MAZELENUITBRAAK

Mazelenuitbraak in China waar 99% van de bevolking gevaccineerd is

Mazelenuitbraak in China! China heeft één van de hoogte populaties ter wereld aan gevaccineerden. Het vaccin tegen mazelen is zelfs verplicht in het land. Hoe kan het dan, dat ze in China al in 2009 en 2012 meer dan 700 mazelenuitbraken hadden? Waarom blijft het gevallen van Mazelen tot op de dag van vandaag hoog? Het voor de hand liggende antwoord is dat de vaccins tegen mazelen gewoon NIET effectief zijn. In dit blog meer over het zeer ineffectieve mazelenvaccin.

Een mazelenuitbraak is in China veelvoorkomend. Dat is erg vreemd als je kijkt naar de statistieken.

Een recent onderzoek gepubliceerd in PLoS heeft de schrille ineffectiviteit aan het licht gebracht van twee mazelenvaccins (mazelen-rubella (MR) en mazelen-bof-rubella (MMR)) bij het vervullen van hun veel geclaimde belofte van het voorkomen van uitbraken in populaties die een hoge vaccinatiegraad hebben (BRON).

Volgens de studie:

“De gerapporteerde vaccinatiegraad van het mazelen-rubella (MR) of mazelen-bof-rubella (MMR) -vaccin is meer dan 99,0% in de provincie Zhejiang, maar de uitbraak van mazelen, bof en rubella blijft hoog.”

Het grote mislukte vaccinexperiment in China

Zhejiang is een oostelijke kustprovincie van de Volksrepubliek China en biedt onderdak aan 55 miljoen inwoners. Alle kinderen ontvangen een verplichte eerste dosis MR na 8 maanden en een andere dosis van het BMR-vaccin na 18-24 maanden.

In de nieuw onderzoek analyseerden onderzoekers een subgroep van 1.015 Zehjiang-inwoners en vonden dat ondanks de recente uitbraken van mazelen,  93,6% van de inwoners  seropositief waren voor antilichamen tegen mazelen.

Dit betekent dat ze door vaccins beschermende antilichamen tegen mazelen in hun bloedserum hadden. Zelfs meer dan is vereist voor zogenaamde ‘kudde immuniteit’ (drempel van 88% -92% ) waarvan wordt beweerd dat deze vaccinatiegraad de oplossing is voor het volledig uitroeien van infectieziekten. (BRON)

Ondanks deze theoretische ‘bescherming’ ontwikkelden (8,6%) van de proefpersonen toch mazelen!

Een andere recent onderzoek (BRON), gepubliceerd in het gerenommeerde blad ‘Bulletin’ van de Wereldgezondheidsorganisatie, werd er gekeken naar recente gevallen van mazelen in heel China.

Uit dit onderzoek blijkt dat er tot en met 2012 in totaal 707 gevallen van mazelenuitbraken zijn geweest, met een stenigende trend in 2013. Uit het onderzoek:

“Het aantal gevallen van mazelen gemeld in de eerste 10 maanden van 2013 (443 in totaal) – was driemaal hoger dan in heel 2012. Dit is zeer vreemd te noemen omdat sinds 2009 de eerste dosis van het vaccin tegen mazelenvirus meer dan 90% van de doelpopulatie heeft bereikt.”

Men zou verwachten dat bij een toenemende opname van het mazelenvaccin er een daling van de incidentie van mazelen zou optreden. Maar het tegenovergestelde is dus waar!

Daarnaast is het mazelenvaccin lang niet zo veilig als veel mensen denken. Het Amerikaanse CDC (center for disease control) geeft namelijk aan dat er in de afgelopen 12 jaar NIEMAND is overleden aan de mazelen.

Dit terwijl de Amerikaanse overheid heeft vrij gegeven dat er sinds 2003, 98 door mazelen vaccinatiegerelateerde doden zijn geconstateerd en 694 gevallen van zeer sterke bijwerkingen met invaliditeit als gevolg.

Dit vaccin vormt dus niet alleen een potentieel van gevaar. Het is ook duidelijk dat de vaccins niet zo effectief zijn als wordt beweerd, en het concept van de immuniteit van de groep – dat keer op keer wordt ontkracht – onweerlegbaar wordt ondersteund door het epidemiologisch bewijs.

Zie ook onderstaande video waarin duidelijk wordt dat “Kudde-immuniteit” een VALS concept is en toch blijven we maar hameren op een hoge vaccinatiegraad. Nou…we zien in China wat het gevolg daarvan is…

 

 

 

 

Farmaceutische bedrijven

Farmaceutische bedrijven in rapport: “Het is niet winstgevend om ziekten te genezen”

Vriend en vijand is het hier over eens: zieke mensen zijn big business. Het verdienmodel van ziekenhuizen, zorgverzekeraars en farmaceutische bedrijven draait om ziekte. Deze bedrijven hebben baat bij zoveel mogelijk patiënten. Hoe meer zieke mensen, hoe meer geld. En dat blijkt ook uit onderzoek. In dit blog lees je over het levende voorbeeld waarom farmaceutische bedrijven niet geïnteresseerd zijn in geneesmiddelen.

Farmaceutische bedrijven profiteren enkel in een systeem van ziekte

Een rapport over biotech en gentherapie van de investeringsbank Goldman Sachs is een mooi voorbeeld van het gretige verdienmodel van medicijnmakers en investeerders.

Farmaceutische bedrijven gaan niet mee met de nieuwste technologische ontwikkelingen om patiënten direct te kunnen genezen.

In plaats van langdurige en dus kostbare behandelingen, zou bijvoorbeeld gentherapie kunnen leiden tot een one shot cure.

Voor analisten van Goldman Sachs een reden om de vraag te stellen: ‘Is het genezen van patiënten een duurzaam business model?’ Dat bracht nieuwsorganisatie CNBC afgelopen week naar buiten.

In het rapport getiteld The Genome Revolution schrijft analist Salveen Richter: ‘De mogelijkheid om een one shot cure te leveren, is één van de meest aantrekkelijke aspecten van gentherapie, genetisch gemanipuleerde celtherapie en genbewerking.

Maar bij zulke behandelingen is het vooruitzicht op terugkerende inkomsten heel anders dan bij langdurige behandelingen. Deze mogelijkheid is enorm waardevol voor patiënten en de maatschappij.

Maar het kan een uitdaging zijn voor ontwikkelaars van genmedicijnen die op zoek zijn naar een duurzame geldstroom, dus wordt er weinig tot niets mee gedaan.

Dit soort bedrijven weten al wat de meest winstgevende constructie op aarde is: mensen ziek houden met voeding en vervolgens de symptomen ervan bestrijden met medicijnen. 

