssupplementen) hebben een zeer krachtige werking op ons lichaam.

Omdat onze bodem uitgeput en voedingsstof-arm is door overmatige landbouw bevat onze voeding echter niet meer de voedingsstoffen die het vroeger bevat.

Daarnaast is er door ons ‘vlugge leven’ niet altijd tijd voor perfecte maaltijden. Vandaar dat supplementen een noodzakelijk onderdeel zijn van een effectief antikanker protocol.

10. “Kanker krijgen is een kwestie van pech.”
Dit is dus zo belachelijk dat ik deze wel moet benoemen. Kanker ontwikkelt voor een reden!

Het is een signaal, een schreeuw om hulp, die ons laat weten dat er iets niet goed is in het lichaam.

Overmatige blootstelling aan giftige stoffen, het genetische onvermogen om toxines te verwijderen en onopgeloste emotionele trauma’s zijn de grootste ‘triggers’ van kanker.

Hoewel voedingstekorten waarschijnlijk niet de oorzaak van iemands kanker zijn, zorgen ze ervoor dat kanker kan ontwikkelen en groeien.

Accepteer deze boude stellingen niet van je arts. Of ze dit nu zeggen uit onwetendheid of voor jouw emotionele bescherming, het helpt niet mee als het gaat om genezing en overleving.

11. “Alternatieve dokters zijn kwakzalvers.”
Wat mainstream oncologen nu beschouwen als “alternatief”, was ooit reguliere geneeskunde.

Jammer genoeg ligt de focus van de ‘moderne geneeskunde’ op chemische medicatie en faalt het in de erkenning waarom kanker vandaag de dag zo ontzettend vaak voorkomt.

We zijn niet ziek omdat we kanker hebben… we hebben kanker omdat we ziek zijn.

Als we niet de oorzaak van de ziekte aanpakken, kunnen we niet genezen. Alternatieve artsen kijken naar de gehele persoon (Holisme).

Zij geloven dat het gezond maken van de totale persoon (niet alleen fysiek, maar ook emotioneel, spiritueel en mentaal) belangrijker is dan het enkel richten op de symptomen van de kanker (zoals een tumor).

Elke alternatieve behandeling zal voor iemand werken, maar niet elke behandeling werkt voor iedereen. Dit is omdat we allemaal onze eigen unieke omstandigheden hebben voor het ontstaan van kanker.

Zorg ervoor dat je werkt met een gekwalificeerde arts om de specifieke oorzaak van je kanker te ontdekken en bepaal op basis hiervan de juiste en voor jou unieke behandeling.