Je slacht niet de kip met de gouden eieren 

In het rapport wordt een voorbeeld gegeven van een succesvolle behandelwijze van hepatitis C. Het bedrijf Gilead Sciences bracht een kuur op de markt die 90 procent van de patiënten genas.

Dat resulteerde in snel afnemende winst: In 2015 werd nog 12,5 miljard dollar verdiend aan het medicijn op de Amerikaanse markt. Goldman Sachs voorspelt dat dat in 2018 zal dalen naar 4 miljard dollar.

Juist bij besmettelijke ziekten als hepatitis C, leidt een succesvolle behandeling tot minder patiënten.

Richter schrijft: ‘Door bestaande patiënten te genezen, neemt het aantal dragers van het virus af. De infectie zal daarom minder vaak overgedragen worden.’

Richter wijst er op dat andere soorten ziekten minder risicovol zijn voor de winst: ‘Bij ziekten waarbij de aanwas van nieuwe patiënten stabiel blijft (bijvoorbeeld kanker), is het potentieel van een succesvolle behandeling een minder groot risico voor de duurzaamheid van de onderneming.’

Als er weinig geld mee te verdienen is, heeft het weinig marktpotentie 

De berichtgeving van CNBC verspreidde zich snel via de traditionele en sociale media. De benadering van Goldman Sachs kan door veel mensen niet gewaardeerd worden.

De investeringsbank beoordeelt een potentieel revolutionaire ontwikkeling die een zegen kan zijn voor de volksgezondheid, op basis van het gegeven of er winst mee behaald kan worden.

Het is een symptoom van een breder probleem. Namelijk dat technologische ontwikkeling wordt beperkt door het harnas van het marktdenken.

Investeren in bijvoorbeeld broccoli levert de financier niets op als blijkt dat het gezondheidsbevorderende eigenschappen heeft en een dokter mag het niet voorschrijven (lees meer hierover in dit blog).

Dit is natuurlijk een normaal fenomeen voor een commercieel bedrijf. Dan heb je een verplichting aan je aandeelhouders om winst te maken, hetzelfde geldt voor een farmaceutisch bedrijf.

Maar dit zijn allemaal tekenen dat we te maken hebben met een ziek systeem.

Zet gezondheid centraal in plaats van ziekten 

In plaats nieuwe technologische mogelijkheden in oude verdienmodellen te persen, is het wellicht gunstiger om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.

Daar waar gezondheid centraal zou moeten staan, draait de gezondheidszorg vandaag de dag op een verdienmodel van ziekte. Zorgverzekeraars, de farmaceutische industrie en zelfs ziekenhuizen hebben baat bij zoveel mogelijk patiënten’.

Nog niet te spreken over het feit dat de farmaceutische industrie meer dodelijke slachtoffers maakt dan de mafia. 

Hoogste tijd dat de overheid werkt aan een verdienmodel dat er op gericht is mensen gezond te maken en te houden zoals in de oude Chinese Geneeskunde.

Daar betaalde je je dokter als je gezond was. Dat is immers de taak van een echte dokter.

Wanneer ziekten zich voortdeden, hoefde je niet te betalen, het was immers de taak van de dokter om je gezond te maken en te houden zodat de dokter weer geld kon verdienen.

Op deze manier wordt er verdient aan gezondheid en niet aan ziekten….

Dit lijkt mij een veel beter verdienmodel dan waar we vandaag de dag mee te maken hebben!

Deel dit artikel via Social Media als je het interssant vond en graag anderen wil informeren/helpen in hun gezondheid. 

pesticiden

Europa stemt in met totaalverbod op bijengif

Dit is geweldig nieuws voor bijen en ook voor iedereen die van eten houdt. De EU is het eens geworden over een TOTAAL verbod op pesticiden die schadelijk zijn voor bijen en zal waarschijnlijk voor het einde van dit jaar van kracht worden. Goed nieuws! Hopelijk is dit het begin van een trend!

Hoewel het in de eerste plaats al een vergissing was om ze goed te keuren, verbiedt de Europese Unie vanaf nu giftige pesticiden die bekend staan ​​als neonicotinoïden. Het verbod heeft betrekking op drie pesticiden die niet alleen voor commerciële landbouwdoeleinden worden gebruikt, maar ook voor vele andere vormen van gebruik door consumenten buitenshuis.

Deze gifstoffen hebben miljoenen honingbijen en wilde bijen over de hele wereld gedood. Bijna vijf miljoen mensen ondertekenden een petitiecampagne voor het verbod, aldus de Amerikaanse krant The Guardian.

Pesticiden zorgen voor enorme daling in aantal wilde bijen 

Neonicotinoïde pesticiden, die veel worden gebruikt bij landbouwoperaties, zijn al jaren de oorzaak van de achteruitgang van onze bij, vooral bij commercieel gefokte soorten zoals de honingbij, maar ook bij wilde bijen en vlinders.

Globaal tonen onderzoeken aan dat ongeveer 50 procent van de totale afname van wilde bijen in verband staat van het gebruik van pesticiden!

In combinatie met andere bestrijdingsmiddelen zoals het giftige Glyfosaat (van Monsanto) zijn de de verwoesting die zijn opgetreden als gevolg van intensieve industriële landbouw niet langer te ontkennen.

Sterker nog, uit een onderzoek in Duitsland in 2017 (gepubliceerd in PLOS One), blijkt dat in een periode van 27 jaar een afname van vliegende insecten waarneembaar is van 76%.

In het onderzoek is gekeken naar de totale vliegende insectenbiomassa in 63 beschermde gebieden in Duitsland. Dat is natuurlijk een GIGANTISCHE achteruitgang.

Pesticiden hebben niet alleen maar negatief effect op bijen 

Als je denkt dat het alleen maar een negatief effect heeft op insecten, heb je het mis: volgens het laatste rapport over residuen van bestrijdingsmiddelen (vrijgegeven door het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA), bevatten ongeveer 85 procent van de meer dan 10.000 monsters die ze testten restanten van bestrijdingsmiddelen – stoffen die JIJ aan het eten bent en innemen zonder het te weten.

Als jij ook de vergiftiging van de aarde wil stoppen is het zinvol om zoveel mogelijk biologisch verantwoord te eten en weiger om genetisch gemanipuleerde voedingsmiddelen te kopen die pesticiden bevatten. Dit kan je blootstelling aan pesticiden enorm verminderen.

Welke gezonde keuzen kun je nog maken voor jezelf? 

Als je moet kiezen tussen welke producten je biologisch wilt kopen en welke niet, raad ik aan om biologisch voedsel van dierlijke afkomst prioriteit te geven.

Het is namelijk VEEL schadelijker voor je gezondheid om niet-biologische dierlijke producten te eten dan niet-biologische groenten en fruit.

Dit heeft te maken met het gegeven dat in de reguliere vleessector gewerkt wordt met vele toxische toevoegingen in het vlees.

Deze toevoegingen komen bovenop het ongezonde vlees van koeien die graan en soya te eten krijgen en allerlei antibiotica en groeihormonen krijgen om snel te groeien en niet ziek te worden.

Kies dus altijd voor biologisch grasgevoerd vlees voor een gezonde keuze, of eet helemaal geen vlees.

Wat betreft groenten en fruit kun je de volgende stelregel aanhouden: als je het niet hoeft te schillen, dan kun je het beter biologisch kopen.

Voor de niet-biologische producten die je consumeert, kan je ze wassen met een oplossing van bakingsoda en water om enkele van de pesticiden op het oppervlak van het fruit of de groente te verwijderen.

Maar hou er rekening meer dat het geen chemische resten verwijdert die zijn doorgedrongen voorbij de schil.

5G gezondheid

De (massale) bomenkap en de uitrol van het 5G netwerk – toeval?

Er is een algemene tendens van massale bomenkap waarneembaar in de steden. Voor optimaal signaalbereik van 5G blijkt namelijk dat de boomhoogte tenminste 3 meter lager moet uitkomen dan de 5G-zendmasten die worden geplaatst, omdat bomen obstakels blijken te zijn voor het signaalbereik van 5G. Toeval? Ik geloof er niet in! In dit blog meer over het gevaar van 5G voor onze bomen en onze gezondheid. 

5G: Wat is het en waarom wil men het hebben? 

De term ‘5G’ staat voor de 5e generatie mobiele netwerk.

Het is de snellere opvolger van het huidige 4G netwerk, dat we onder meer gebruiken om snel te internetten vanaf onze mobiele telefoon. Ondanks dat 4G nog maar een paar jaar bestaat, zijn verschillende bedrijven -ook in Nederland- op dit moment al druk bezig met testen op het gebied van 5G-technologie.

Het gebruik van 5G op je smartphone zal zorgen voor een razendsnelle verbinding. Maar dat is niet het enige waarom 5G er aan gaat komen.

Vooral voor nieuwe toepassingen als virtual reality, zelfrijdende auto’s met internetverbinding, het bedienen van computers op afstand en andere apparaten die op internet draaien is dit krachtige netwerk voor velen een interessante ontwikkeling.

Bomen staan een goed functionerend 5G netwerk in de weg

Er is een algemene tendens van massale bomenkap waarneembaar in de steden, wellicht is jou dit ook opgevallen?

Men wil de 5G-zendmasten gaan verwerken in lantarenpalen, bushokjes, verkeerspalen e.d. dus in minder opvallende straatobjecten. Maar… om in dat geval signaal verlies te voorkomen (omdat bomen obstakels blijken te zijn voor het signaalbereik van 5G) zullen bomen helaas moeten wijken en dat is wat we volgens mij momenteel op grote schaal zien.

Bomen zijn namelijk een groot obstakel voor dit nieuwe netwerk. Dit is gebleken uit onderzoek van The University of Surrey:  Masthoogte op boomniveau als een beperkende factor voor bereik en betrouwbaarheid (zie pag. 4 artikel 3.1).

Dus wat is de echte agenda achter het kappen van deze bomen? Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen, maar als we weten over negatieve aspecten van bomen op 5G, kunnen we zelf de som van 1+1 wel maken!

Niet alleen in Nederland worden bomen zonder duidelijke uitleg weggehaald

Duizenden bomen in de stad Sheffield (UK) zijn al weggehaald onder grote protesten. Sinds 2012 zijn daar al meer dan 5.500 bomen gekapt als onderdeel van het plan om voetpaden in Sheffield te verbeteren. In de toekomst is het plan om nog meer bomen te kappen.

De autoriteiten zeggen dat aannemers alleen dode, stervende, zieke, beschadigde of gevaarlijke bomen verwijderen, maar bewoners zeggen dat de meeste bomen gezond waren.

Nu is gebleken dat de Sheffield Council van plan is om bijna de helft van de 36.000 bomen langs de straten van de stad te verwijderen. Allemaal zieke bomen zeker?

5G brengt brengt ook vele gezondheidsgevaren met zich mee 

Door 5G zal de blootstelling aan straling voor alle mensen substantieel verhoogd worden. Het komt bovenop de straling van 2G, 3G, 4G en wifi die momenteel al actief is. Van elektromagnetische straling is inmiddels al bewezen dat het schadelijk is voor mensen en hun leefomgeving.

Dus niet alleen de bomen zullen de lasten van 5G gaan ondervinden.

In september heeft een groep van 186 wetenschappers uit 36 landen de Europese Unie dringend gewaarschuwd voor de gevaren van 5G

Zij hebben de Europese Unie verzocht om te stoppen met 5G totdat onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is voor onze gezondheid.

De waarschuwing is even kort in de aandacht geweest bij o.a. Editie NL, maar daarna gaat iedereen weer door alsof er niets aan de hand is.

Ook deskundigen in Nederland maken zich grote zorgen over de komst van 5G. Oud-natuurkundige Leendert Vriens van StopUMTS.nl is iemand die daar bij hoort.

Volgens Vriens is de steeds hoger wordende stralingsintensiteit een probleem. “Dat geldt niet alleen voor 5G, maar ook voor de 4G en 3G die er nu al zijn.” 

Doordat de hogere frequentie van 5G minder goed door muren heen gaat, moeten antennes dichterbij ‘leefgebied’ worden geplaatst.

“Je hebt meer last van een antenne in een bushokje, dan van de straling uit een zendmast,” aldus Vriens. Zelf heeft hij al een tijd gezondheidsklachten: “Vermoeidheid, burnout-klachten, slapeloosheid, maag-darmklachten: zelf weet ik zeker dat dat door straling komt.”

Maar er zijn toch ook onderzoeken die laten zien dat de straling niet schadelijk is?

Volgens stralingsexpert professor Olle Johansson van het gerenommeerde Karolinska Instituut in Zweden kun je wetenschappelijke bewijzen niet tegen elkaar wegstrepen.

“Het is een misverstand dat je wetenschappelijke publicaties tegen elkaar kunt wegstrepen, zoals de tabaksindustrie jaren heeft gedaan. Je kan nooit een rapport dat een negatief gezondheidseffect laat zien neutraliseren met een rapport dat niets laat zien.

Dit is een misverstand en wordt helaas vaak gedaan door zowel vertegenwoordigers van de industrie als van officiële autoriteiten. Het grote publiek is makkelijk voor de gek te houden met dit soort argumentaties. Maar als je door één dodelijke slang bent gebeten, wat maakt het dan voor jou uit dat er ook miljoenen ongevaarlijke slangen zijn?”

Conclusie

Dat betekent dat het met name voor stralingsgevoelige mensen steeds lastiger wordt om nog mee te doen aan de maatschappij, aangezien de straling dan letterlijk overal is.

Waar kunnen stralingsgevoelige Nederlanders straks dan nog wonen en leven? Nu al zien steeds meer stralingsgevoelige Nederlanders zich gedwongen om te emigreren naar Frankrijk, Portugal of Hongarije, omdat het in Nederland onleefbaar voor hen is geworden. En dan is 5G nog niet eens uitgerold.

Het vooruitzicht voor vele stralingsgevoelige mensen en de bomen in onze steden ziet er dus niet al te best uit. We gaan zien wat de toekomst ons zal brengen….

titaniumdioxide
,

RIVM: E-nummer 171 (titaniumdioxide) aangetroffen in de lever en milt van mensen

Het RIVM en RIKILT Wageningen University & Research hebben voor het eerst titaniumdioxide deeltjes aangetroffen in de lever en milt van mensen. De gevonden concentraties in de lever zijn hoger dan het veilig geachte niveau, aldus het RIVM. Hierdoor is niet zeker dat het huidige gebruik veilig genoeg is. In dit blog vertel ik je wat nanodeeltjes zijn en hoe je kunt vermijden deze binnen te krijgen. 

In dit door RIVM en RIKILT uitgevoerde onderzoek wordt voor de eerste keer aangetoond dat zeer kleine titaniumdioxide deeltjes aanwezig zijn in de lever en milt van overleden mensen.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de organen, afkomstig van personen die hun lichaam ter beschikking van de wetenschap hebben gesteld, zijn verstrekt door het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Particle and Fibre Toxicology’.

Wat is Titaniumdioxide?

Titaniumdioxide is een poedervormige, witte kleurstof en wordt toegepast in een groot aantal verschillende producten.

Bij voedingsmiddelen staat titaniumdioxide op de ingrediëntenlijst vermeld als additief E171 of als titaniumdioxide. Op tandpasta staat titaniumdioxide aangeduid als CI 77891.

Een klein deel van de slecht oplosbare titaniumdioxidedeeltjes in dit witte poeder is kleiner dan 100 nanometer, en wordt daarmee als nanodeeltje beschouwd.

Wat is Nanotechnologie? 

Bij nanotechnologie, een nieuwe techniek, gaat het om kunstmatig gemaakte, zeer kleine deeltjes van een stof.

Deze deeltjes hebben andere eigenschappen dan grotere deeltjes van dezelfde stof en worden juist daarom gebruikt. Nanotechnologie zijn deeltjes ter grote van nanometers, afkorting nm, een miljardste van een meter. Deel een menselijk haar door 80.000 en je hebt ongeveer de grootte van één nanodeeltje.

Door op nano niveau te werken kunnen ze op molecuul niveau weer nieuwe dingen maken. En nieuwe eigenschappen geven aan onder meer producten.

Wat maakt titaniumdioxide in nanodeeltjes zo gevaarlijk? 

Onder nummer E171 is titaandioxide, TiO2, toegestaan als voedseladditief en dat bestaat voor zo’n 10 a 15% uit nanodeeltjes en voor de rest uit microdeeltjes.

Nanodeeltjes zijn ultra microscopische in omvang, waardoor ze in staat zijn om gemakkelijk onze huid binnen te komen en door te dringen in de onderliggende bloedvaten en uiteindelijk in je bloedbaan.

Er zijn aanwijzingen dat sommige nanodeeltjes toxische (giftige) effecten hebben op je hersenen en ze schade aan de zenuwen kunnen veroorzaken, sommige kunnen ook kankerverwekkend zijn.

Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) classificeert titaandioxide als een Groep 2B carcinogeen,wat betekent dat het “mogelijk kankerverwekkend is voor de mens.”

Dit was gebaseerd op een studie bij dieren waarbij werd aangetoond dat het inademen van hoge concentraties E171 titaandioxide stof kan leiden tot longkanker.

Omdat de titaandioxide deeltjes zo klein zijn en een elektrische lading hebben, heeft blootstelling, oxidatieve stress en chronische ontstekingen tot gevolg (3) en hebben de titaandioxide nanodeeltjes ontstekingsreacties en genetische afwijkingen bij muizen veroorzaakt.

Hoe voorkom je titaandioxide deeltjes in je lichaam?

Deze witte kleurstof wordt in veel verschillende consumentenproducten gebruikt.

Denk bijvoorbeeld aan zonnebrand, latexverf of tandpasta. In anti-zonnebrandproducten en outdoor (sport)kleding wordt de stof ook gebruikt als Uv-filter. Zonnebrandmiddelen zijn sowieso niet aan te raden omdat deze kankerverwekkend zijn en we de zon nodig hebben voor onze gezondheid. 

De stof kan ook in textiel zitten, zoals de bekleding van autostoelen, de bekleding van banken of in gordijnen. Hier werkt de stof ook als Uv-filter; het zorgt ervoor dat het textiel niet snel verkleurt door het zonlicht.

Titaniumdioxide wordt ook gebruikt in voeding zoals snoep, koffiecreamer, bak- en taartdecoratieproducten en witte sauzen. Bij voedingsmiddelen staat titaniumdioxide op de verpakking vermeld als E171 of als titaniumdioxide. Op tandpasta staat titaniumdioxide aangeduid als CI 77891.

Lees dus altijd goede etiketten voordat je één van deze producten koopt.

Ontgift je lichaam van giftige stoffen 

Daarnaast is het verstandig om je lichaam periodiek te ontgiften in de vorm van een krachtige Detox. Sommigen mensen blijven roepen dat ontgiften onzin is en dat ons lichaam dat prima zelf kan reguleren.

Uit het onderzoek van het RIVM blijkt wel dat periodieke ontgifting dus wel nodig is om onze lever schoon te houden van toxines waardoor het optimaal kan functioneren in al zijn taken in ons lichaam.

Een schone lever betekent namelijk een schoon lichaam!

IBUPROFEN

Ibuprofen: duizenden doden per jaar door hartstilstand

Een nieuw onderzoek onthult dat de veel gebruikte pijnstiller Ibuprofen waarschijnlijk elk jaar duizenden doden veroorzaakt door een hartstilstand. In dit blog lees je alles over dit gevaarlijke medicijn en hoe je met natuurlijke middelen pijnbestrijding te lijf kunt gaan. 

Volgens de Sudden Cardiac Arrest Foundation is een plotselinge hartstilstand een van de belangrijkste doodsoorzaken bij volwassenen ouder dan 40 jaar en negen van de tien slachtoffers overlijd hierdoor.

Verrassend genoeg worden de oorzaken hiervan nog steeds als onbekend beschouwd. In plaats daarvan kiest de medische professie voor een vinger wijzen naar vage risicofactoren, zoals familiegeschiedenis, eerdere hartproblemen of een verhoogd LDL-cholesterol (een lang ontkrachte mythe voor hartaandoeningen).

Nieuwe studie onthult hart-stoppende bijwerkingen van ontstekingsremmende geneesmiddelen

In een schokkend persbericht van de European Society of Cardiology, getiteld “pijnstillers in verband met een verhoogd risico op hartstilstand“, waarschuwen twee onderzoekers dat pijnstillers die door het grote publiek als ongevaarlijk worden beschouwd, geassocieerd worden met een aanzienlijk verhoogd risico op een hartstilstand.

Professor Gunnar H. Gisalson, een van de hoofdonderzoekers, verklaarde in interview:

Door deze medicijnen zonder recept te laten kopen zonder advies of beperkingen, wordt een bericht naar het publiek gestuurd alsof ze volledig veilig zijn.

In het onderzoek werden in totaal 28.947 patiënten onderzocht die in de loop van 10 jaar een ​​hartaanval buiten het ziekenhuis in Denemarken hadden gekregen.

3.376 hiervan werden behandeld met een ontstekingsremmend geneesmiddel tot 30 dagen vóór de gebeurtenis. Het meest gebruikte geneesmiddel was ibuprofen (51%) en daarna diclofenac (22%).

De onderzoeksresultaten laten zien dat deze geneesmiddelen geassocieerd worden met een 31% verhoogd risico op een hartstilstand. Ibuprofen en diclofenac verhoogden het risico met respectievelijk 31% en 50%. Naproxen, celecoxib en rofecoxib gingen niet gepaard met een verhoogde hartstilstand.

Professor Gisalson als reactie op deze bevindingen

“De bevindingen laten ons duidelijk zien dat deze middelen niet onschadelijk zijn. Diclofenac en ibuprofen, beide veel gebruikte medicijnen, gingen gepaard met een significant verhoogd risico op een hartstilstand. Deze middelen kunnen dan ook maar beter vermeden worden door patiënten met hart- en vaatziekten of andere cardiovasculaire risicofactoren.”

Wat kun je dan het beste innemen in plaats van Ibuprofen? 

Ibuprofen kun je zo in de supermarkt kopen, waardoor veel mensen er nog steeds van overtuigd zijn dat ze volledig veilig zijn.

Uit bovenstaand onderzoek wordt dus bevestigd dat we heel serieus moeten omgaan met het gebruik van dit middel en niet zomaar als pijnstiller voor langere tijd moeten innemen.

Mensen die lijden aan chronische pijn zoals artritis patiënten, kunnen als de pijn te hevig is om te verdragen, de risico’s van Ibuprofen verlagen door lagere doseringen te gebruiken. Maar toch zullen zij hun lifestyle moeten veranderen en de oorzaak van de pijn bestrijden met natuurlijke middelen.

5 wetenschappelijk bewezen natuurlijke alternatieven voor Ibuprofen

– CBD olie staat met stipt op 1. Het is een veilige en effectieve manier om acute en chronische pijnen te verlichten. Het heeft naast pijnstillende bovendien geneeskrachtige eigenschappen. (bron)

Mensen die lijden aan acute en chronische pijnen hebben veel baat bij de olie, zelfs bij zenuwpijn. Meer over onze Rauwe Biologische CBD olie lees je op deze pagina (o.a. video RTL nieuws).

– Gember capsules (250 mg, 4 keer per dag): een studie uit 2009 toont dat gember capsules net zo effectief zijn als ibuprofen bij het verlichten van menstruatiepijn. (bron)

– Holy Basil (Heilige Basilicum/Tulsi): een andere studie toonde aan dat heilige basilicum, ook bekend als Tulsi, ontstekingsremmende eigenschappen heeft met soortgelijke resultaten als ibuprofen, naproxen en aspirine. (bron)

– Kurkuma: is even effectief als ibuprofen voor de behandeling van knieartrose die ook minder spijsverteringsproblemen veroorzaakt. (bron)

– Kersen en bessen: uit een andere studie bleek dat anthrocyanins, gewonnen uit frambozen en zoete kersen, net zo effectief zijn als ibuprofen en naproxen voor het onderdrukken van een ontsteking. (bron)

– Omega-3-vetzuren: in een studie uit 2006 bleek dat omega-3 vetzuren (tussen 1200-2400 mg per dag) even effectief waren voor het verminderen van artritis pijn als ibuprofen, zonder bijwerkingen. (bron)

Welke natuurlijke pijnstillers gebruik jij allemaal? 

vacature

Nieuwe Vacature: Virtual Assistant (VA) Leef Bewust Nederland

Vacature: Vanaf maart is Leef Bewust Nederland op zoek naar een virtuele assistent op zzp-basis om ons te komen ondersteunen in al het mooie werk die wij de wereld mogen insturen. Kom jij ons ondersteunen?

We zoeken iemand die ondersteuning kan bieden op het gebied van contentbeheer, Facebook ondersteuning, administratieve werkzaamheden en actieve inzet en ondersteuning in onze Leef Bewust Academy (de besloten online holistische gezondheid omgeving van Leef Bewust).

Het betreft een functie op basis van een vast aantal uren per week die waarschijnlijk in de toekomst opgehoogd zullen gaan worden ivm snelle groei. Het aantal uren is in overleg en zal starten met ongeveer 4 uur per week.

Naar wie zijn we op zoek? Je bent onze geschikte collega wanneer je:

 • Een sterk organisatorisch en plannend vermogen hebt
 • Kennis, ervaring en passie hebt voor voeding/leefstijl (MUST!)
 • Initiatief neemt en snel van begrip bent
 • Je thuis voelt in de wereld van social media en online platformen (zoals wordpress)
 • Zelfstandig kan werken met HBO denk- en werkniveau
 • Flexibel ingezet kan worden
 • Vlotte schrijver bent: uitstekend in de Nederlandse taal bent en ook het Engels goed beheerst voor vertalingen.

Wij zijn een hartgedreven & vooruitstrevende organisatie met een vernieuwende blik op gezondheid.

Leef Bewust heeft als missie om het ultieme niveau van gezondheid voor iedereen toegankelijk te maken. Wij zijn mensen-mensen en dat is ook onze manier van samenwerken. Open, direct en informeel.

Ben jij diegene of ken je iemand die hier geschikt voor is? Stuur een mail naar info@leefbewust.nu met je CV en motivatie.

Vacature blijft openstaan tot 24 februari. Daarna vindt er een voorselectie plaats en zullen we begin maart met kandidaten in gesprek gaan.

Gezonde groet,

Mike en Gretta | Leef Bewust Nederland

kanker

BEWEZEN: suiker doet tumoren groeien en maakt kanker agressiever

Artsen doen het al jaren af als onzin, maar nu is het toch echt bewezen: tumoren voeden zich met suiker! Dat blijkt uit negen jaar onderzoek van wetenschappers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), de KULeuven en de VUB. 

Krantenkoppen openen: “Tumoren groeien door suiker”

Professor Johan Thevelein verduidelijkt deze conclusie: ‘De tumor gaat groeien en de kanker gaat agressiever woekeren. Daarop gaan er nog méér kankercellen suiker omzetten. Het is dus een vicieuze cirkel, die maakt dat de kanker moeilijker met geneesmiddelen te bestrijden is.’

‘Een suikervrij of suikerarm dieet blijkt niet zomaar een hype maar écht iets om op in te zetten bij kankerpatiënten’, verduidelijkt professor Thevelein.

Geen wonder dat OERvoeding steeds meer en meer trouwe volgers krijgt. Indien je namelijk laag in de bewerkte koolhydraten en suikers blijft, maar hoog in gezonde vetten, volgt gewichtsverlies en gezondheidsverbetering vanzelf. De resultaten liegen er niet om.

Natuurartsen weten al jaren dat suiker kanker veroorzaakt

Het team van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), de Vrije Universiteit Brussel en de KU Leuven bestudeerde het zogenaamd Warburg-effect, vernoemd naar de beroemde wetenschapper Otto Heinrich Warburg.

Otto Warburg ontdekte al in 1925 het mechanisme achter kanker en kreeg er in 1931 de Nobelprijs voor.

Warburg ontdekte dat kanker anaeroob is en dat 60% zuurstoftekort op celniveau leidt tot kankercellen. Hij ontdekte ook dat kankercellen zich net als gewone cellen voeden met glucose in het bloed, maar dat ze deze glucose d.m.v. melkzuurfermentatie (een anaeroob proces) omzetten in energie.

Het is dus de overlevingsstrijd van een cel die langzaam verstikt is geraakt en primitief wordt in een laatste overlevingsstrijd.

De remedie is dus het omgekeerde: meer zuurstof en minder suiker! Dus bijv. intraveneuze ozontherapie en een koolhydraatarm dieet.

Om echt te genezen van kanker dien je dus niet de symptomen te bestrijden maar de oorzaak hiervan. Dat weten natuurartsen al jaren.

Maar dat horen we natuurlijk nergens. In plaats daarvan blijven we geld geven aan de collectanten van het KWF, terwijl steeds duidelijk wordt dat de tumor de kanker niet is.

Oncologen adviseren om voldoende suiker te blijven eten

Vanuit de ziekenhuizen wordt er minder positief gereageerd op het ‘minder suiker verhaal’: “Een voorbarige conclusie”, vinden oncologen. “Patiënten hebben namelijk baat bij een energierijk dieet.” 

Dit is natuurlijk een zeer domme reactie van deze oncologen en dan druk ik me nog voorzichtig uit. Alsof patiënten hun energie enkel en alleen uit suikers kunnen halen!?

Maar ja, het is ze ook niet kwalijk te nemen, ze weten natuurlijk niets van voeding en gezondheid. Hun specialisme ligt in de behandeling van kanker, niet de preventie ervan.

Zo gaat men verder: “De behandeling van kankerpatiënten is zwaar. Het is belangrijk dat deze patiënten voldoende voedingstoffen binnenkrijgen. Door het schrappen van suiker uit hun dieet kan het gevaar bestaan dat de patiënt te veel verzwakt. Dit komt de behandeling niet ten goede.”

Lees ik dit nu goed? “Het is belangrijk dat ze voldoende voedingsstoffen binnen krijgen”?

Het is me duidelijk dat ze de ballen verstand hebben van voeding en de werking ervan op het lichaam. Suiker bevat 0,0 voedingsstoffen!

Suiker bevat VEEL calorieën en GEEN enkele voedingswaarde, maar de voeding- en gezondheidsindustrie zul je hier niet over horen.

Ziekenhuizen blijven suiker geven aan kankerpatiënten

Zelfs in ziekenhuizen krijgen kankerpatiënten allerlei suikerproducten, om aan te sterken wordt er dan geroepen. Dat de tumor er weer van gaat groeien wordt er niet bij verteld.

Het grote probleem is dat veel patiënten ook nog serums krijgen toegediend die zeer veel glucosesuiker bevatten. Waar zijn we dan toch mee bezig in onze ziekenhuizen?

Het verdienmodel lijkt compleet, de cirkel is rond. Mensen ziek houden met voeding, om vervolgens de symptomen op te vangen met medicijnen. Een boude stelling? Kijk om je heen en trek je eigen conclusies zou ik zeggen.

Wat kun je dan het beste eten?

Beperk je inname van suikers en koolhydraten en ga over op OERvoeding. Lage koolhydraat diëten slaan soms de plank mis omdat er geen juiste vervanging is voor de nodige energiebehoefte. Oervoeding vult dit aan met gezonde vetten.

Door voldoende hoogwaardige vetten binnen te krijgen, zorg je ervoor dat je alle energie binnen krijgt die je nodig hebt. Vetten zijn dan ook superieur aan suikers voor energie EN gezondheid.

Vereniging tegen de kwakzalverij

Vereniging t/d Kwakzalverij tegen alternatieve geneeswijze – Stuur DEZE brief naar je zorverzekeraar

De vereniging tegen de kwakzalverij roept haar leden op een “Lubach brief” te versturen naar alle zorgverzekeraars in Nederland om zo ‘alternatieve geneeswijze’ uit de polis te kunnen verwijderen. Ik geloof dat er voldoende mensen in Nederland resoluut VOOR alternatieve geneeswijze zijn, dus ook WIJ kunnen onze stem laten horen. Laat jezelf dan ook horen als jij alternatieve geneeswijze IN het pakket wil houden! 

KOPIER (CONTRLOL + C) ONDERSTAANDE TEKST EN STUUR NAAR JE ZORGVERZEKERAAR:

Geachte (vul naam in van zorgverzekeraar),

Wellicht hebben jullie de uitzending van Arjen Lubach al gezien over ‘alternatieve geneeswijze’ op zondag 8 oktober op NPO3.

In zijn ongenuanceerde relaas wordt er vooral heel veel gegeneraliseerd en deze vorm van satire is helaas aanleiding geweest voor de ‘Vereniging tegen de Kwakzalverij’ om haar leden aan te zetten een brief te sturen naar alle zorgverzekeraars.

Ik vertrouw erop dat een satire programma nooit aanleiding kan zijn voor poliswijzigingen, maar voor de zekerheid wil ik u verwijzen naar het volgende artikel waarin de ‘bewijslast’ en ‘werkzaamheid’ van reguliere medicatie onder de loep wordt genomen.

Om Dr. Richard Horton, huidig hoofdredacteur van ‘The Lancet’ te quoten over zijn uitspraak over “door de wetenschap bewezen”:

“Het bezwaar tegen de wetenschap is zeer helder: veel van de medische literatuur, wellicht de helft, is gewoon niet waar. Beïnvloed door onderzoeken met een kleine controle groep, minimale effecten, ongeldige analyses, ongelofelijke belangenverstrengelingen en een obsessie voor de verkoop van medicijnen, is de huidige wetenschap een zeer donkere weg ingeslagen.”

Voor alle duidelijkheid: The Lancet wordt gezien als één van de meest gerespecteerde peer-reviewed medische vakblad ter wereld…

Graag verwijs ik u ook nog even naar een lezing van Prof.dr. Yvo Smulders, hoogleraar Interne Geneeskunde bij het VU medisch centrum.

Tijdens het NTvG Podium van 11 januari 2012 pleit hij voor een realistische kijk op bewijsvoering in de geneeskunde. Epidemiologisch bewijs is namelijk lang niet altijd zo ‘hard’ als beleidsmakers wel eens willen doen voorkomen.

Wil ik hiermee alle reguliere medicatie uit mijn polis? NEE.

De moderne medische wereld is geweldig in het verhelpen van acute infecties en noodoperaties. Symptoombestrijding kan mijn leven absoluut redden bij noodsituaties.

Medicijnen worden echter voor het grootste deel in niet-levensbedreigende omstandigheden voorgeschreven. Als we het hebben over bijvoorbeeld chronische ziekten dan is mijn enige hoop binnen het reguliere circuit het levenslang blijven slikken van medicatie om symptomen te blijven dempen.

Chronische aandoeningen kunnen echter alleen worden hersteld wanneer er zicht is op alle werkingsmechanismen die de klacht hebben veroorzaakt. Hierbij zijn natuurlijke interventies (vitaminen, mineralen, kruiden, voeding, beweging, hormonen, emotie, gedrag) de aangrijpingspunten om beter te worden en niet de chemische medicijnen die aan de lopende band worden voorgeschreven.

Waar we in onze ziekenhuizen heel veel specialisme hebben, zijn er dus ook behandelaars die uitgaan van een meer holistische (integrale) aanpak in haar (alternatieve) behandelwijze om niet alleen fysiek gezond te worden, maar ook emotioneel en mentaal. Daar waar dus totale gezondheid tot stand komt en de één het ander versterkt.

U ziet dus dat ‘bewijsbaar” en “niet-bewijsbaar” schimmige begrippen zijn die niet zo zwart/wit zijn als bijvoorbeeld de Vereniging tegen de Kwakzalverij u wil doen laten geloven.

Daarom wil ik u vragen kritisch na te blijven denken en alternatieve geneeswijze IN het pakket te behouden. Graag hoor ik uw visie over bovenstaande.

Dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,

(vul jouw naam in)

Geb. datum:

Polisnummer:

Adres:

Arjen Lubach

Open brief aan Arjen Lubach: de reguliere geneeskunde is de ware kwakzalverij

Beste Arjen Lubach, met veel interesse heb ik gekeken naar je uitzending van afgelopen zondag over alternatieve geneeswijzen. Ik moet toegeven, sporadisch was het best lachen en het is leuke comedy om naar te kijken. Maar onder de komische dekmantel zitten uitspraken die kant noch wal raken. Ik zal me iets verder toelichten..

Het begint al met de uitspraak “als iets bewezen is, heet het regulier”. Omdat jij, Arjen, nogal van het reguliere circuit bent, wil ik je verwijzen naar een item van het NOS journaal (REGULIERE MEDIA ARJEN!) van 22-02-2014: “Van de helft van alle medische behandelingen is er geen bewijs dat die behandeling ook écht werkt. Artsen opereren of geven medicijnen omdat dat nou eenmaal al jaren zo gaat.”

Een reactie van een arts in die uitzending; “Het lijkt wel of we zomaar wat aanrommelen maar dat is niet zo, het is natuurlijk wel wat je geleerd hebt in je opleiding”.

Hoor je dat Arjen? De helft van je ‘reguliere ideetjes’ is ONBEWEZEN. 

En dan nu mijn conclusie: Het moet maar (weer) eens gezegd worden als men de uitkomst van een behandelmethode niet kan voorspellen, als er dus eigenlijk, zoals men zelf zegt, maar geëxperimenteerd wordt, dat we dit dan ook gewoon bij de naam mogen noemen…. ehhh… kwakzalverij!

Zonder ENIG bewijs wordt er dus op industriële schaal, kwakzalverij toegepast en verkocht als getoetste en veilige medische wetenschap. 

Arjen, alleen al op basis hiervan zou jij je mening moeten bijstellen over de reguliere medische wereld met je uitspraak: ‘bewezen effectief’. Je zet alternatieve geneeswijze in het verdomhoekje en laat vervolgens de reguliere geneeskunde weg komen met 50% onbewezen behandelwijzen! We kunnen net zo goed kop of munt tossen de volgende keer dat we een recept van de dokter krijgen…

Ik vraag me af hoeveel je betaald krijgt om dit soort informatie de wereld in te slingeren. Het is me namelijk inmiddels duidelijk geworden dat je alles wat niet chemisch in een fabriek tot stand is gekomen ‘kwakzalverij’ noemt.

Ohhjaa, voordat ik het vergeet, wist je al dat…

 • grote farmaceutische bedrijven ± € 35.000 per jaar per praktiserende arts besteden om de arts ertoe te bewegen hun producten voor te schrijven?
 • de medicijnen die de dokter voorschrijft maar liefst 116.000% dodelijker zijn dan terroristen? Vreemde stelling? Slechts 6 Amerikanen per jaar overlijden als gevolg van ‘terrorisme’. 700.000 doden als gevolg van uitgeschreven medicatie! Dit is bekend gemaakt door ‘The Nutrition Institute of America’, een non-profit organisatie die al 30 jaar onafhankelijk onderzoek doet waarbij de resultaten gevalideerd zijn door gepubliceerde peer-reviewed wetenschappelijke studies.
 • meer dan 75 procent van de vooraanstaande wetenschappers in medicijnen betaald wordt door de farmaceutische industrie?
 • er voor veel nieuw toegelaten medicijnen alleen kortetermijnonderzoek is gedaan en dat niemand de effecten kent op patiënten die de medicijnen over langere periode of zelfs de rest van hun leven gebruiken?
 • de farmaceutische industrie ziekten verzint en ze met doelgerichte marketingcampagnes promoot om de afzetmarkt voor hun producten te vergroten?
 • er medicijnen in de handel zijn, waarbij omkoperij een rol speelt bij het goedkeuringsproces?

Eigenlijk hoef ik het niet eens te vragen, want dit wist je natuurlijk al lang.

Maar als spreekpop van de farmaceutische industrie liggen je belangen natuurlijk heel erg anders. Het is me duidelijk dat je belangen haaks staan op de doelstelling van iedere burger, om voor lage kosten gezond te blijven, ZONDER medicijnen.

Van mij zul je niets aannemen, maar wellicht wel van Dr. Richard Horton, huidig hoofdredacteur van ‘The Lancet’, wat gezien wordt als één van de meest gerespecteerde peer-reviewed medische vakblad ter wereld… REGULIER weet je wel…

Zijn uitspraak over “door de wetenschap bewezen”

“Het bezwaar tegen de wetenschap is zeer helder: veel van de medische literatuur, wellicht de helft, is gewoon niet waar. Beïnvloed door onderzoeken met een kleine controle groep, minimale effecten, ongeldige analyses, ongelofelijke belangenverstrengelingen en een obsessie voor de verkoop van medicijnen, is de huidige wetenschap een zeer donkere weg ingeslagen.”

– Dr. Richard Horton –

Meer over het bedrog van medisch wetenschappelijk onderzoek lees je hier.

OK, genoeg hierover, het volgende punt wat ik met je wil aansnijden Arjen…. het placebo effect

Je gooit de werking van alternatieve geneeswijzen op het ‘placebo effect’. Het werkt volgens jou omdat mensen geloven dat het werkt. Vertel er dan ook even bij dat dit ook geldt voor farmaceutische medicatie. Ik zal het voor je uitleggen hoe dit werkt…

Ons eigen lichaam kan elk soort geneesmiddel produceren die door farmaceutische bedrijven wordt gemaakt.

Synthetische medicatie werken namelijk alleen maar omdat de cellen van ons lichaam receptoren hebben voor sommige van deze chemicaliën die in de medicijnen voorkomen.

Dit betekent ook dat ons eigen lichaam deze chemicaliën kunnen maken, anders zouden deze receptoren niet bestaan. Echter, ons lichaam maakt deze zeer nauwkeurig, in de juiste dosering, en perfect afgestemd op elkaar. De eigen ‘medicijnen’ van het lichaam kosten ons niets en ze hebben geen schadelijke bijwerkingen.

Farmaceutische geneesmiddelen, aan de andere kant, zijn erg duur en veel minder specifiek en accuraat. Naar schatting hebben 35-45% van alle voorschriften geen specifiek effect op de ziekte waarvoor ze voorgeschreven zijn. Dit heb ik net al aan je uitgelegd…

Dit betekent dat het merendeel van de positieve resultaten direct worden veroorzaakt door het lichaamseigen helende effect (ofwel het PLACEBO effect) en hebben dus NIETS te maken met de behandeling zelf.

Snap je hem? Wellicht heb je nog een voorbeeldje nodig…

Stel jezelf een groot onderzoek voor met een placebo groep en een geneesmiddelen-groep.

De placebo groep heeft een succespercentage van 35% . De geneesmiddelen-groep heeft een succespercentage van 40%. Dit betekent dat het medicijn op de markt gebracht mag worden! Maar…

35% van het succes van de geneesmiddelen-groep is dan toe te schrijven aan het placebo effect en aan het geneesmiddel zelf slechts 5% !

Het ware succespercentage zal na het uitschakelen van andere factoren zoals mentale en emotionele kwesties wellicht tussen de 1 en 3 procent zijn.

En dit rechtvaardigt volgens jou dat het medicijn aan miljoenen nietsvermoedende patiënten wordt uitgeschreven en verkocht wordt als een effectieve behandeling van ziekte?

Dit alles maakt het dus heel duidelijk dat medisch onderzoek niet objectief of wetenschappelijk kan worden beschouwd.

Als laatste punt Arjen, wil ik nog even ingaan op je verwijzing naar de dode baby na behandeling van een cranio-sacraal therapeut. Dit is natuurlijk verschrikkelijk, maar waarom haal je een opzichzelfstaand geïsoleerd voorbeeld aan om je punt te maken?

Met een gezicht vol afschuw heb je het verder over 16 incidenten met kinderen in de afgelopen 2 jaar. Gohh… laten we dat eens afzetten tegen de ‘reguliere’ geneeskunde.

Onlangs is bekend gemaakt dat de ‘gezondheidszorg’ (lees: medicijnen) in Amerika doodsoorzaak nummer één is, gevolgd door hart- en vaatziekten en kanker.

Dit is bekend gemaakt door ‘The Nutrition Institute of America’ (lees hier het volledige verslag), een non-profit organisatie die al 30 jaar onafhankelijk onderzoek doet waarbij de resultaten gevalideerd zijn door gepubliceerde peer-reviewed wetenschappelijke studies. Wat vind je hiervan Arjen?

Hieruit blijkt dat door de overheid gefaciliteerde medicijnen maar liefst 700.000 doden per jaar eisen. Het ironische is dat jij ondertussen het publiek wijs maakt dat het ons beschermt, door iedereen die alternatieven medicijnen aanbiedt te demoniseren en af te doen als kwakzalvers.

Kunnen we het dan ook even hebben over de 20.000 doden per jaar in Nederland door medische fouten en medicijngebruik? Nee joh… daar hebben we het allemaal niet over, dit is allemaal bewezen wetenschap toch? Fijn om te horen als je inmiddels dood bent…

Je wordt niet ziek door een tekort aan medicatie, maar door een tekort aan voedingsstoffen

Indien je werkelijk beter wil worden, dien je ALTIJD op zoek te gaan naar het onderliggende metabolische probleem. Symptoombestrijding camoufleert slechts de gevolgen van je ziekte en zullen je nooit beter maken Arjen.

Graag sluit ik af met een treffende uitspraak van Thomas Edison, wellicht ken je hem al:

“The doctor of the future will no longer treat the human frame with drugs, but rather will cure and prevent disease with nutrition.” ~ Thomas Edison